Giới thiệu

Thuận tiện và linh động khi gửi tiền với lãi suất rất cạnh tranh

Quyền lợi

  • Lãi suất cạnh tranh
  • Tiền Gửi Tiết Kiệm bằng ngoại tệ dành cho khách hàng người Việt Nam cư trú bao gồm: Tiết Kiệm Không Kỳ Hạn và Tiết Kiệm Có Kỳ Hạn
  • Kỳ hạn gửi linh hoạt (ví dụ: 1 ngày; 1 tuần; 2 tuần…)
  • Lãi suất được tính theo ngày
  • Không bản sao kê hàng tháng

  • Giao dịch rút tiền theo những mức sau: 1 triệu VNĐ, 2 triệu VNĐ…hoặc 100 FCY, 200 FCY

  • Lãi suất được trả vào cuối kỳ hạn

  • Có thể mở tài khoản bằng các loại tiền tệ: VNĐ, AUD, GBP, EUR, SGD và USD

  • Số dư tối thiểu mở tài khoản 1,000 FCY hoặc 10 triệu VNĐ

Thông Tin Hữu Ích

Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số (84 24) 3696 0000 hoặc (84 28) 3911 0000 hoặc trực tiếp tại các chi nhánh ngân hàng ngay hôm nay.

Back to Top

Lên tiếng

Standard Chartered Bank (gọi tắt là "Ngân hàng") cam kết duy trì một nền văn hóa đạo đức cao nhất và toàn vẹn, và phù hợp với tất cả các luật, quy định và chính sách nội bộ hiện hành. Là một phần của cam kết này, Ngân hàng có một chương trình “Lên tiếng” mà qua đó có thể nêu ra các mối quan ngại đích thực về vấn đề này. Các thành viên của công chúng có thể nêu ra một cách an toàn các mối quan ngại Lên tiếng thông qua siêu liên kết này, và được bên thứ ba là 'InTouch lưu trữ trên danh nghĩa của Ngân hàng. Ví dụ về các mối quan ngại có thể được nêu ra thông qua website này là mối quan ngại liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc các vấn đề kiểm toán và mối quan ngại liên quan đến hối lộ hoặc tội phạm ngân hàng và tài chính. Mối quan ngại nhận được sẽ được chuyển tiếp đến đội điều tra của Ngân hàng để xem xét. Đầu tiên không nên đưa ra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ ngân hàng SCB qua website này, mà thông qua mạng lưới chi nhánh SCB, các trung tâm liên lạc, Bộ phận Quản lý Quan hệ hoặc trang web “Liên lạc”.

Miễn trách

Xin lưu ý rằng liên kết này sẽ đưa bạn đến một website khác trên Internet, được vận hành bởi InTouch, một công ty độc lập do Ngân hàng chỉ định để hỗ trợ chương trình Lên tiếng của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào liên kết và mở một cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải chịu các điều khoản bổ sung sử dụng của các trang web mà bạn sẽ đến thăm.

Proceed