Skip to content
Polska

Odpowiedzialny biznes

Promowanie zrównoważonej przyszłości

Wierzymy, że finanse odgrywają kluczową rolę w budowaniu czystszego i sprawiedliwszego świata

Nasze podejście

Naszą ambicją jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego na rynkach, na których działamy, w sposób odpowiedzialny i zgodny z naszym celem i wartościami. Nasza filozofia odpowiedzialnego biznesu pokazuje, jak wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju do naszych organizacyjnych procesów decyzyjnych.

Rozwój na rynkach, na których działamy, prowadzi do szybkiej urbanizacji i wzrostu potrzeb związanych z infrastrukturą i technologiami. Wierzymy, że odpowiednie finansowanie odgrywa kluczową rolę w realizacji tych potrzeb.

Pomagamy ludziom w tworzeniu dobrych perspektyw na przyszłość dla ich samych i ich rodzin, przedsiębiorstwom w odnoszeniu sukcesów i rozwoju, a rządom w budowaniu gospodarczego dobrobytu dla wszystkich.

Wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju, w tym realizacja celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi dla nas dużą szansę. Korzystamy z niej, kierując się obietnicą naszej marki.