เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายในการเข้าถึงบัญชี และการจัดการการเงินเพียงปลายนิ้ว

การสมัครใช้บริการและการจัดการบริการ SMS banking

การสมัครใช้บริการ SMS Banking

เมื่อคุณสมัครใช้บริการ SMS Banking ผ่านทางเว็บไซต์ Online Banking (เคยเป็นที่รู้จักว่า iBanking) ของธนาคารฯ แล้ว ธนาคารจะส่ง SMS ยืนยันการทำรายการกลับไปให้คุณ คุณจะต้องทำการกำหนดรหัส PIN เป็นตัวเลข 4 หลักของคุณเพื่อใช้สำหรับทำรายการแล้วส่งกลับมาที่เรา

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [RG] เว้นวรรค ตามด้วย [รหัส PIN 4 หลักที่คุณต้องการ] ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
RG XXXX ท่านได้เปิดใช้บริการ SMS Banking แล้ว ดูคำสั่งพิมพ์ HL เว้นวรรคตามด้วย PIN ส่งมายัง 4808008
ขอความช่วยเหลือ

หากคุณลืมคำสั่งหรือรูปแบบของคำสั่งการทำรายการ คุณสามารถใช้บริการ “ขอความช่วยเหลือ” เพื่อให้ธนาคารฯ ส่งรายละเอียดคำสั่งไปให้คุณได้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [HL] เว้นวรรค ตามด้วย [รหัส PIN 4 หลักของคุณ] ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
HL XXXX ส่งคำสั่งไปที่ 4808008: ตามรายละเอียดดังนี้: รหัสบริการ[วรรค]PIN 4 หลัก[วรรค]เลข บัญชี 4 ตัวท้าย เช่น 'BE 1234 5252'

รหัสบริการมีดังนี้
 • BE=ถามยอด
 • TH=รายการบัญชี
 • CB=ขอสมุดเช็ค
 • AS=ขอรายการเดินบัญชี
 • FT=โอนเงิน
 • CR=ชำระบัตร
 • CE=ดูยอดบัตร
 • CD=ยอดชำระขั้นต่ำ
 • CH=รายการใช้บัตร
 • PC=เปลี่ยนรหัส
การเปลื่ยนรหัส SMS Banking PIN

You can change your SMS Banking – คุณสามารถเลือกเปลี่ยนรหัส SMS Banking PIN ของคุณ ผ่านทาง SMS Banking ได้โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [PC] เว้นวรรค ตามด้วย
[รหัส PIN เก่า 4 หลักของคุณ] เว้นวรรค
[รหัส PIN ใหม่ 4 หลักของคุณ] ส่ง SMS ไปที่
4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
PC XXXX NNNN ท่านได้เปลี่ยนรหัส PIN เรียบร้อยแล้ว

การทำรายการเกี่ยวกับบัญชี

สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี

คุณสามารถสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพยฺ์และกระแสรายวันของคุณได้ ผ่านทาง SMS Banking โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [ฺBE] เว้นวรรค ตามด้วย [รหัส PIN 4 หลักของคุณ] เว้นวรรค [ชื่อย่อบัญชี หรือหมายเลขบัญชี 4 ตัวท้าย] ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
BE XXXX 4455 ยอดคงเหลือบัญชี JustOne Savings- 4455 คือ THB 120,890.25
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 5 รายการ

คุณสามารถสอบถามรายการเดินบัญชีของบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันย้อนหลังได้สูงสุดถึง 5 รายการ ผ่านทาง SMS Banking โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [ฺTH] เว้นวรรค ตามด้วย [รหัส PIN 4 หลักของคุณ] เว้นวรรค [ชื่อย่อบัญชี หรือหมายเลขบัญชี 4 ตัวท้าย] ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
TH XXXX 4455 รายการเดินบัญชี:
03JAN01 ATM WDR THB3,000;
04JAN01 TFR iBanking THB2,000;
04JAN01 ATM WDR THB2,000;
04JAN01 ATM WDR THB1,200;
04JAN01 Bill payment THB650;
04JAN01 ATM WDR THB1,000.
บริการโอนเงิน

คุณสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารฯ ของตัวคุณเอง ผ่านทาง SMS Banking โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [ฺFT] เว้นวรรค ตามด้วย [รหัส PIN 4 หลักของคุณ] เว้นวรรค[ชื่อย่อบัญชี หรือหมายเลขบัญชี 4 ตัวท้ายของ บัญชีที่ จะโอนออก] เว้นวรรค [ชื่อย่อบัญชี หรือ หมายเลข บัญชี 4 ตัวท้าย ของ บัญชีที่จะโอนเข้า] เว้นวรรค [จำนวนเงิน] ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
FT XXXX DDDD
CCCC 99999.99
ท่านได้โอนเงิน จาก DDDD ไปยัง CCCC เรียบร้อยแล้ว
บริการขอสมุดเช็ค

คุณสามารถส่งคำสั่งขอสมุดเช็ค ผ่านทาง SMS Banking โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [ฺCB] เว้นวรรคตามด้วย [รหัส PIN 4 หลัก ของคุณ] เว้นวรรค [ชื่อย่อบัญชี หรือ หมายเลขบัญชี 4 ตัวท้าย] เว้นวรรค [จำนวนเล่มของ สมุคเช็คที่ต้องการ] ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
CB XXXX DDDD 1 ธนาคารได้รับ คำขอสมุคเช็ค สำหรับบัญชี DDDD แล้ว
บริการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง

คุณสามารถทำรายการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ผ่านทาง SMS Banking โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [AS] เว้นวรรคตามด้วย [รหัส PIN 4 หลัก ของคุณ] เว้นวรรค [ชื่อย่อบัญชี หรือ หมายเลขบัญชี 4 ตัวท้าย]
ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
AS XXXX DDDD Your request for adhoc statement for account DDDD is successful.

การทำรายการเกี่ยวกับบัตรเครดิต

สอบถามวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิต

คุณสามารถสอบถามวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตของคุณได้ ผ่านทาง SMS Banking โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [ฺCE] เว้นวรรค ตามด้วย [รหัส PIN 4 หลักของคุณ] ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
CE XXXX วงเงินคงเหลือของบัตร THB 150793.23
รายการบัตรเครดิตย้อนหลัง 5 รายการ

คุณสามารถสอบถามรายการบัตรเครดิตย้อนหลังได้สูงสุดถึง 5 รายการ ผ่านทาง SMS Banking โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [ฺCH] เว้นวรรค ตามด้วย [รหัส PIN 4 หลักของคุณ] เว้นวรรค [ชื่อย่อบัตร เครดิต หรือหมายเลข บัตร 4 ตัวท้าย] ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
CH XXXX 1234 รายการของท่าน 14-09-2009 Central Dept THB1435.00; 20-09-2009 Tesco Lotus THB2342.44
สอบถามยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ

คุณสามารถสอบถามยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระ ผ่านทาง SMS Bankingได้ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [ฺCD] เว้นวรรค ตามด้วย [รหัส PIN 4 หลักของคุณ] เว้นวรรค [ชื่อย่อบัตร เครดิต หรือหมายเลข บัตร 4 ตัวท้าย] ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
CD XXXX 1234 ยอดชำระขั้นต่ำ ของบัตร xxxxxxxxxxxx1234 คือ THB 13422.22 ชำระภายใน 22-10-2009
สอบถามโทร 1595
ชำระบัตรเครดิต

คุณสามารถชำระบัตรเครดิตของคุณโดยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันของคุณ ผ่านทาง SMS Bankingได้ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

คำแนะนำ คำสั่ง SMS SMS ที่คุณจะได้รับจากเรา
พิมพ์ [ฺCR] เว้นวรรค ตามด้วย [รหัส PIN 4 หลักของคุณ] เว้นวรรค [ชื่อย่อบัญชี หรือ หมายเลขบัญชี 4 ตัวท้ายของบัญชีที่ จะโอนออก] เว้นวรรค [ชื่อย่อบัตรเครดิต หรือหมายเลขบัตร 4 ตัวท้าย] เว้นวรรค [จำนวนเงิน] ส่ง SMS ไปที่ 4808008

*ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือแต่ละเครือข่าย
CR XXXX DDDD 1234 9999.99 ได้รับคำสั่งชำระเงิน สำหรับบัตร xxxxxxxxxxxx1234 เรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการธนาคารทางโทรศัพท์หมายเลข 1595 และสาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศ

ถาม-ตอบ

  • จะสมัครใช้บริการ SMS Banking ได้อย่างไร?
   ท่านสามารถสมัครใช้บริการ SMS Banking ได้ผ่านทางบริการ Online Banking (บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต) หรือสาขาของธนาคารฯ หรือศูนย์บริการธนาคารทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1595

  • การใช้บริการ SMS Banking มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
   ธนาคารฯ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือส่ง SMS แจ้งเตือน หากแต่จะมีการคิดค่าบริการในการเรียกทำรายการผ่าน SMS Banking

  • โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใดบ้างที่สามารถใช้บริการ SMS Banking ได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนซิม หรือเครือข่ายหรือไม่?
   โทรศัพท์ทุกรุ่นที่สามารถรับและส่งข้อมูลผ่าน SMS สามารถใช้บริการ SMS Banking ได้ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิม และไม่จำกัดเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

  • กรณีที่ลูกค้ามีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งเลขหมาย สามารถใช้บริการ SMS Banking ได้จากทุกเครื่องหรือไม่?
   เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ท่านสามารถใช้บริการ SMS Banking ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้กับธนาคารฯ เท่านั้น หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านต้องการใช้บริการ SMS Banking กรุณาติดต่อศูนย์บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โทร 1595

  • ผลิตภัณฑ์ หรือบัญชีประเภทใดบ้างที่สามารถใช้บริการ SMS Banking ได้?
   เพียงท่านมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล หรือบัญชีบัตรเครดิต อย่างน้อย 1 บัญชี ท่านก็สามารถสมัครใช้บริการ SMS Banking ได้

หาข้อมูลเพิ่มเติม »

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ Mobile Banking

บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือช่วยคุณจัดการเรื่องการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เบอร์เดิม SIM CARD เดิมของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการแจ้งเตือนผ่าน SMS

บริการแจ้งเตือนผ่าน SMS ช่วยให้ ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน และลดความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมที่ไม่สุจริต โดย ท่านสามารถเลือกรับบริการแจ้งเตือนโดยผ่าน SMS หรือ ผ่านทางอีเมล์ สำหรับธุรกรรมที่ทำผ่านตู้ ATM, Online Banking และการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตั้งค่า ความถี่ จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องการให้มีการแจ้งเตือน รวมถึงวิธีการรับข้อมูล ผ่าน SMS หรือผ่านทางอีเมล์ได้ที่เว็บไซต์ Online Banking ของธนาคารฯ ได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed