Quý khách sắp thoát khỏi trang web của Standard Chartered Việt Nam

Khi Quý khách bấm vào đường dẫn này, Quý khách sẽ thoát khỏi trang web www.sc.com/vn/ và được chuyển tới trang web của nhà cung cấp khác.

Đường dẫn này được cung cấp nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách. Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc phê duyệt cho những trang web này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web.

Việc sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ các điều khoản hay hướng dẫn nào khác của nhà cung cấp nếu có. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản nào theo đây với các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác quy định trong bất kỳ trang web nào, các điều khoản sử dụng hoặc các hướng dẫn khác của trang web đó sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng trang www.sc.com/vn

Tiếp tục đi đến trang web của nhà cung cấp

Cơ hội sở hữu ngay iPhone X khi giới thiệu Khách hàng Ưu tiên

ĐĂNG KÝ NGAY
Cơ hội sở hữu ngay iPhone X khi giới thiệu Khách hàng Ưu tiên
Cơ hội sở hữu ngay iPhone X khi giới thiệu Khách hàng Ưu tiên

Cơ hội sở hữu ngay iPhone X khi giới thiệu Khách hàng Ưu tiên

Chia sẻ trải nghiệm với Ngân hàng Ưu tiên và tận hưởng thêm ưu đãi

Từ nay đến 30/06/2018, nhận quà tặng hấp dẫn khi giới thiệu dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên đến bạn bè và người thân.

Ưu đãi dành cho Quý khách

Số lượng Khách hàng được giới thiệu thành công
Quà tặng
1 – 6 2 triệu VNĐ/ khách
7 -11 01 điện thoại iPhone 6 (64GB)1
Từ 12 trở lên 01 điện thoại iPhone X (64GB) 1
1 Tặng phiếu quà tặng quy đổi 1 điện thoại iPhone 8 và iPhone X

Làm cách nào để giới thiệu bạn bè

Điều khoản và Điều kiện