Smart Salary Pack รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้าบัญชีเงินเดือน เพื่อความสะดวกสบายในการจัดการการเงินในชีวิตการทำงานของคุณ

รายละเอียด

Smart Salary Pack รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้าบัญชีเงินเดือน เพื่อความสะดวกสบายในการจัดการการเงินในชีวิตการทำงาน ที่จะช่วยในการบริหารการเงินตลอดเวลา เพื่อผลประโยชน์และสิทธ์ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมของธนาคาร

Pass Book

สร้างมูลค่าเพิ่มบัญชีเงินเดือน
ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll ที่ให้ดอกเบี้ยสูง ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่จำกัดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี และไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

Pass Book

สะดวก ในการเบิกถอนเงินสด และจับจ่ายใช้สอยประจำวัน ด้วยบัตรเดบิต

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก จำนวน 200 บาท สำหรับบัตรเดบิต
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมเบิกถอนผ่านตู้ ATM ทุกธนาคาร ไม่จำกัดครั้ง ทั่วประเทศ

SMS Banking

รับทราบทุกความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ ผ่านบริการแจ้งเตือนและทำรายการผ่าน SMS (SMS Banking)

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าใช้บริการรายเดือนสำหรับบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS (SMS Alert)

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินเดือน****

เพิ่มความสุขในการใช้จ่าย และเติมเต็มทุกความฝัน ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านบัตรเครดิต และสินเชื่อ (สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป) ดังนี้

Standard Chartered Credit Card

บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Credit Card) เพิ่มความสุขทุกการจับจ่าย

บัตรเครดิต BonusSaver
เพิ่มมูลค่าเงินฝาก รับเพิ่มดอกเบี้ยออมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) สูงถึง 5 % ต่อปี เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามที่ธนาคารกำหนด

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร BonusSaver และบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ ดังนี้

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมตลอดอายุการเป็นพนักงานลูกจ้าง (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบัตรหลัก 1 ใบและบัตรเสริม จำนวนสูงสุด 5 ใบ)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี สำหรับยอดใช้จ่ายปกติและรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าที่เกิดจากการใช้บัตร (จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 20% ต่อปี)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 20% ต่อปี) สำหรับโปรแกรม EasyMoney เปลี่ยนวงเงินคงเหลือบัตรเครดิตเป็นเงินสด โอนเข้าบัญชีเงินเดือนของท่านนำไปใช้ ลดภาระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น หรือใช้จ่ายเอนกประสงค์ (อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ เฉพาะสมัครในวันแรกพร้อมกับการสมัครบัตรเครดิต) ระยะเวลาผ่อนชำระ 18 24 หรือ 36 เดือน

Personal Loan

สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
ไม่ต้องมีผู้ค้ำหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนนานได้สูงสุดถึง 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ข้อเสนอ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครสินเชื่อบุคคล ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตรา 15% ต่อปี* จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในอัตรา 28% ต่อปี เฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครสินเชื่อบุคคล พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll หรือ
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตรา 17% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในอัตรา 28% ต่อปี เฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครสินเชื่อบุคคล ภายหลังจากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll

  หมายเหตุ
  * อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สำหรับลูกค้าที่สมัครโปรแกรม Smart Salary Pack เท่านั้น อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตาม MRR ที่ประกาศเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด (28% ต่อปี)
  ** MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารฯ ประกาศเป็นคราวๆ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิง MRR ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555 = 12.75% ต่อปี)

Standby Cash

วงเงินสแตนด์บายแคช (Standby Cash) เป็นวงเงินหมุนเวียนซึ่งนำเสนอความพร้อมทางการเงินในทุกๆ สถานการณ์
วงเงินฉุกเฉินพร้อมใช้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ข้อเสนอ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครและการขอใช้วงเงินสแตนด์บายแคช ดังนี้

 • กรณีสมัครสินเชื่อวงเงินสแตนด์บายแคชพร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll ซึ่งมีรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยพิเศษดังนี้
  (1) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตรา 18% ต่อปี*** จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในอัตรา 28% ต่อปี สำหรับผู้ใช้บริการที่ขอใช้วงเงินครั้งแรกจากสแตนด์บายแคชในวันที่สมัคร
  (2) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตรา 20% ต่อปี*** จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในอัตรา 28% ต่อปี สำหรับผู้ใช้บริการที่ขอใช้วงเงินครั้งแรกจากวงเงินสแตนด์บายแคชภายหลังจากวันที่สมัคร

  หมายเหตุ
  *** สำหรับลูกค้าที่สมัครโปรแกรม Smart Salary Pack เท่านั้น

 • กรณีสมัครสินเชื่อวงเงินสแตนด์บายแคชภายหลังเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll ซึ่งมีรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยพิเศษดังนี้
  (1) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตรา 18.5% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในอัตรา 28% ต่อปี สำหรับผู้ใช้บริการที่ขอใช้วงเงินครั้งแรกจากสแตนด์บายแคชในวันที่สมัคร
  (2) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตรา 22% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในอัตรา 28% ต่อปี สำหรับผู้ใช้บริการที่ขอใช้วงเงินครั้งแรกจากวงเงินสแตนด์บายแคชภายหลังจากวันที่สมัคร

Mortgage

สินเชื่อบ้าน (Mortgage)

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากสินเชื่อบ้านปกติ สำหรับบ้านใหม่ หรือ รีไฟแนนซ์
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
 • ฟรี! ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง หรือสูงสุด 200,000 บาท สำหรับกรณีที่ผู้ขอใช้บริการรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่น หรือ สำหรับผู้ขอใช้บริการที่สมัครสินเชื่อบ้านใหม่และซื้อประกันชีวิต MRTA เต็มวงเงินไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีค่าเบี้ยประกัน MRTA ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ซึ่งธนาคารจะรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนองดังกล่าวแทนผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนองดังกล่าวคืนจากผู้ขอใช้บริการ กรณีผู้ขอใช้บริการปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้

Online Banking

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Online Banking)
เข้าถึงธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกที่ทุกเวลา สมัครด้วยตนเองที่ www.sc.com/th และสามารถใช้บริการได้ทันทีเมื่อเปิดบัญชีเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าใช้บริการรายเดือน โอนเงินต่างธนาคาร (วันทำการถัดไป)

eSaver

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ eSaver
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่บาทแรก

 • ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • สะดวกสบายในการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร (วันทำการถัดไป) ผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Online Banking)

EasyBill

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (EasyBill)
ผ่านบัญชีเงินเดือน หรือบัญชีเงินฝาก เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นทุกเดือน ไม่พลาดการชำระเงินในวันครบกำหนดทั้งบริการสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน และชำระค่าสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)


Investment & Insurance

ผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนและการประกันภัย (Investment & Insurance)


Priority Banking

บริการธนาคารพิเศษ และธนาคารระหว่างประเทศ (Priority & International Banking)

 • ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุน เพื่อเพิ่มพูนฐานะทางการเงิน
 • เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ สัมมนาทางการเงินการลงทุน สปา ชมภาพยนตร์ การจัดดอกไม้ ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ชิมไวน์ ฯลฯ
 • บริการส่วนบุคคลแบบไร้พรมแดน เพื่อครอบครัวและธุรกิจของท่านผ่านเครือข่ายของธนาคาร ครอบคลุมถึง 26 ประเทศทั่วโลก
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการธนาคารพิเศษ Priority & International Banking »

**** ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดและข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ภายใต้ Smart Salary Pack ตามที่กล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการสมาร์ทแบงค์กิ้งแพ็ค (Smart Banking Pack)

Smart Banking Pack บริการที่ตอบสนองทุกความต้องการ และเพิ่มช่องทางที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกรรมการเงินประจำวันของคุณ....ง่ายขึ้นกว่าเดิม

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เป็นบัญชีที่ใช้เช็คเป็นหลักฐานในการถอนเงิน ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings for Fans

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings for Fans ฟรี! บริการโอนเงินทั้งในธนาคารและต่างธนาคารผ่าน Online Banking บริการธนาคารทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Savings

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Savings ออมทรัพย์หนึ่งเดียวที่ให้หลากหลายบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed