เรื่องง่ายๆ ที่ได้จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

เช็คสั่งจ่ายของธนาคาร

เช็คสั่งจ่ายของธนาคาร
ลักษณะของบริการ เป็นเช็คสั่งจ่ายของธนาคารที่ออกให้แก่ลูกค้า โดยที่ลูกค้านำเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของตนเอง หรือใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำ หรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือนำมาซื้อ หรือแลกเปลี่ยนเป็นแคชเชียร์เช็ค ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ลูกค้าในการนำติดตัว เช็คสั่งจ่ายของธนาคารโดยทั่วไปจะได้รับการยอมรับมีค่าเสมือนเงินสด เนื่องจากในทางปฏิบัติของธนาคารโดยทั่วไปจะสามารถผ่านกระบวนการขึ้นเงินได้ในทันทีที่ยื่นเช็คต่อธนาคาร
ประเภทของบริการ
  • แคชเชียร์เช็ค
  • เช็คของขวัญ
ค่าธรรมเนียม
  • แคชเชียร์เช็ค คิดฉบับละ 20 บาท
  • เช็คของขวัญ คิดฉบับละ 20 บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ลูกค้าต้องยื่นแบบคำขอออกเช็คสั่งจ่ายของธนาคาร
เอกสาร/หลักฐาน
  • ใบคำขอออกเช็คสั่งจ่ายของธนาคาร
  • บัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการธนาคารทางโทรศัพท์

เป็นบริการสอบถามข้อมูลทางด้านธุรกิจการเงินผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข (662) 1595

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการชำระค่าสาธารณูปโภค

เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการรับชำระค่าสาธารณูปโภค โดยธนาคารจะหักบัญชีลูกค้าและโอนเงินเข้าบัญชี ของผู้ให้บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการรับชำระภาษี

เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการให้บริการรับชำระภาษีแก่บุคคลทั่วไป / นิติบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการให้เช่าตู้นิรภัย

บริการที่ธนาคารจัดไว้ให้สำหรับลูกค้าเพื่อเช่าสำหรับเก็บรักษาสิ่งของทรัพย์สินที่มีค่า หรือเอกสารสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed