Quyền lợi của PRU-Chủ Động Cuộc Sống

Hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung

 • Vào ngày 25 hàng tháng, giá trị tài khoản hợp đồng sẽ được ghi nhận lãi hàng tháng theo mức lãi suất đầu tư do Prudential công bố, nhưng không thấp hơn mức lãi suất đầu tư cam kết.

PRU-Chủ Động Cuộc Sống

Thưởng duy trì hợp đồng

 • 100% phí bảo hiểm cơ bản, và Vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10
 • 75% phí bảo hiểm cơ bản. Vào Ngày kỷ niệm Năm hợp đồng thứ 15 và mỗi 5 năm sau đó.

Thưởng tri ân khách hàng

 • 4% Giá trị tài khoản hợp đồng trung bình trong 60 tháng liền kề trước đó. Vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 20 và mỗi 5 năm sau đó

Quyền lợi đáo hạn

 • 100% Giá trị tài khoản hợp đồng Vào ngày đáo hạn hợp đồng

Quyền lợi tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Giá trị lớn hơn giữa
  - 100% Số tiền bảo hiểm, và
  - Giá trị tài khoản cơ bản tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm cộng với
 • Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) Khi có quyết định chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm.

 • Bảo vệ toàn diện

  Bảo vệ toàn diện khi người được bảo hiểm (NĐBH) không may Tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV)

 • Kế hoạch tài chính linh hoạt và an toàn

  Chủ động và linh hoạt trong việc quản lý hợp đồng cho nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống với mức lãi suất cam kết tối thiểu

 • Miễn thẩm định sức khỏe

  Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm NĐBH kết hôn hoặc sinh con hoặc nhận con nuôi hoặc con của NĐBH bắt đầu vào học cấp 1 cấp 2 hoặc cấp 3 hoặc Đại học

Các loại phí và Điều khoản Loại trừ Bảo hiểm

Các loại phí

 • Phí bảo hiểm cơ bản (của sản phẩm chính): Là khoản phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính được ghi trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ hoặc thư xác nhận điều chỉnh hợp đồng gần nhất, nếu có. Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính trong 5 Năm hợp đồng đầu tiên. Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản, sau khi trừ Phí ban đầu.
 • Phí bảo hiểm cơ bản (của sản phẩm bổ trợ Nhóm 1): Là khoản phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 được ghi trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ hoặc thư xác nhận điều chỉnh hợp đồng gần nhất, nếu có. Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bổ trợ trong 5 Năm hợp đồng đầu tiên. Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bổ trợ Nhóm 1 sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản, sau khi trừ Phí ban đầu.
 • Phí bảo hiểm tích lũy thêm: Là khoản tiền Bên mua bảo hiểm đóng thêm vào Giá trị tài khoản tích lũy thêm sau khi đã đóng đầy đủ tất cả các khoản Phí bảo hiểm đến hạn. Phí bảo hiểm tích lũy thêm sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản tích lũy thêm, sau khi trừ Phí ban đầu.
 • Phí ban đầu: Là khoản phí để công ty bảo hiểm duy trì hoạt động kinh doanh, được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm tích lũy thêm (nếu có) trước khi các khoản phí này được phân bổ vào Giá trị Tài khoản cơ bản và Giá trị Tài khoản tích lũy thêm tương ứng.
 • Phí ban đầu

 • Phí bảo hiểm rủi ro: Là khoản phí để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho sản phẩm bảo hiểm chính và (các) sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 (nếu có) theo cam kết trong Hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm rủi ro sẽ được khấu trừ từ Giá trị tài khoản Hợp đồng vào Ngày hiệu lực Hợp đồng và các Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.
 • Phí quản lý hợp đồng: Là khoản phí để chi trả cho việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm. Phí quản lý hợp đồng không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng (40.000 đồng/tháng) và được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Phí quản lý quỹ: Là khoản phí được khấu trừ trước khi công bố lãi suất đầu tư để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ liên kết chung. Phí quản lý quỹ trung bình trong mỗi năm tài chính tối đa là 2,0%/năm
 • Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: Miễn phí

Lưu ý: Thay đổi về Phí ban đầu, Phí bảo hiểm rủi ro hoặc mức tối đa của Phí quản lý quỹ, nếu có sẽ được Prudential thông báo bằng văn bản cho Bên mua bảo hiểm ít nhất 3 tháng trước thời điểm chính thức thay đổi.

Điều khoản Loại trừ Bảo hiểm: Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do hoặc liên quan đến một trong các nguyên nhân sau:

Loại trừ trường hợp tử vong:

 1. Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, trong vòng 24 tháng kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất tùy ngày nào đến sau; hoặc
 2. HIV/AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc
 3. Bị thi hành án tử hình; hoặc
 4. Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm.

Loại trừ trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

 1. Tình trạng đã xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc trước Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau; hoặc
 2. Tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hay tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
 3. Tham gia các hoạt động hàng không (trừ khi là hành khách trên các chuyến bay dân dụng); hoặc
 4. Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm.

Một số thông tin cần biết về sản phẩm

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm Tuổi kết thúc hợp đồng Thời hạn hợp đồng Thời hạn đóng phí
30 ngày tuổi - 65 tuổi 99 tuổi Đến 99 tuổi của Người được bảo hiểm (NĐBH) Bằng Thời hạn hợp đồng

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giátrị tham khảo. Tất cả quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản sản phẩm do Bộ Tài Chính phê duyệt. Khách hàng vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.

Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số (028) 3911 0000 / (024) 3696 0000 hoặc đến các các chi nhánh của ngân hàng Standard Chartered.

Đăng ký ngay

Miễn trách

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.
Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm. Chương trình này được soạn thảo bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed