Tính năng nổi bật

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm

added value medical benefits
  • Giá trị lớn hơn giữa (Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản); cộng với
  • Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có).
timely actionable investment

Được hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ Liên kết chung do Prudential công bố nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết.

people multiple accounts

4% Giá trị tài khoản hợp đồng trong 6 tháng liền kề trước đó vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 20 và mỗi 5 năm sau đó.

added value relationship manager

100% Phí bảo hiểm cơ bản vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10; 75% vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 15 và mỗi 5 năm sau đó.

car benefit gap cover

100% Giá trị tài khoản Hợp đồng (Bao gồm giá trị Tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản tích lũy thêm).

  • Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
  • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 99 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 99 tuổi – tuổi tham gia
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số (028) 3911 0000 / (024) 3696 0000 hoặc đến các các chi nhánh của ngân hàng Standard Chartered .

Miễn trách

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.
Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm
Chương trình này được soạn thảo bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.

PRU-Chủ Động Cuộc Sống Bảo vệ cuộc sống, Tài chính thành công.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH