BỐ CÁO THÀNH LẬP CHI NHÁNH

 • Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
 • Căn cứ Công văn số 8819/NHNN-TTGSNN ngày 30/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đủ điều kiện thành lập 01 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam);
 • Căn cứ Công văn số 1826/CụcII.4 ngày 12/8/2017 của Cục Thanh tra giám sát ngân hàng TP HCM;
NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Thành lập và Khai trương hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
– Chi nhánh Quận 7 như sau:

 1. Tên giao dịch:
 • Tên tiếng Việt: NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH QUẬN 7
 • Tên Tiếng Anh: STANDARD CHARTERED BANK (VIETNAM) LIMITED – DISTRICT 7 BRANCH
 • Tên viết tắt: SCBVL – Chi nhánh Quận 7
 1. Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Văn Phòng Nam Sài Gòn 1, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
 2. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Chi nhánh thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 3. Giám đốc Chi nhánh: Bà NGUYỄN ANH VIỄN PHƯƠNG
 4. Thời gian khai trương và chính thức hoạt động: Từ ngày 12 tháng 12 năm 2017

NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)
HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!


Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed