Tính năng


Sử dụng thẻ ATM của bạn để rút tiền và tra cứu số dư tại hơn 14.000 máy ATM có logo của Smartlink, Banknet VN, và VNBC mới mức phí thấp

Miễn phí thực hiện thanh toán hóa đơn tại máy ATM của Standard Chartered

Phí giao dịch thấp khi giao dịch ở nước ngoài (*)

Smartlink  |  Banknetvn  |  VNBC

Danh sách Ngân hàng liên thông trong cùng hệ thống Smartlink - Banknet VN - VNBC

Tính năng của thẻ ATM

Tại máy ATM có logo của Smartlink, Banknet VN, hoặc VNBC

 • Rút tiền (từ tài khoản chính)
 • Kiểm tra số dư
 • Thay đổi số PIN (**)

Tại máy ATM có logo của Smartlink, Banknet VN, hoặc VNBC

 • Rút tiền (từ tài khoản chính)
 • Kiểm tra số dư
 • Thay đổi số PIN (**)

Tại máy ATM Standard Chartered ở Việt Nam

 • Rút tiền
 • Kiểm tra số dư
 • Chi trả hoá đơn (trả hoá đơn, nạp tiền điện thoại, v.v)
 • Thay đổi số PIN
 • Sao kê 10 giao dịch gần nhất
 • Yêu cầu bản sao kê tài khoản
 • Yêu cầu sổ Séc
 • Chuyển khoản (giữa tài khoản của chủ thẻ và tài khoản bên thứ ba tại Standard Chartered)
 • Rút tiền nhanh (từ tài khoản chính)

Tại máy ATM Standard Chartered ở nước ngoài

 • Rút tiền (từ tài khoản chính)
 • Kiểm tra số dư.

Biểu phí sử dụng thẻ ATM

A. Biểu phí thẻ ATM/ thẻ Ghi nợ (Phí tính theo tiền Việt) Thẻ ATM
Phí phát hành thẻ (mỗi thẻ) 100,000
Phí giao thẻ Trong HCM & HN: 30,000
Ngoài HCM & HN: 40,000
Phí hàng năm 60,000
Phát hành lại thẻ/ mỗi lần 100000
Phát hành lại PIN/ mỗi lần 30,000
Phí phục hồi tiền giao dịch 100,000
Phí khiếu nại sai/ lần 100,000

B. PHÍ GIAO DỊCH TẠI MÁY ATM CỦA STANDARD CHARTERED
Rút tiền mặt Miễn phí
Kiểm tra số dư Miễn phí
Chuyển khoản (các tài khoản đều mở tại Standard Chartered) Miễn phí
Sao kê tóm tắt Miễn phí
Thay đổi PIN Miễn phí
Thanh toán hoá đơn Miễn phí
Yêu cầu sổ Séc thứ hai trong năm 10,000 VNĐ / quyển
Yêu cầu theo bảng sao kê ngân hàng 20,000 VNĐ / sao kê

C. GIAO DỊCH TẠI MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG ACB (tại Việt Nam)
Rút tiền mặt/ giao dịch 3,300
Kiểm tra số dư/ giao dịch 550

D. PHÍ GIAO DỊCH TẠI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC – ATM (Nội địa và Nước ngoài)
Mỗi giao dịch nội địa Không áp dụng
Mỗi giao dịch nước ngoài 3.4% (*)
Mỗi giao dịch tại máy ATM có logo Smartlink, Banknet VN, hoặc VNBC
Rút tiền mặt/ giao dịch 3,300
Kiểm tra số dư/ giao dịch 550
Thay đổi PIN/ giao dịch (**) 2,200

E. PHÍ GIAO DỊCH TẠI ĐIỂM CHẤP NHẠN THẺ
Thu phí trên giao dịch bằng thẻ (nội địa và nước ngoài) Không áp dụng
Giao dịch rút tiền mặt – nội địa Không áp dụng
Giao dịch rút tiền mặt – nước ngoài Không áp dụng

(*): Thẻ ATM hiện tại chỉ được sử dụng tại máy ATM của Ngân hàng Standard Chartered tại các nước: Hồng Kông, Singapore, UAE, Bahrain, Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Pakistan và Indonesia.
Mỗi ngân hàng (bao gồm Ngân hàng Standard Chartered ở nước ngoài) có mức phí dịch vụ khác nhau và sẽ được tính riêng với Quý Khách

(**) Chỉ áp dụng tại máy ATM của một số ngân hàng thành viên của Smartlink

Ghi chú: Tất cả các phí dịch vụ liệt kê trong biểu phí này CHƯA bao gồm 10% thuế GTGT ngoại trừ (C); (D); (E)
Lệ phí và những Giới hạn có thể thay đổi dựa theo sự quyết định thận trọng của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).

Để giải đáp thắc mắc, xin liên hệ (84 24) 3696 0000 hoặc (84 28) 3911 0000

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed