คุณเป็นลูกค้าธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) หรือไม่?

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

เราขอแจ้งให้ทราบว่า การคลิกลิงค์ ดังกล่าวนี้ จะทำให้ท่านออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร sc.com/th เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลอื่น

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำลิงค์นี้ขึ้นเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยการใช้เว็บไซต์ของบุคคลอื่นดังกล่าว จะเป็นการดำเนินการภายใต้ความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น อนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การรักษาความปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะเป็นไปตามข้อกำหนดและคู่มือการใช้ (หากมี) ของเว็บไซต์ของบุคคลอื่นดังกล่าว ในกรณีที่ข้อกำหนดการใช้งานนี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและคู่มือการใช้ของเว็บไซต์ของบุคคลอื่นดังกล่าว ให้ข้อกำหนดและคู่มือการใช้ของเว็บไซต์ของบุคคลอื่นนั้นมีผลใช้บังคับ

ธนาคารไม่รับรอง รับประกัน ให้คำยืนยัน อนุมัติ หรือเห็นชอบใดๆ และธนาคารไม่มีความรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ เกี่ยวกับข้อความและเนื้อหาต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลอื่นดังกล่าวแต่อย่างใด

การที่ท่านคลิกปุ่ม “ดำเนินการ” ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

เพื่อที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้น กรุณาติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1595 ตามวันและเวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30 น.

รายละเอียดโปรโมชั่น

สัมผัสประสบการณ์พิเศษของบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ข้อเสนอพิเศษ บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

 1. ง่ายๆ กับการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา สำหรับคนที่คุณรัก
 2. ค่าธรรมเนียมการโอนอัตราพิเศษที่ 200 บาทต่อครั้ง
 3. บนเครือข่ายการบริการระดับสากลที่ครอบคลุมกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
วันนี้ - 31 มี.ค. 59

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ลูกค้ามีสิทธิ์รับราคาพิเศษ สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าการศึกษาที่ต่างประเทศ
 • ลูกค้าจะต้องมีการโอนเงินไปเพื่อจ่ายค่าการศึกษาที่ต่างประเทศ กับธนาคารฯ ในช่วงโปรแกรมส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 58 – 31 มี.ค. 59
 • ไม่มีการกำหนดยอดขั้นต่ำของการโอนเงินและจำนวนครั้งของการโอนเงินสำหรับโปรแกรมนี้
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษนี้ยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากธนาคารปลายทาง (Overseas bank charge) ซึ่งเรียกเก็บตามจริง (ขั้นต่ำ 500 บาท)
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาวัตถุประสงค์การโอนเงินไปต่างประเทศของลูกค้า
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการโอนเงินไปต่างประเทศอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ในกรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้จัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและหากมีข้อความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้ภาษาไทยบังคับเป็นสำคัญ

Back to Top