Quyền lợi bảo hiểm

Tôi sẽ được hưởng những quyền lợi gì từ sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân?

Lựa chọn A (VNĐ) Lựa chọn B (VNĐ) Lựa chọn C (VNĐ)
Chết hoặc thương tật vĩnh viễn 100,000,000 200,000,000 500,000,000
Giảm thu nhập do thương tật tạm thời (tối đa 104 tuần) 800,000 mỗi tuần 1,600,000 mỗi tuần 4,000,000 mỗi tuần
Chi phí thuốc men, phẫu thuất, bệnh viện, y tế (tối đa 104 tuần) 20,000,000 40,000,000 100,000,000

  • Bảo vệ toàn diện

    Chương trình Bảo Hiểm Tai Nạn có hiệu lực 24 giờ mổi ngày, trong suốt 365 ngày, ở mọi nơi bạn đi tới, cả trong và ngoài nước

  • Tối đa quyền lợi

    Số tiền bồi thường có thể lên đến 500,000,000VNĐ trong trường hợp chết hoặc thương tật vĩnh viễn

  • Chiết khấu đặc biệt

    Bạn sẽ được chiết khấu đặc biệt khi mua bảo hiểm tai nạn cá nhân theo nhóm từ 20 người trở lên

Mức phí

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu để được bảo hiểm?

Mức phí hằng năm Lựa chọn A (VNĐ/Người) Lựa chọn B (VNĐ/Người) Lựa chọn C (VNĐ/Người)
Cá nhân 380,000 750,000 1,850,000
Nhóm từ 20 đến 40 người 361,000 712,500 1,757,000
Nhóm từ 50 đến 200 người 342,000 675,000 1,665,000
Nhóm từ trên 200 người 323,000 637,500 1,572,500

Một số thông tin cần biết về sản phẩm

Độ tuổi Người được bảo hiểm: 0– 75 tuổi
Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số (08) 3911 0000 / (04) 3696 0000 hoặc đến các các chi nhánh của ngân hàng Standard Chartered .

Đăng ký ngay


Miễn Trách

Thông tin được cung cấp trên trang này không phải là một hợp đồng bảo hiểm. Các nội dung nêu trên chỉ có giá trị tham khảo. Chi tiết và các điều kiện áp dụng sẽ được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Chương trình này được soạn thảo bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.

Back to Top