Skip to content
Türkiye

HABİTAT DERNEĞİ YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL İLE YÜRÜTTÜĞÜ DÖNÜŞEN KOBİ PROGRAMI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ GENÇ GİRİŞİMCİLERİ VE GİRİŞİMCİ ADAYLARINI COVID-19 İYİLEŞTİRME PLANLARININ MERKEZİNE ALMAYA DEVAM EDİYOR

23 Şub 2022 tarihinde

…/02/2022 İstanbul, Türkiye

Standard Chartered, Youth Business International ile, Türkiye’de Futuremakers – KOBİ Kalkınma Programı’nın iki yıl daha devam edeceğini duyurdu. Dönüşen KOBİ Programı ilk olarak 2021 yılında Covid-19’un kötü etkilerine maruz kalan genç girişimcilerin ekonomiye katılımını desteklemek amacıyla başlatıldı. 2021 yılı boyunca 700’den fazla genç eğitimlere katıldı. 290’dan fazla genç girişimci finansal yönetim, liderlik, öğrenme becerileri, dayanıklılık ve problem çözme dahil olmak üzere işlerini güçlendirmek ve yeniden inşa etmek için birçok yeni beceri öğrenerek programdan faydalandı.

Habitat Derneği yürütücülüğünde gerçekleşen eğitimlere katılan genç işletme sahiplerinin %98’i bilgi ve becerilerini geliştirdiklerini ve kazanılan becerilerin işletmelerini olumlu yönde etkilediğini belirttiler. Programa İstanbul’dan katılan 29 yaşındaki Canan şu sözleri paylaştı: “Farklı sektörlerden ve işletmelerden oluşan katılımcı ağı sayesinde farklı bakış açıları kazandık ve fırsatlar elde ettik. Birbirimizin deneyimlerinden öğrenmek ve işlerimizi büyütmek için gerekli bağlantıları paylaşmak gibi birbirimizi farklı şekillerde destekliyoruz.”

‘Futuremakers by Standard Chartered’ ekonomik eşitsizliklerle mücadele etmeye ve dezavantajlı gençlerin ekonomiye katılımını desteklemeye yönelik çalışan küresel bir girişim. Youth Business International öncülüğünde 7 ülkede faaliyet gösteren bu girişimin bir üyesi olan Habitat Derneği, Standard Chartered Foundation tarafından finanse edilen Dönüşen KOBİ programını yürütmeye devam ediyor. Aynı şekilde, Standard Chartered Türkiye çalışanları da kurumun sunduğu gönüllü izinleri kullanarak iş dünyasındaki becerilerini, uzmanlıklarını ve iç görülerini paylaşmak için Habitat Derneği ile programın yürütülmesine destek olmaya devam edecek.

Youth Business International ve Standard Chartered Foundation, 3.755 genç girişimciye derinlemesine destek sağlamak ve işletmelerini kurmak/güçlendirmek isteyen 28.500 gence yardımcı olmak için birlikte çalışıyor. Habitat Derneği ve Youth Business International yürütücülüğünde gerçekleştirilen Dönüşen KOBİ Programı kapsamında dezavantajlı işletme sahiplerine ve girişimci adaylarına öncelik verilecektir.

Kaşif Atun, CEO, Standard Chartered Türkiye: “Pandemiden en çok etkilenenleri desteklemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor. Türkiye’deki ekibimizle, büyüyen işletmeleri ve gençleri zorlu zamanlardan geçerken desteklemeye zaman ayırdıkları için inanılmaz gurur duyuyorum. Bu program tarafından desteklenen girişimcilerle tanışma fırsatım oldu ve onların dayanıklılıklarını ve başarılı olma kararlılıklarını görmek etkileyiciydi.”

Sezai Hazır, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı: “Covid-19 pandemisi dünyayı sağlık krizi açısından etkisi altına almışken, pandeminin beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar da derinleşerek devam ediyor. Büyük firmalar ile karşılaştırıldığında birçok açıdan dezavantajlı durumda olan KOBİ ve girişimcilerin, pandemi döneminde ayakta kalabilmeleri için çalışma sistemlerinde köklü değişikler yapmaları gerekiyor. KOBİ ve girişimcilerin dayanıklılığının artması, sürdürülebilir ve kapsayıcı iş modellerinin oluşturulabilmesi ve girişimci adaylarının fikirlerini hayata geçirebilmesi için kişilerin doğru ve hızlı karar alma yeteneklerini geliştirmeleri, nakit akışı sorununu çözmeleri, farklı iş modelleri oluşturmaları ve dijitalleşmeye daha fazla önem vermeleri gerekiyor.  

Habitat Derneği olarak geçtiğimiz yıl Youth Business International ortaklığında hayata geçirdiğimiz “Dönüşen KOBİ Programı” kapsamında yer alan finans ve dijital odaklı eğitimler, çeşitli hızlandırıcı programlar ve hibe desteği ile Türkiye genelinde 1000 kişiden fazla KOBİ ve girişimciyi destekledik. “Dönüşen KOBİ Programı” 2022 yılında da eklediğimiz yeni etkinliklerle birlikte girişimcileri, girişimci adaylarını ve KOBİ’leri desteklemeye devam edecek.”

Anita Tiessen, CEO, Youth Business International: Gençlerin fikirlerini başarılı işlere dönüştürmelerini destekleyen Futuremakers programının etkisinden ilham aldım. Pandemiden en çok etkilenenler arasında gençler vardı ve henüz mücadele bitmedi. Standard Chartered Foundation tarafından sağlanan yeni finansman genç girişimcileri güvence altına almayı hedefleyen bu programı genişletmemize ve sürdürmemize yardımcı olacağı için çok memnunum.”

2019’daki başlangıcından Haziran 2021’e kadar Standard Chartered Bank, Futuremakers programlarına 57 milyon ABD doları katkıda bulundu ve dünya çapında 35 pazarda 477.000’den fazla gence ulaştı. Bugüne kadar, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Amerika bölgesindeki programlar, 10.557 gencin ekonomik fırsatlara erişmesine ve potansiyellerini ortaya çıkarmasına yardımcı oldu. Programlara katılan 209 genç, kendi küçük ve orta ölçekli işletmelerini kurdu ve 62 genç girişimci, hibe ve tohum finansmanında yaklaşık 296.000 ABD Dolar’lık bir paya erişti.

Standard Chartered Foundation tarafından finanse edilen, Youth Business International ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen Dönüşen KOBİ Programı kapsamında geçtiğimiz sene Finansal Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm eğitimleri verilmiş ve Girişimcilik Kampı ve Hızlandırıcı Programı’na dahil olup seçilen 5 KOBİ’ye hibe desteği verilmiştir. 2021 yılında 1000 kişiden fazla katılımcıya ulaşan Dönüşen KOBİ programı 2022 yılında bünyesine eklediği yeni etkinliklerle devam edecektir. Bu kapsamda ücretsiz eğitimler, atölyeler ve podcast yayınları düzenlenecektir. Eğitimlere katılan genç girişimciler ve girişimci adayları yılın son çeyreğinde düzenlenecek olan Ideathon, Girişimcilik Kampı ve Hızlandırıcı etkinliklerine dahil olup, hibe desteği kazanma şansı elde edecektir.

Sorularınızı “donusenkobi@habitatdernegi.org” adresine e-posta atabilirsiniz.

Youth Business International (YBI)

YBI, geçim kaynaklarını dönüştürürken ve toplulukları güçlendirirken, insana yakışır işler yaratmak ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi sağlamak için girişimcilikten yararlanarak, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin iş kurmalarına, büyütmelerine ve sürdürülebilirliğine yardımcı olan küresel bir uzman kuruluşlar ağıdır.

Özellikle dezavantajlı gençlere odaklanarak; onları zorlukları aşmaları ve başarılı işletme sahibi olabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerilerle donatarak, güven ve bağlantı ağı inşa etmek için çaba göstermekteyiz.  Ticari ve sosyal kalkınmanın kavşak noktasında faaliyet göstererek; geleceği şekillendiren, zamanımızın en büyük zorluklarını çözmeye çalışan ve fırsatlar yaratan girişimcileri destekliyoruz. “www.youthbusiness.org” adresinden daha fazlasını okuyabilirsiniz.

Medya soruları için lütfen “miranda.page@youthbusiness.org” adresinden Miranda Page ile iletişime geçin.

Standard Chartered Foundation

Standard Chartered Foundation (SCF); eğitim, istihdam, girişimcilik ve göz sağlığına odaklanan programlar aracılığıyla dezavantajlı gençler, özellikle kadınlar ve görme engelli insanlar için daha fazla ekonomik katılımı teşvik ederek eşitsizlikle mücadele eden bir hayır kurumudur.

2019’da kurulan ve merkezi İngiltere ile Galler’de bulunan SCF (yardım numarası 1184946), Standard Chartered tarafından koordine edilen Futuremakers’ın lider dağıtım ortağıdır. www.sc.com/scfoundation adresinden daha fazlasını okuyabilirsiniz.

Habitat Derneği

Habitat Derneği, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997’de kuruldu. İlk kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirmiştir. Kuruluşundan bu yana bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için “http://habitatdernegi.org/” adresini ziyaret edebilirsiniz.

— ENDS —

Daha fazla bilgi için:

Kate Matthews

Avrupa İletişim Müdürü

Standard Chartered

Tel: +44 020 7885 7899

kate.matthews@sc.com

Standard Chartered

Dünyanın önde gelen finansal gruplarından biri olarak, 59 farklı piyasada varlığımızı sürdürmekte ve 83 farklı ülkeden müşteriye hizmet vermekteyiz. Amacımız, çoğulculuğu esas alarak ve “iyilik için burada” marka hedefimize dayanak teşkil eden miras ve değerlerimize dayanarak ticareti ve refahı geliştirmektir.

Standard Chartered PLC hisseleri, Londra ve Hong Kong Borsalarında işlem görmektedir.

Daha fazla bilgi ve uzman görüşü için lütfen sc.com üzerindeki Insights bölümünü ziyaret edin. Standard Chartered’ı Twitter, LinkedIn ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.