Skip to content
Türkiye

Standard Chartered finansal kuruluslar pazarinin yenilikci surdurulebilirlik baglantili kredi urunlerinde surdurulebilirlik koordinatoru olarak rol almaya devam ediyor

14 Eki 2022 tarihinde
wind turbine in field

Standard Chartered, Türkiye’nin daha sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme hedefini desteklemeye yönelik kilit roller üstlenmeye devam ediyor. Türk bankacılık sektöründe, 2021 yılının Nisan ayından bu yana sekiz adet sürdürülebilirlik bağlantılı kredi işlemi gerçekleştirildi. Standard Chartered, bu sekiz sürecin yedisinde, tek ya da diğer bankalarla birlikte olarak, sürdürülebilirlik koordinatörü rolünü üstlendi; bu işlemlerle toplamda 1,7 milyar USD ve 2,6 milyar EUR finansman sağlanarak ülkemizin çevre ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuldu.

Türkiye’nin sendikasyon kredisi pazarı, sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin ön plana çıktığı bir dönüşüm süreci yaşıyor. Bu süreçte bankalar, kendi sürdürülebilirlik hedeflerini müşterilerine sundukları ürünlere yansıtmaya başladılar. Banka müşterilerinin önemli bir bölümü de artık kendi ekonomik aktivitelerinin sürdürülebilirlik derecesini ölçebilir hale geldi, bu da güvenilir ve tutarlı veri akışının oluşmasına katkı sağlıyor. Bu sağlıklı veri akışının yardımıyla sürdürülebilirlik bağlantılı kredi ürünlerinin ihracı için gerekli olan anahtar performans göstergeleri oluşturuluyor.

Sürdürülebilirlik bağlantılı her kredi işlemi, fiyatlama yapısına bağlı olarak iki veya üç performans göstergesine endeksleniyor. Tüm işlemlerde bu göstergelerden en az biri, karbon emisyonunun azaltılmasına ilişkin oluyor. Yıllardır yatırımcıların ve finansörlerin odağında olan bu konu, şimdi sera gazı salınımının azaltılmasına, kömüre bağlı ekonomik aktivitelerin finansmanının sınırlandırılmasına ve şube ile genel müdürlük tesislerinde yenilebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin kullanımına ilişkin performans göstergeleri ile değerlendiriliyor. Sürdürülebilir finansman pazarının sosyal konulara odaklanmasına paralel olarak, bahsettiğimiz sekiz işlemin beşinde; cinsiyet eşitliği ve cinsiyetler arası maaş farkının azaltılması gibi sosyal performans göstergeleri ön plana çıktı. Ayrıca, finansörlerden biri, oldukça yenilikçi bir şekilde, engelli dostu ATM’lerin oranının artırılmasına ilişkin bir sosyal performans göstergesi kullandı. Üç banka ise KOBİ’lerin finansmanında sürdürülebilirlik bağlantılı ürünlerin ve sürdürülebilirlik desteğinin payının artırılmasına ilişkin performans göstergeleri uyguladı.

Standard Chartered olarak sürdürülebilirlik koordinatörü rolümüzle çevre ve sürdürülebilirliğe ilişkin verilerin gözden geçirilmesi, uygun performans göstergelerinin belirlenmesi, fiyatlama mekanizmasının oluşturulması ve potansiyel finansörlerden gelebilecek soruların yanıtlarının hazırlanması aşamalarında sürece katkı sağladık. Sürdürülebilir Finansman, Finansman Çözümleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi ekiplerimiz arasında oluşturulan güçlü koordinasyonla uyguladığımız yenilikçi yaklaşımlarla, Bankamızın çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki mevcut uzmanlığını piyasa katılımcıları ile paylaşmayı başardık.

Standard Chartered, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi pazarının Türkiye’de büyümeye devam etmesini beklerken; müşterileri ile bu konuda ilişki kurmayı ve sürdürülebilirlik hedeflerinin finansman stratejilerine nasıl entegre edilebileceğine dair onları bilgilendirmeyi sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik alanında uzun vadede, iyi uygulamaları ve kararlı hedefleri merkeze koyarak sürdürülebilir finansman ürünlerinin bütünlüğünü korumaya yönelik kilit roller oynamaya devam etmeyi hedefliyoruz.