Skip to content
Polska

Odpowiedzialny biznes

Moc czynienia dobra

Chcemy przyczyniać się do rozwoju społecznego i ekonomicznego poprzez działalność w sektorze bankowym

NASZE PODEJŚCIE

Od ponad 150 lat świadczymy usługi bankowe wspierające ludzi i firmy w odnoszeniu sukcesów, pomnażaniu majątku, tworzeniu miejsc pracy i rozwoju w najbardziej dynamicznych regionach świata.

Naszą ambicją jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego na rynkach, na których działamy, w sposób odpowiedzialny i zgodny z naszym celem i trzema wartościami: nieustannym doskonaleniem („never settle”), stawianiem na współdziałanie („better together”) oraz właściwym postępowaniem („do the right thing”).

Nasza filozofia odpowiedzialnego biznesu pokazuje, jak wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju do naszych organizacyjnych procesów decyzyjnych.

Rozwój na rynkach, na których działamy, prowadzi do szybkiej urbanizacji i wzrostu potrzeb związanych z infrastrukturą i technologiami. Wierzymy, że finanse odgrywają kluczową rolę w realizacji tych potrzeb.

Pomagają ludziom w tworzeniu dobrych perspektyw na przyszłość dla ich samych i ich rodzin, przedsiębiorstwom w odnoszeniu sukcesów i rozwoju, a rządom w budowaniu gospodarczego dobrobytu dla szerszej społeczności. Wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju, w tym w realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi dla nas dużą szansę. Korzystamy z niej, kierując się obietnicą naszej marki, „Here for good”

Poland Business Run

Person, Human, Sport

Poland Business Run jest inicjatywą dobroczynną, stawiającą sobie za cel pomoc osobom z niepełnosprawnościami, którą wspiera Standard Chartered. Wydarzenie to integruje kilka tysięcy biegaczy z Warszawy wokół tego wspólnego celu. Poland Business Run motywuje do dbania o zdrowie i podkreśla rolę współpracy w celu robienia dobrych rzeczy. Doskonale wpisuje się zarówno w obietnicę naszej marki – „Here for good”, jak i w nasze wartości: właściwe postępowanie (,,do the right thing”), nieustanne doskonalenie (,,never settle”), współpraca (,,better together”).

Nowe biuro Standard Chartered w Polsce

Clothing, Apparel, Person

Siedziba Standard Chartered w Polsce znajduje się w kompleksie The Warsaw HUB. Nasi pracownicy korzystają z nowoczesnej przestrzeni biurowej mieszczącej się w innowacyjnym budynku w dynamicznie rozwijającej się i dobrze skomunikowanej z innymi częściami miasta dzielnicy biznesowej na warszawskiej Woli.

Biuro Standard Chartered zostało zaprojektowane z uwzględniem różnego typu przestrzeni do pracy i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kolorystyka poszczególnych pięter nawiązuje do wyjątkowych miejsc na mapie Polski, takich jak Słowiński Park Narodowy, Białowieża, Zielony Staw czy Jaskinia Raj. Dodatkowo, z biura, które będzie umiejscowione na najwyższych piętrach budynku, roztacza się panoramiczny widok na Warszawę.