Skip to content
Polska

WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ FINANSOWĄ

…to temat przewodni FinCrime Summit, konferencji, która zgromadziła ekspertów zapobiegających wykorzystywaniu systemu finansowego do popełniania najbardziej szkodliwych przestępstw we współczesnym świecie: od handlu żywym towarem do terroryzmu, korupcji i przemytu narkotyków. Dziękujemy za Twoją obecność 20 października 2021 roku podczas naszego wirtualnego wydarzenia, gdzie można było posłuchać o najnowszych trendach i pozwolić się zainspirować do dalszego rozwoju!

Zobacz co zorganizowaliśmy dla Ciebie na 20 października 2021 roku

Zaprosiliśmy wiodących ekspertów zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym, reprezentujących sektor prywatny i publiczny, aby podzielili się wiedzą z uczestnikami FinCrime Summit:

 • Bank Standard Chartered
 • Komisja Europejska
 • Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ACAMS)
 • Stowarzyszenie CertyfIkowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej (ACFCS)
 • The Dark Money Files

Zaproszeni przez nas prelegenci opowiedzieli o najnowszych trendach w obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej, między innymi o:

 • praniu pieniędzy w wymianie handlowej (ang. ‘trade-based money laundering’),
 • współczesnym terrorze (ang. ‘terror 3.0’),
 • budowaniu kultury zapobiegania praniu pieniędzy (ang. ‘AML culture’),
 • unijnym pakiecie legislacyjnym dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • złożonych strukturach korporacyjnych;
 • mechanizmach korupcyjnych;
 • kradzieżach tożsamości;
 • zwalczaniu wyrafinowanych sieci przestępczych i finansowych;
 • najnowszych trendach w obszarze „Know Your Customer” (KYC);
 • przestępstwach wymierzonych w środowisko naturalne.

Agenda FinCrime Summit

Nasi partnerzy

Partnerzy medialni

Kim jesteśmy i co robimy

Standard Chartered to wiodący bank międzynarodowy, który zatrudnia 85 tys. pracowników i jest obecny w przeszło w 59 krajach i terytoriach Europy i obu Ameryk, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Obsługujemy klientów na prawie 150 rynkach świata. Jesteśmy spółką notowaną na giełdach w Londynie i Hongkongu.

W Polsce działa nasze globalne centrum usług biznesowych, zlokalizowane w Warszawie. Nasz największy zespół tworzą eksperci związani z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej. To dla nich oraz dla specjalistów z innych organizacji o podobnym profilu organizujemy FinCrime Summit.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

NASZA GLOBALNA SIEĆ

Jesteśmy obecni na 59 rynkach na całym świecie.