เรื่องง่ายๆ ที่ได้จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

การออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน

การออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน
ลักษณะของบริการ

ธนาคารออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน เมื่อสิ้นสุดเวลาทำการ ณ วันใดวันหนึ่งตามคำร้องของลูกค้า เพื่อแสดงฐานะการเงินของลูกค้าในกรณีต่อไปนี้

  • ขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
  • ยื่นประกันต่อศาล
  • ทำบัตรภาษีศุลกากร
  • ทำบัตรเครดิต
  • อื่นๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของลูกค้า
ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อหนังสือรับรอง 1 ฉบับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ลูกค้าต้องยื่นแบบคำขอใช้บริการต่อธนาคาร โดยลูกค้าต้องมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร
เอกสาร/หลักฐาน
  • ใบคำขอใช้บริการ
  • บัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการตัดบัญชีชำระค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิต

เป็นบริการโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารกับบริษัทเจ้าของบัตร ในการตัดบัญชีลูกค้า เพื่อชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต โดยบริษัทจะ ส่งยอดค่าใช้จ่ายมาตัดบัญชีลูกค้าตามกำหนดเวลาของแต่ละบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม »
เช็คสั่งจ่ายของธนาคาร

เช็คสั่งจ่ายของธนาคารที่ออกให้แก่ลูกค้า มีค่าเสมือนเงินสด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าใช้จ่ายเงินเพื่อบุคคลที่สามหรือตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
การออกหนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันการประกวดราคา การปฏิบัติตามสัญญา การซื้อสินค้าหรือการชำระเงิน การกู้ยืมเงิน และประเภทอื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการอัตโนมัติในที่ทำการของธนาคาร

ท่านสามารถใช้บัตร เดบิต วีซ่าอิเลคตรอน ทำการถอนเงินหรือทำรายการซื้อขายผ่านเครื่องเอทีเอ็มกว่า 24 ล้านแห่งทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed