บัญชีเงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 60 เดือน จ่ายเงินคืนเมื่อครบระยะเวลาฝาก

บัญชีเงินฝาก My Dream Account – MaxSaver Junior (ประเภท 12 เดือน)

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือนคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกเดือน.

บัญชีเงินฝาก My Dream Account – MaxSaver Junior (ประเภท 12 เดือน) บัญชีเงินฝากพิเศษ ที่ให้ท่านเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน คู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกเดือน

  • เงินฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ยทุกเดือน
  • เพิ่มความคล่องตัวให้คุณถอนดอกเบี้ยได้จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเงินฝาก My Dream Account – MaxSaver Junior (ประเภท 12 เดือน)
ผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
บัญชีเงินฝากประจำ ตามประกาศของธนาคาร
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศของธนาคาร
เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก My Dream Account – MaxSaver Junior (ประเภท 12 เดือน)
ผู้เปิดบัญชี ลูกค้าบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลธรรมดา / คณะบุคคล / คนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย
จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี จำนวนบัญชีเงินฝากประจำ จำนวนเงินฝากบัญชีออมทรัพย์
100,000 – 999,999 บาท 20,000 บาท
1,000,000 – 4,999,999 บาท 100,000 บาท
5,000,000 – 10,000,000 บาท 150,000 บาท

หมายเหตุ

  1. บัญชีออมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จะมีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาทต่อเดือน เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการบัญชีเงินฝาก My Dream Account – MaxSaver Junior (ประเภท 12 เดือน) ของธนาคาร
  2. ประกาศอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่ได้ปิดประกาศ ณ สาขาของธนาคารทุกแห่ง ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้


โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บัญชีเงินฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำ เป็นบัญชีเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อครบระยะเวลาฝาก โดยมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามระยะเวลาที่ฝาก ยอดวงเงินฝาก และประเภทของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บัญชีเงินฝาก MaxSaver (ประเภท 24 / 36 / 48 / 60 เดือน)

บัญชีเงินฝากประจำคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed