Thông báo bảo trì hệ thống Ngân hàng Trực tuyến

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) xin trân trọng thông báo về việc bảo trì hệ thống Ngân hàng trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong thời gian bảo trì, các dịch vụ bên dưới sẽ không thực hiện được:

Kênh Dịch vụ bị ảnh hưởng Từ Đến
Ngân hàng Trực tuyến Trang web Ngân hàng Trực tuyến sẽ không truy cập được 03:00 giờ ngày 24/08/2016 04:00 giờ ngày 24/08/2016

Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này.

Vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng ở số (08) 3911 0000 hoặc (04) 3696 0000 nếu Quý khách cần hỗ trợ.

Cám ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ Ngân hàng chúng tôi !

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed