ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขต่อที่ 1 การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%

 • รับเครดิตเงินคืน 1% หรือ 3% หรือ 5% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ที่ทุกปั๊มน้ำมันทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 60 เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จะคำนวณตามเดือนปฏิทินที่เกิดรายการใช้จ่าย
 • จำกัดยอดใช้จ่ายที่หมวดปั๊มน้ำมันเพื่อการคำนวณเงินคืนไม่เกิน 4,000 บาท/หมายเลขบัตร/เดือนที่เกิดรายการใช้จ่ายเพื่อคำนวณเงินคืน
 • เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS ตามวิธีการที่กำหนดข้างต้น การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป ยอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณเงินคืน จะเริ่มจากเดือนที่ได้รับ SMS ตอบกลับดังกล่าวเป็นต้นไป โดยไม่มีการคำนวณย้อนหลัง ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯ ที่เป็นลูกค้า Priority Banking รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • เงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากเดือนที่ใช้จ่าย เช่น ยอดใช้จ่ายเดือน ก.พ. 60 จะโอนเข้าบัญชีภายใน 30 เม.ย. 60 โดยธนาคารจะหักออกจากยอดรวมที่ต้องชำระตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีบัตร และหากบัตรเสริมและบัตรหลักคือหมายเลขบัตรเดียวกัน การเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัตรเครดิตหลักเท่านั้น

เงื่อนไขต่อที่ 2 การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

 • รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป เมื่อใช้คะแนนสะสม 360° รีวอร์ดพอยท์ทุกๆ 800 คะแนน ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 60
 • จำกัดจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 4,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/เดือนที่เกิดรายการใช้จ่าย
 • การแลกคะแนนสะสม 360° รีวอร์ดพอยท์ ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน ทาง SMS ตามวิธีการที่กำหนดข้างต้น ภายในวันที่ใช้จ่าย การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
 • การเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตของบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากเดือนที่ใช้จ่าย เช่น ยอดใช้จ่ายเดือน ก.พ. 60 จะโอนเข้าบัญชีภายใน 30 เม.ย. 60 ตั้งแต่วันที่สิ้นเดือนของเดือนที่มีรายการใช้จ่าย เพื่อจะหักออกจากจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต 
 • หากคะแนนสะสมของท่านขณะที่ธนาคารฯ ทำการเครดิตเงินคืนมีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณเครดิตเงินคืนดังกล่าว

เงื่อนไขทั่วไป

 • ยอดค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ไม่นับรวม การใช้จ่ายในหมวดปั๊มน้ำมัน (MCC Code 5541), การซื้อกองทุนต่างๆ (LTF, RMF), ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน EASY PAY, ยอดเงินโอนยอดค้างชำระจากสถาบันการเงินอื่น (Balance Transfer), Easy Money, ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภทและรายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลังด้วย
 • ประเภทร้านค้าที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต คือ หมวดสถานีบริการน้ำมัน MCC Code 5541 (ไม่รวมร้านค้าในปั๊มน้ำมัน) โดยธนาคารจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก Merchant Category Code (MCC Code) ตามที่ระบบของ VISA และ MasterCard กำหนดเท่านั้น ยอดใช้จ่ายนอกเหนือจาก MCC Code ที่กำหนดจะถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามโปรแกรม
 • เงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจากหมายเลขบัตรเดียวกัน ซึ่งเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารของดการคำนวณคะแนนสะสมของบัตรเครดิตทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่หมวดปั๊มน้ำมันทั้งหมด
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • สมาชิกที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ถ้าเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องขัดหรือแย้งกับฉบับภาษาไทย ให้ยึดถือฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อกลับ

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed