Odpowiedzialny biznes

Moc czynienia dobra

Chcemy przyczyniać się do rozwoju społecznego i ekonomicznego poprzez działalność w sektorze bankowym

NASZE PODEJŚCIE

Od ponad 150 lat świadczymy usługi bankowe wspierające ludzi i firmy w odnoszeniu sukcesów, pomnażaniu majątku, tworzeniu miejsc pracy i rozwoju w najbardziej dynamicznych regionach świata

Naszą ambicją jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego na rynkach, na których działamy, w sposób odpowiedzialny i zgodny z naszym celem i trzema wartościami: nieustannym doskonaleniem („never settle”), stawianiem na współdziałanie („better together”) oraz właściwym postępowaniem („do the right thing”).

Nasza filozofia odpowiedzialnego biznesu pokazuje, jak wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju do naszych organizacyjnych procesów decyzyjnych.

Rozwój na rynkach, na których działamy, prowadzi do szybkiej urbanizacji i wzrostu potrzeb związanych z infrastrukturą i technologiami. Wierzymy, że finanse odgrywają kluczową rolę w realizacji tych potrzeb.

Pomagają ludziom w tworzeniu dobrych perspektyw na przyszłość dla ich samych i ich rodzin, przedsiębiorstwom w odnoszeniu sukcesów i rozwoju, a rządom w budowaniu gospodarczego dobrobytu dla szerszej społeczności. Wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju, w tym w realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi dla nas dużą szansę. Korzystamy z niej, kierując się obietnicą naszej marki, „Here for good”.