เรื่องง่ายๆ ที่ได้จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

บริการชำระค่าสาธารณูปโภค

บริการชำระค่าสาธารณูปโภค
ลักษณะของบริการ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการรับชำระค่าสาธารณูปโภค โดยธนาคารจะหักบัญชีลูกค้าและโอนเงินเข้าบัญชี ของผู้ให้บริการตามกำหนดการชำระเงิน อาทิเช่น ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าธรรมเนียม
  • หักบัญชีเงินฝาก ลูกค้าไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารคิด 10 บาท /รายการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีชำระค่าสาธารณูปโภคโดยหักบัญชีเงินฝาก ลูกค้าต้องยื่นแบบคำขอใช้บริการต่อธนาคารหรือบริษัทผู้ให้บริการ โดยลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
เอกสาร/หลักฐาน
  • ใบคำขอใช้บริการ
  • บัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ
  • ใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการ

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการรับชำระภาษี

เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการให้บริการรับชำระภาษีแก่บุคคลทั่วไป / นิติบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการให้เช่าตู้นิรภัย

บริการที่ธนาคารจัดไว้ให้สำหรับลูกค้าเพื่อเช่าสำหรับเก็บรักษาสิ่งของทรัพย์สินที่มีค่า หรือเอกสารสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการธนาคารทางโทรศัพท์

เป็นบริการสอบถามข้อมูลทางด้านธุรกิจการเงินผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข (662) 1595

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการชำระค่าเบี้ยประกัน

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ทำประกันกับบริษัทประกันภัย ได้แก่ บริษัทพรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed