Thông Báo bảo trì dịch vụ

Kính gửi Quý Khách hàng,

Các dịch vụ dưới đây sẽ tạm thời bị gián đoạn trong khoảng thời gian từ 04:00 giờ ngày 24/03/2018 đến 06:00 giờ ngày 24/03/2018 và từ 20:00 giờ ngày 24/03/2018 đến 22:00 giờ ngày 24/03/2018

Loại dịch vụ Dịch vụ bị ảnh hưởng
Thẻ Tín Dụng Phụ Giao dịch mua sắm trực tuyến có Tính năng bảo mật 3D Secure
Ngân Hàng Trực Tuyến Quý Khách sẽ không thể xem chi tiết thẻ tín dụng trên Ngân Hàng Trực Tuyến
SMS banking Tin nhắn thông báo giao dịch sẽ bị gián đoạn trong suốt thời gian bảo trì

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed