V/v thay đổi địa điểm hoạt động trụ sở Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

(theo Công văn chấp thuận số 1589/Cục II.4 ngày 8/11/2017 của Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Tên gọi (không thay đổi)

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

2. Địa chỉ:

Địa điểm cũ: Tòa tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn, số 37 phố Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với các địa điểm cụ thể dưới đây:

 • Phòng G11 Tầng trệt
 • Phòng 101 Tầng 1
 • Phòng 201 và phòng 217 Tầng 2
 • Phòng 1002 ~ 1006 Tầng 10
 • Phòng 1001, 1007 ~ 1012 Tầng 10
 • Phòng 1210 Tầng 12
 • Phòng S2605 Tầng 26.

(Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận mở chi nhánh tại văn bản số 5337/NHNN-CNH ngày 14/7/2009 và thay đổi địa điểm hoạt động tại văn bản số
6240/NHNN-TTGSNH ngày 12/8/2009, được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động tại văn bản số 693/HCM-TTGSNH1 ngày 03/4/2013, số 1406/HCM-TTGSNH1 ngày 12/6/2014 và số 1014/Cục II.4 ngày 09/06/2016)

Địa điểm mới: Tòa tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn, số 37 phố Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với các địa điểm cụ thể dưới đây:

 • Phòng G11 Tầng trệt
 • Phòng 101 Tầng 1
 • Phòng 201 Tầng 2
 • Phòng 1002 ~ 1006 Tầng 10
 • Phòng 1001, 1007 ~ 1012 Tầng 10
 • Phòng 1210 Tầng 12
 • Phòng 3B07-08 Tầng 3B
 • Phòng 1006A-1007A Tầng 10.


Trân trọng kính báo!

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed