เรื่องง่ายๆ ที่ได้จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

บริการให้เช่าตู้นิรภัย

บริการให้เช่าตู้นิรภัย
ลักษณะของบริการ

บริการให้เช่าตู้นิรภัยเป็นบริการที่ธนาคารจัดไว้ให้สำหรับลูกค้าเพื่อเช่าสำหรับเก็บรักษาสิ่งของทรัพย์สินที่มีค่า หรือเอกสารสำคัญซึ่งลูกค้าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยหากเก็บรักษาสิ่งของเหล่านั้นไว้ที่บ้าน อันอาจเนื่องมาจากภัยจากอัคคีภัย หรือถูกโจรกรรม โดยผู้เช่าจะได้รับกุญแจ 2 ดอก ใช้เปิดร่วมกับกุญแจอีก 1 ดอกที่ถือไว้โดยธนาคาร

ขนาดและค่าเช่าตู้นิรภัย

ค่ามัดจำกุญแจ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
ค่าเช่าตู้ (ไม่รวม VAT)

 • ขนาดเล็ก 2,000 บาท
 • ขนาดกลาง 3,000 บาท
 • ขนาดใหญ่ 4,000 บาท

 • กรณีกุญแจหาย คิดค่าใช้จ่ายทำกุญแจใหม่

  • กุญแจหาย 1 ดอก คิด 1,500 บาท
  • กุญแจหาย 2 ดอก คิด 4,500 บาท
ค่าพาหนะ
 • ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล คิดค่าบริการตามจริง
 • ในเขตต่างจังหวัด คิดค่าบริการตามจริง

* หมายเหตุ : เป็นค่าพาหนะกรณีที่กุญแจเกิดสูญหาย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ลูกค้าต้องยื่นแบบคำขอเช่าตู้นิรภัยกับธนาคาร โดยลูกค้าต้องมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร
เอกสาร/หลักฐาน
 • ใบคำขอเช่าตู้นิรภัย
 • บัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ
 • ขนาดใหญ่ 4,000 บาท
 • เอกสารประกอบในการเช่าตู้นิรภัย

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการธนาคารทางโทรศัพท์

เป็นบริการสอบถามข้อมูลทางด้านธุรกิจการเงินผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข (662) 1595

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการชำระค่าเบี้ยประกัน

เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าโดยการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการชำระค่าเบี้ยประกัน

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ทำประกันกับบริษัทประกันภัย ได้แก่ บริษัทพรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการโอนเงินในประเทศ

บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้าระหว่างธนาคารพาณิชย์ ที่เป็นสมาชิกบาทเน็ตทั่วประเทศ โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้รับปลายทาง โดยจะได้รับเงินภายในวันเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top