วงเงินโอนสูงสุดต่อ 1 รายการคือ 500,000 บาท โดยไม่รวมค่าธรรมเนียม

บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการ Online Banking

ทางเลือกใหม่ในการโอนเงินไปต่างประเทศที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ท่านสามารถใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ววันนี้ ท่านสามารถเลือกโอนเงินตราต่างประเทศได้มากถึง 19 ประเทศ คือ

Australia India Philippines
Bangladesh Indonesia Singapore
Brunei Darussalam Japan South Africa
Canada Korea Sri Lanka
Great Britain Malaysia Switzerland
Hong Kong New Zealand United Arab Emirates
United States    
วัตถุประสงค์และเอกสารประกอบในการโอนเงิน
วัตถุประสงค์ รหัสวัตถุประสงค์ เอกสารประกอบ
เพื่อเป็นค่าการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน / นักศึกษาไทยในต่างประเทศ 318013 หลักฐานการศึกษา เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าเล่าเรียน, สำเนาหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา, สำเนาหนังสือรับรองของ ก.พ., สำเนา I-20
ช่วยเหลือญาติหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ 318059

หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับเงินพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร หรือ

  • หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ทาง เครือญาติ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน
วัตถุประสงค์อื่นๆ (สำหรับบุคคลชาวต่างชาติที่ทำงานและมีรายได้ในประเทศไทยเท่านั้น) 318040 จดหมายรับรองรายได้จากนายจ้าง หรือสลิปเงินเดือน

ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งโอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกจากที่กำหนด กรุณาติดต่อใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารฯ

วิธีการโอนเงิน
  • ท่านสามารถส่งคำสั่งโอนเงินไปต่างประเทศได้โดยการ เข้าสู่ระบบ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Online Banking) โดยใช้รหัสประจำตัว (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ถูกต้อง
  • ก่อนส่งคำสั่งโอนเงิน ท่านจะต้องลงทะเบียนเพิ่มชื่อผู้รับโอน และระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้รับโอนและธนาคารของผู้รับโอน
  • เมื่อท่านส่งคำสั่งผ่านทางระบบบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Online Banking) แล้ว กรุณาส่งเอกสารเอกสารประกอบการทำธุรกรรม ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด
  • เมื่อธนาคารได้รับเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนจากท่าน ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินตามคำสั่งของท่าน
  • ในกรณีที่โอนเงินไปในประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และ สหราชอาณาจักร กรุณาระบุ IBAN (International Bank Account Number)
    ตัวอย่าง
ช่องทางการส่งเอกสาร

ท่านสามารถส่งเอกสารประกอบการโอนเงินได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • ทางแฟกซ์ ท่านสามารถส่งเอกสารได้ที่หมายเลข 0 2724 5147 พร้อมทั้งโทรยืนยันการส่งเอกสารที่หมายเลข XXXXXX (ภายในวันและเวลาทำการเท่านั้น)
  • ท่านสามารถสแกนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่าน email CMSPayment.th@sc.com
เวลาปิดรับการให้บริการของแต่ละสกุลเงิน

ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินตามคำสั่งของท่าน สำหรับรายการที่ธนาคารได้รับคำสั่ง และเอกสารประกอบการโอนเงิน ก่อนเวลาปิดรับการให้บริการ (Cut off time) ตามที่ธนาคารกำหนด

เวลาปิดรับการให้บริการของแต่ละสกุลเงินมีดังนี้

สกุลเงิน เวลาปิดรับการให้บริการ (Cut off time)
USD, EUR, GBP, HKD, SGD 13.30 น ของวันทำการนั้นๆ
AUD, NZD, JPY 16.30 น. ของวันทำการนั้นๆ

คำสั่งการโอนเงินที่ธนาคารได้รับหลังจากเวลาดังกล่าวนั้น ธนาคารจะทำรายการในวันทำการถัดไป

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เป็นอัตราขายเงินสกุลต่างประเทศ (Selling Rate) สำหรับเงินโอนทางโทรเลข (TT) ของธนาคาร ณ วันและเวลาที่ธนาคารทำรายการโอนเงินนั้นๆ

ค่าธรรมเนียม

แบบ BEN - ผู้รับโอนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม (โดยจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่สั่งโอน) 350 บาท
แบบ SHA* - ผู้โอนและผู้รับโอนรับภาระค่าธรรมเนียม (โดยจะถูกหักออกจากบัญชีผู้โอน) 350 บาท
แบบ OUR - ผู้โอนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมทั้งหมด 350 บาท และ ค่าธรรมเนียม Oversea bank charge ตามจริง (Oversea bank charge เรียกเก็บขั้นต้นที่ 500 บาท)

* เป็นค่าธรรมเนียมในส่วนที่ธนาคารฯให้บริการโดยคิดจากผู้โอนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้รับเงินโอนอาจไม่ได้รับเงินเต็มตามจำนวนที่โอน เนื่องจากธนาคารในต่างประเทศอาจคิดค่าธรรมเนียมก่อนจ่ายเงินให้ผู้รับเงินโอน

วงเงินโอนสูงสุด

วงเงินโอนสูงสุดต่อ 1 รายการคือ 500,000 บาท โดยไม่รวมค่าธรรมเนียม

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ช่วยคุณจัดการเรื่องการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ง่ายสำหรับคุณ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาอีกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

ลดความยุ่งยาก ลดการใช้กระดาษ กับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บริการโอนเงินในประเทศ

คุณสามารถโอนเงินได้ง่ายด้วยบริการ Online Banking

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ความปลอดภัยในการใช้บริการ Online

7 วิธีการใช้ Online Banking อย่างปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed