Tính năng nổi bật

Tôi được hưởng những quyền lợi gì từ sản phẩm Bảo Hiểm Du Lịch?

Gói Cơ Bản (USD)
Gói Đồng (USD)
Gói Bạc (USD)
Gói Vàng (USD)
Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn/ Số tiền bảo hiểm Người lớn: 20.000
Trẻ em: 7.000
Người lớn: 50.000
Trẻ em: 9.000
Người lớn: 70.000
Trẻ em: 11.500
Người lớn: 100.000
Trẻ em: 15.000
Chi phí y tế Người lớn: 15.000
Trẻ em: 7.000
Người lớn: 20.000
Trẻ em: 10.000
Người lớn: 30.000
Trẻ em: 15.000
Người lớn: 50.000
Trẻ em: 20.000
Trợ cấp khi nằm viện Người lớn: 50/ngày

Tối đa 10.000

Trẻ em: 50/ngày

Tối đa 2.500

Người lớn: 100/ngày

Tối đa 10.000

Trẻ em: 50/ngày

Tối đa 2.500

Người lớn: 150/ngày

Tối đa 10.000

Trẻ em: 50/ngày

Tối đa 2.500

Người lớn: 200/ngày

Tối đa 10.000

Trẻ em: 50/ngày

Tối đa 2.500

Vận chuyển y tế khẩn cấp Người lớn: 20.000
Trẻ em: 7.000
Người lớn: 50.000
Trẻ em: 9.000
Người lớn: 70.000
Trẻ em: 11.500
Người lớn: 100.000
Trẻ em: 15.000
Hồi hương theo trường hợp vận chuyển y tế khẩn cấp Người lớn: 20.000
Trẻ em: 7.000
Ngườilớn: 50.000
Trẻ em: 9.000
Người lớn: 70.000
Trẻ em: 11.500
Người lớn: 100.000
Trẻ em: 15.000
Vận chuyển thi hài/ tro cốt về nước Người lớn: 20.000
Trẻ em: 7.000
Người lớn: 50.000
Trẻ em: 9.000
Người lớn: 70.000
Trẻ em: 11.500
Người lớn: 100.000
Trẻ em: 15.000
Hủy bỏ chuyến đi 150 250 500 750
Hoãn chuyến đi 100/mỗi 8 giờ,
giới hạn 200
100/mỗi 8 giờ,
giới hạn 300
100/mỗi 8 giờ,
giới hạn 500
100/mỗi 8 giờ,
giới hạn 750
Chuyến đi bị trì hoãn 150 250 500 750
Bảo hiểm trong trường hợp bị không tặc Người lớn: 200

Tối đa 1.000

Trẻ em: 50

Tối đa: 250

Người lớn: 200

Tối đa 1.000

Trẻ em: 50

Tối đa: 250

Người lớn: 200

Tối đa 1.000

Trẻ em: 50

Tối đa: 250

Người lớn: 200

Tối đa 1.000

Trẻ em: 50

Tối đa: 250

Mất hộ chiếu 500 1.000 2.000 3.000
Hành lý đến chậm, bị hư hỏng hoặc mất 500 1.000 1.500 2.000
Tiền cá nhân/ Giấy tờ đi đường 1.500 1.500 2.500 2.500
Trách nhiệm cá nhân 20.000 50.000 70.000 100.000
Tự động gia hạn bảo hiểm 14 ngày nếu do bất cứ lý do từ vận tải công cộng.

30 ngày nếu do bị thương hoặc bệnh do những nguyên nhân được bảo hiểm

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu để được Bảo Hiểm?

Thời hạn bảo hiểm
Gói cơ bản (USD)
Gói đồng (USD)
Gói bạc (USD)
Gói vàng (USD)
Châu Á Toàn cầu loại trừ Mỹ và Canada Toàn cầu Châu Á Toàn cầu loại trừ Mỹ và Canada Toàn cầu Châu Á Toàn cầu loại trừ Mỹ và Canada Toàn cầu Châu Á Toàn cầu loại trừ Mỹ và Canada Toàn cầu
Từ 1 đến 5 ngày 7 10 12 13 17 23 17 23 33 27 35 55
Từ 6 đến 10 ngày 11 15 20 19 25 35 25 35 46 35 55 66
Từ 11 đến 18 ngày 15 22 29 29 40 54 40 54 70 55 70 85
Từ 19 đến 31 ngày 17 27 40 38 56 72 50 75 98 65 90 105
không quá 180 ngày cho cả thời hạn bảo hiểm) 5 7 10 7 13 17 10 16 23 15 30 45
Mỗi 5 ngày thêm (Từ 181 ngày – 365 ngày, Tối đa không quá 365 ngày cho cả thời hạn bảo hiểm) 7 10 13 9 17 22 21 30 20 39 60 21

*Tối thiểu USD 25/hợp đồng

Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số (028) 3911 0000 / (024) 3696 0000 hoặc đến các các chi nhánh của ngân hàng Standard Chartered .

Miễn Trách

Thông tin được cung cấp trên trang này không phải là một hợp đồng bảo hiểm. Các nội dung nêu trên chỉ có giá trị tham khảo. Chi tiết và các điều kiện áp dụng sẽ được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Chương trình này được soạn thảo bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.

Bảo Hiểm Du Lịch Giải pháp cần thiết và hiệu quả về chi phí để bạn an tâm và thoải mái tận hưởng các chuyến đi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH