เรื่องง่ายๆ ที่ได้จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

การออกหนังสือค้ำประกัน

การออกหนังสือค้ำประกัน
ลักษณะของบริการ ธนาคารเข้าผูกพันตนร่วมกับลูกค้า ด้วยการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ของลูกค้าไว้ต่อบุคคลที่สาม (ผู้รับประโยชน์) ในรูปของหนังสือค้ำประกัน
ประเภทของหนังสือe
  • หนังสือค้ำประกันการประกวดราคา
  • หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
  • หนังสือค้ำประกันการซื้อสินค้าหรือการชำระเงิน
  • หนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
  • หนังสือค้ำประกันประเภทอื่น
ค่าธรรมเนียม อัตราร้อยละ 2-2.5 ต่อปี ขั้นต่ำ 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียมคำนวณเป็นปีหรือต่ำสุด 3 เดือน)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ลูกค้าต้องยื่นแบบคำขอให้ออกหนังสือคำประกันกับธนาคาร (ให้บริการเฉพาะลูกค้านิติบุคคลที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
เอกสาร/หลักฐาน
  • คำขอให้ออกหนังสือค้ำประกัน
  • สำเนาเอกสาร/สัญญาเรื่องที่ลูกค้าต้องการให้ค้ำประกัน

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการตัดบัญชีชำระค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิต

เป็นบริการโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารกับบริษัทเจ้าของบัตร ในการตัดบัญชีลูกค้า เพื่อชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต โดยบริษัทจะ ส่งยอดค่าใช้จ่ายมาตัดบัญชีลูกค้าตามกำหนดเวลาของแต่ละบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม »
การออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน

ธนาคารออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน ที่แสดงฐานะการเงินของลูกค้า เพื่อให้นำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
เช็คสั่งจ่ายของธนาคาร

เช็คสั่งจ่ายของธนาคารที่ออกให้แก่ลูกค้า มีค่าเสมือนเงินสด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าใช้จ่ายเงินเพื่อบุคคลที่สามหรือตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการอัตโนมัติในที่ทำการของธนาคาร

ท่านสามารถใช้บัตร เดบิต วีซ่าอิเลคตรอน ทำการถอนเงินหรือทำรายการซื้อขายผ่านเครื่องเอทีเอ็มกว่า 24 ล้านแห่งทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed