ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

สมัครง่ายๆ ได้ที่
1. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โทร. 1595
2. บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Online Banking) คลิกที่นี่ »
3. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา คลิกที่นี่ »
*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษสำหรับเงินคืนนี้ เฉพาะลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์อยู่กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้แก่ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล วงเงินพิเศษส่วนบุคคล วงเงินสแตนบายด์แคช และ/หรือสินเชื่อบ้าน ที่สมัครบริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (eStatement) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 เท่านั้น
2. ธนาคารฯ จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าได้สมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารฯ
3. ลูกค้า มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน (ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีก็ตาม และผู้ถือบัตรเครดิตสำหรับบัตรหลักและบัตรเสริมให้ถือเป็นลูกค้า 1 ท่าน) หากลูกค้าได้รับเงินคืนแล้วจะไม่สามารถรับเงินคืนดังกล่าวได้อีก หากมีการสมัครใช้บริการ eStatement สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในภายหลังตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงช่วงเวลาที่อาจขยายออกไป (ถ้ามี) และเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
4. ลูกค้าจะต้องใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. เงินคืนเข้าบัญชีจะโอนเข้าในบัญชีที่สมัครบริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (eStatement) หากลูกค้าสมัคร ใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1 บัญชี ธนาคารฯ จะโอนเงินคืนให้แก่ลูกค้า โดยการโอนเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่สมัครบริการดังกล่าว ตามลำดับดังนี้

5.1 บัญชีบัตรเครดิต - หากลูกค้ามีบัตรหลัก หรือบัตรเสริมมากกว่า 1 บัตร ธนาคารฯ จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งของบัตรหลัก ตามลำดับดังนี้
5.1.1 บัตรเครดิตวีซ่า แพลตตินั่ม อีลิท
5.1.2 บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด แพลตตินั่ม
5.1.3 บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ไทเทเนียม
5.1.4 บัตรเครดิตวีซ่า ทอง
5.1.5 บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ทอง
5.1.6 บัตรเครดิตวีซ่า คลาสสิค
5.1.7 บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด คลาสสิค
5.1.8 บัตรเครดิตวีซ่า มอร์เกจลิงก์
5.1.9 บัตรเครดิตวีซ่าเพื่อธุรกิจ
5.2 บัญชีวงเงินพิเศษส่วนบุคคลหรือวงเงินสแตนบายแคช
5.3 บัญชีสินเชื่อบุคคล
5.4 บัญชีสินเชื่อบ้าน

6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสมาชิกภาพทั้งผลิตภัณฑ์ และการใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีโดยไม่ผิดนัดชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ จนถึงวันที่ธนาคารฯ โอนคืนเงินให้กับลูกค้า
7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า