Chương trình Hoàn tiền dành cho khách hàng vay mua căn hộ Mulberry Lane

Chương trình Hoàn tiền dành cho khách hàng vay mua căn hộ Mulberry Lane

Hoàn lại tương đương 3% lãi suất trong 3 tháng đầu tiên.

Promotion Period: 05/12/2012 – 30/11/2013

Chi tiết Điều khoản & Điều kiện
Hoàn tiền trên Lãi suất

Hoàn tiền trên Lãi suất

Nhận lại 2% lãi suất cho các khoản vay thế chấp trong vòng 3 tháng!

Thời hạn chương trình: 1/12/2012 – 30/11/2013

Chi tiết Điều khoản & Điều kiện
Cash back on EMI

Hoàn tiền dựa trên Số tiền thanh toán đều theo tháng (EMI)

Nhận lại đến 10% tiền mặt trên số tiền thanh toán đều theo tháng!

Thời hạn chương trình: 1/12/2012 – 30/11/2013

Chi tiết Điều khoản & Điều kiện