Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp

Nhận 24 chỉ vàng1 khi trở thành Khách Hàng Ưu Tiên

Tìm hiểu thêm
Tiền gửi kỳ hạn
Tiền gửi kỳ hạn

Nhận 24 chỉ vàng1 khi trở thành Khách Hàng Ưu Tiên

Ưu đãi hấp dẫn với Tài khoản Tiền gửi Có Kỳ hạn VNĐ ngay hôm nay

Từ nay đến 15/08/2018, với mỗi 1 tỷ VNĐ tiền gửi, Quý khách nhận được:

Kỳ hạn
Ưu đãi
12 tháng 12 chỉ vàng2 cùng lãi suất hấp dẫn
06 tháng 06 chỉ vàng2 cùng lãi suất hấp dẫn

1Minh họa cho khoản tiền gửi 2 tỷ đồng với kỳ hạn 12 tháng
2Khách hàng nhận được phiếu quy đổi vàng tại các chi nhánh PNJ được chỉ định

--

Tiền gửi kỳ hạn
Tiền gửi kỳ hạn