ฟรี ไม่คิดค่าธรรมเนียม เมื่อโอนเงินต่างธนาคาร (วันทำการถัดไป)

บริการโอนเงินในประเทศผ่านบริการ Online Banking

คุณสามารถทำรายการโอนเงินง่ายๆ ผ่านทาง Online Banking โดยคุณสามารถเลือกโอนเงินได้จากประเภทการโอนเงินดังต่อไปนี้

โอนเงินภายในบัญชีตนเอง
 • คุณสามารถเลือกโอนเงินภายในบัญชีของตัวท่านเอง โดยรายการจะมีผล และเงินจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีปลายทางของคุณ ทันทีที่ทำรายการสำเร็จ
โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • คุณสามารถเลือกโอนเงินไปยังบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของบุคคลอื่นๆ ภายในธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยรายการจะมีผล และเงินจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีปลายทางของคุณ ทันทีที่ทำรายการสำเร็จ
โอนเงินระหว่างธนาคาร/พร้อมเพย์
 • บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (วันทำการถัดไป)
  คุณสามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของคุณ ไปยังธนาคารพาณิชย์อื่น โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันทำการถัดไป
 • บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ทันที)
  คุณสามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของคุณ ไปยังธนาคารพาณิชย์อื่น ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ธนชาต, ทหารไทย, ยูโอบี, ซีไอเอ็มบี ไทย โดยรายการจะมีผล และเงินจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีปลายทางของคุณทันทีที่ทำรายการสำเร็จ
 • บริการโอนเงินพร้อมเพย์
  คุณสามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของคุณ ไปยังหมายเลขพร้อมเพย์ (หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ไปยังผู้รับที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารพานิชย์ต่างๆ ในประเทศ โดยรายการจะมีผล และเงินจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีปลายทางของคุณทันทีที่ทำรายการสำเร็จ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินประเภทต่างๆ

รายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียมต่อรายการ
โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม
โอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม
โอนเงินต่างธนาคาร (วันทำการถัดไป) ไม่คิดค่าธรรมเนียม
โอนเงินต่างธนาคาร (ทันที)
 • ไม่เกิน 20,000 บาท
 • 20,001 – 50,000 บาท

25 บาท
35 บาท
โอนเงินพร้อมเพย์
 • ไม่เกิน 5,000 บาท
 • 5,001-30,000 บาท
 • 30,001-100,000 บาท
 • 100,000 ขึ้นไป บาท

ฟรี ทุกรายการ
2 บาทต่อรายการ
5 บาทต่อรายการ
10บาทต่อรายการ

วงเงินการให้บริการ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ วงเงินโอนสูงสุดต่อวันต่อรายการของคุณคือดังนี้

ประเภทรายการ ประเภทลูกค้า
ทั่วไป บริการธนาคารพิเศษ
วงเงินการทำรายการสูงสุดต่อวัน สำหรับทุกรายการ 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท
  วงเงินการทำรายการ/วัน (สำหรับแต่ละประเภทรายการ)
การโอนเงินภายในบัญชีตนเอง 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท
การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท
การโอนเงินต่างธนาคาร (วันทำการถัดไป) / การโอนเงินพร้อมเพย์ 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท
การโอนเงินต่างธนาคาร (วันทำการถัดไป) 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท
การโอนเงินต่างธนาคาร (ทันที) 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท
การชำระบัตรเครดิต หรือสินเชื่อของตนเอง ไม่จำกัด ไม่จำกัด
การชำระเงินอื่นๆ 500,000 บาท 500,000 บาท

ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินโอนของคุณได้ด้วยตัวคุณเองผ่านทาง Online Banking

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการออนไลน์แบงกิ้ง

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ช่วยคุณจัดการเรื่องการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ได้ทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ง่ายสำหรับคุณ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาอีกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

ลดความยุ่งยาก ลดการใช้กระดาษ กับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการโอนเงินต่างประเทศ

ทางเลือกใหม่ในการโอนเงินไปต่างประเทศที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ท่านสามารถใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ววันนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ความปลอดภัยในการใช้บริการ Online

7 วิธีการใช้ Online Banking อย่างปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed