Những lợi ích

Chương trình bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm
Gói 1
Gói 2
Gói 3
Gói 4
Phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh việc do tai nạn 100.000.000 200.000.000 500.000.000 1.000.000.000
Phí bảo hiểm/ Người/ Năm 200.000 400.000 1.000.000 2.000.000
Phí bảo hiểm/ Người/ 3 Năm 480.000 960.000 2.400.000 4.800.000

Đơn vị tiền tệ: VNĐ

  • Tuổi tham gia: 7 – 65 tuổi
  • Không đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
  • Không bị bệnh thần kinh, tâm thần tại thời điểm tham gia bảo hiểm
  • Phí bảo hiểm tối thiểu cho mỗi đơn bảo hiểm: 500,000 đồng

Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số (028) 3911 0000 / (024) 3696 0000 hoặc đến các các chi nhánh của ngân hàng Standard Chartered .

Miễn Trách

Thông tin được cung cấp trên trang này không phải là một hợp đồng bảo hiểm. Các nội dung nêu trên chỉ có giá trị tham khảo. Chi tiết và các điều kiện áp dụng sẽ được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Chương trình này được soạn thảo bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.

Bảo Hiểm Tai Nạn Cá nhân Tận hưởng sự bảo vệ toàn diện cho bạn và gia đình với chương trình Bảo Hiểm Tai Nạn từ MSIG.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH