Quyền lợi bảo hiểm

Tôi được hưởng những quyền lợi gì từ sản phẩm Bảo Hiểm Du Lịch?

Gói Cơ Bản (USD) Gói Đồng (USD) Gói Bạc (USD) Gói Vàng (USD)
Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn/ Số tiền bảo hiểm Người lớn: 20.000

Trẻ em: 7.000
Người lớn: 50.000

Trẻ em: 9.000
Người lớn: 70.000

Trẻ em: 11.500
Người lớn: 100.000

Trẻ em: 15.000
Chi phí y tế Người lớn: 15.000

Trẻ em: 7.000
Người lớn: 20.000

Trẻ em: 10.000
Người lớn: 30.000

Trẻ em: 15.000
Người lớn: 50.000

Trẻ em: 20.000
Trợ cấp khi nằm viện Người lớn: 50/ngày

Tối đa 10.000

Trẻ em: 50/ngày

Tối đa 2.500
Người lớn: 100/ngày

Tối đa 10.000

Trẻ em: 50/ngày

Tối đa 2.500
Người lớn: 150/ngày

Tối đa 10.000

Trẻ em: 50/ngày

Tối đa 2.500
Người lớn: 200/ngày

Tối đa 10.000

Trẻ em: 50/ngày

Tối đa 2.500
Vận chuyển y tế khẩn cấp Người lớn: 20.000

Trẻ em: 7.000
Người lớn: 50.000

Trẻ em: 9.000
Người lớn: 70.000

Trẻ em: 11.500
Người lớn: 100.000

Trẻ em: 15.000
Hồi hương theo trường hợp vận chuyển y tế khẩn cấp Người lớn: 20.000

Trẻ em: 7.000
Ngườilớn: 50.000

Trẻ em: 9.000
Người lớn: 70.000

Trẻ em: 11.500
Người lớn: 100.000

Trẻ em: 15.000
Vận chuyển thi hài/ tro cốt về nước Người lớn: 20.000

Trẻ em: 7.000
Người lớn: 50.000

Trẻ em: 9.000
Người lớn: 70.000

Trẻ em: 11.500
Người lớn: 100.000

Trẻ em: 15.000
Hủy bỏ chuyến đi 150 250 500 750
Hoãn chuyến đi 100/mỗi 8 giờ,

giới hạn 200
100/mỗi 8 giờ,

giới hạn 300
100/mỗi 8 giờ,

giới hạn 500
100/mỗi 8 giờ,

giới hạn 750
Chuyến đi bị trì hoãn 150 250 500 750
Bảo hiểm trong trường hợp bị không tặc Người lớn: 200

Tối đa 1.000

Trẻ em: 50

Trẻ em: 250
Người lớn: 200

Tối đa 1.000

Trẻ em: 50

Trẻ em: 250
Người lớn: 200

Tối đa 1.000

Trẻ em: 50

Trẻ em: 250
Người lớn: 200

Tối đa 1.000

Trẻ em: 50

Trẻ em: 250
Mất hộ chiếu 500 1.000 2.000 3.000
Hành lý đến chậm, bị hư hỏng hoặc mất 500 1.000 1.500 2.000
Tiền cá nhân/ Giấy tờ đi đường 1.500 1.500 2.500 2.500
Trách nhiệm cá nhân 20.000 50.000 70.000 100.000
Tự động gia hạn bảo hiểm 14 ngày nếu do bất cứ lý do từ vận tải công cộng.

30 ngày nếu do bị thương hoặc bệnh do những nguyên nhân được bảo hiểm
     

  • Bảo vệ toàn diện

    Chương trình Bảo Hiểm Du Lịch có hiệu lực 24 giờ mỗi ngày, trong suốt chuyến đi của bạn, ở mọi nơi bạn đi tới trên toàn thế giới.

  • Tối đa quyền lợi

    Số tiền bồi thường có thể lên đến 2,200,000,000VNĐ trong trường hợp chết hoặc thương tật vĩnh viễn

  • Chương Trình đa dạng

    Chương trình bảo hiểm đa dạng đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

Mức phí

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu để được Bảo Hiểm?

Thời hạn bảo hiểm Gói cơ bản Gói đồng Gói bạc Gói vàng
Châu Á Toàn cầu loại trừ

Mỹ và Canada
Toàn cầu Châu Á Toàn cầu loại trừ

Mỹ và Canada
Toàn cầu Châu Á Toàn cầu loại trừ

Mỹ và Canada
Toàn cầu Châu Á Toàn cầu loại trừ

Mỹ và Canada
Toàn cầu
Từ 1 đến 5 ngày 7 10 12 13 17 23 17 23 33 27 35 55
Từ 6 đến 10 ngày 11 15 20 19 25 35 25 35 46 35 55 66
Từ 11 đến 18 ngày 15 22 29 29 40 54 40 54 70 55 70 85
Từ 19 đến 31 ngày 17 27 40 38 56 72 50 75 98 65 90 105

*Tối thiểu USD 25/hợp đồng ** USD

Một số thông tin cần biết

Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số (028) 3911 0000 / (024) 3696 0000 hoặc đến các các chi nhánh của ngân hàng Standard Chartered .

Đăng ký ngay


Miễn trách

Thông tin được cung cấp trên trang này không phải là một hợp đồng bảo hiểm. Các nội dung nêu trên chỉ có giá trị tham khảo. Chi tiết và các điều kiện áp dụng sẽ được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Chương trình này được soạn thảo bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed