รายละเอียดโปรโมชั่น

จะเที่ยวที่ไหน ก็สนุกและคุ้มค่ากว่าใคร รับสิทธิพิเศษจองห้องพักที่ Expedia.co.th/mcscbt จากบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมาสเตอร์การ์ด

รับส่วนลด 12% เมื่อใช้รหัสส่วนลดเพื่อจองที่พักและชำระด้วยบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมาสเตอร์การ์ด โดยรับรหัสส่วนลดได้ที่ www.expedia.co.th/mcscbt โดยใส่หมายเลขบัตรเครดิต 6 หลักแรก

จองตอนนี้

จองวันนี้ - 30 เม.ย. 59 เข้าพักได้ถึง 31 ก.ค. 59

1120pximage

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิ์ในรหัสส่วนลด 12% จะใช้ได้เฉพาะราคาห้องพักที่จองก่อนรายการภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ต้องทำการชำระเงินด้วยบัตร Standard Chartered MasterCard ที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • ส่วนลดนี้สำหรับการจองห้องพักออนไลน์ที่ www.expedia.co.th และ www.expedia.co.th/mcscbt ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 58 – 30 เม.ย. 59 เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 58 - 31 ก.ค. 59
 • รับรหัสส่วนลดได้ที่ www.expedia.co.th/mcscbt โดยใส่หมายเลขบัตรเคตรดิต 6 หลักแรกเพื่อรับรหัสส่วนลด
 • รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้กับการจองเที่ยวบิน, Package (เที่ยวบิน + ห้องพัก) และเช่ารถยนต์
 • ใช้ได้สำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการเท่านั้น และยกเว้นโรงแรมทีมีรายชื่ออยู่ใน www.expedia.co.th/corporate/coupon-exclude-hotels.aspx
 • สามารถใช้รหัสส่วนลดได้เมื่อเลือกชำระเงินออนไลน์ในการจองผ่าน www.expedia.co.th เท่านั้น ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ได้หากเลือกที่จะชำระเงินที่โรงแรมเมื่อเข้าพัก
 • ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ร่วมกับรหัสหรือคูปองลดราคา รายการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
 • รหัสส่วนลดใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อการจองห้องพัก 1 ห้อง
 • ในการจองห้องพักหลายห้อง รหัสส่วนลดนี้จะใช้ได้สำหรับห้องเดียวเท่านั้น โดยการให้ส่วนลดแก่ราคาห้องใดนั้น เป็นไปตามดุลยพินิจของ AAE Travel Pte Ltd (“ผู้ให้บริการ”) เท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกใช้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้กับการจองใดๆ ที่ทำก่อนหน้านี้ และจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ห้ามใช้รหัสส่วนลดอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่หรือการจำหน่ายคูปอง และการกระทำนี้อาจถือเป็นการฉ้อโกง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตามปกติให้มีผลบังคับใช้ และการจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ AAE Travel Pte Ltd กำหนด
 • AAE Travel Pte Ltd สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด หรือในการเพิกถอนสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของ AAE Travel Pte Ltd ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองที่พักหรือการใช้รหัสส่วนลด ถือเป็นที่สุด
 • AAE Travel Pte Ltd เป็นผู้สนับสนุนข้อเสนอนี้
 • รหัสส่วนลดเป็นข้อเสนอจาก AAE Travel Pte Ltd และสามารถใช้ได้โดยผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีเท่านั้น
 • หากทราบ หรือมีเหตุที่จะสงสัย (ที่เห็นว่าสมเหตุสมผล) ว่าผู้ถือบัตรได้: (ก) ทำการจองมากกว่าหนึ่งครั้งบนเว็บไซต์โดยใช้คูปอง ซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นการขายต่อที่พัก หรือ (ข) มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการกระทำที่ถูกต้องของข้อเสนอนี้ ผู้ให้บริการอาจยกเลิกการจองทั้งหมดที่ผู้ถือบัตรทำขึ้นโดยใช้รหัสส่วนลดนี้ตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการของผู้ให้บริการหรือโรงแรม หากมีข้อบกพร่องหรือไม่ได้รับความสะดวก โปรดติดต่อผู้ให้บริการหรือโรงแรมโดยตรง
 • กรณีที่รายการส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของธนาคารหรือหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ในกรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้จัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภาษาไทยบังคับเป็นสำคัญ


Back to Top