Skip to content
Türkiye

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir bir geleceği teşvik etmek

Daha temiz ve daha adil bir dünya inşa etmede finansın önemli bir rol oynadığına inanıyoruz

Yaklaşımımız

üç ana prensibimiz doğrultusunda; sürdürülebilir ve eşitlikçi bir şekilde, hizmet verdiğimiz pazarlarda ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeye kararlıyız.

Sürdürülebilirlik felsefemiz, sürdürülebilirliği kurumsal karar alma süreçlerimize nasıl entegre ettiğimizi ortaya koymaktadır.

Hizmet verdiğimiz pazarlardaki ekonomik büyüme, hızlı kentleşmeye yol açarak; altyapı ve teknolojiye olan ihtiyacı artırmaktadır.

Finansın bu ihtiyaçları karşılamada kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu; bireylerin kendileri ve aileleri için olumlu bir gelecek inşa etmelerine, işletmelerin gelişimlerine ve büyümelerine, devletlerin de daha geniş toplumsal kesimlere ekonomik refah sunmalarına katkı sağlar.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni sağlamak da dahil olmak üzere sürdürülebilir ve sorumlu büyümeyi desteklemek bizim için önemli bir hedeftir.