BẢNG ƯỚC TÍNH SỐ TIỀN PHẢI TRẢ HÀNG THÁNG CHO SẢN PHẨM
VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN
Quý khách vui lòng nhập thông tin cần thiết bên dưới
Số tiền muốn vay
VND
Thời hạn vay
Tháng
Lãi suất (Theo dư nợ giảm dần)*
%/năm

* Lãi suất trên chỉ là ví dụ. Quý khách có thể điền số thích hợp để ước tính số tiền phải trả hàng tháng.

Số tiền phải trả hàng tháng
VND
Lưu ý:
- Kết quả số tiền phải trả hàng tháng chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả duyệt số tiền vay, thời hạn vay và lãi suất phụ thuộc vào thông tin và hồ sơ do khách hàng cung cấp cho Ngân hàng.