Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp

Nhận đến 300.000+ dặm thưởng cùng Standard Chartered

ĐĂNG KÝ NGAY
Nhận đến 300.000+ dặm thưởng cùng Standard Chartered

Nhận đến 300.000+ dặm thưởng cùng Standard Chartered

Nhận đến 300.000+ dặm thưởng cùng Standard Chartered

Nhận đến 300.000+ dặm thưởng từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, gói bảo hiểm Prudential và thẻ tín dụng WordMile của Standard Chartered. Đặc biệt, 300.000 dặm thưởng có thể quy đổi những chuyến bay hạng thương gia đi Châu Âu và nhiều điểm đến hấp dẫn

Chi tiết chương trình
Kỳ hạn (tháng)
Số tiền gửi (VNĐ)
Dặm thưởng
Điểm đến gợi ý
6 150,000,000 8,000 Vé một chiều đi Đà Nẵng
250,000,000 15,000 Vé một chiều hạng thương gia đi Đà Nẵng
450,000,000 25,000 Vé một chiều đi Seoul
1,000,000,000 60,000 Vé một chiều hạng thương gia đi Seoul
12 150,000,000 16,000 Vé 2 chiều đi Đà Nẵng
250,000,000 30,000 Vé 2 chiều hạng thương gia đi Đà Nẵng
450,000,000 50,000 Vé 2 chiều đi Seoul
1,000,000,000 120,000 Vé 2 chiều hạng thương gia đi Seoul

Điều kiện và Điều khoản