Skip to content
Turkey

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İyilik için güç

Ana bankacılık faaliyetlerimizle sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmeye kararlıyız

Yaklaşımımız

150 yılı aşkın bir süredir; bireylerin ve şirketlerin başarılı olmasına yardımcı olan, dünyanın en dinamik bölgelerinde refah, istihdam ve büyüme yaratan bankacılık hizmetleri sunuyoruz.

Ana ilkemiz ile “Asla pes etme”, “Birlikte daha iyiyiz” ve “Doğru olanı yap” prensiplerimiz doğrultusunda; sürdürülebilir ve eşitlikçi bir şekilde, hizmet verdiğimiz pazarlarda ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeye kararlıyız.

Sürdürülebilirlik felsefemiz, sürdürülebilirliği kurumsal karar alma süreçlerimize nasıl entegre ettiğimizi ortaya koymaktadır.

Hizmet verdiğimiz pazarlardaki ekonomik büyüme, hızlı kentleşmeye yol açarak; altyapı ve teknolojiye olan ihtiyacı artırmaktadır. Finansın bu ihtiyaçları karşılamada kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu; bireylerin kendileri ve aileleri için olumlu bir gelecek inşa etmelerine, işletmelerin gelişimlerine ve büyümelerine, devletlerin de daha geniş toplumsal kesimlere ekonomik refah sunmalarına katkı sağlar.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni sağlamak da dahil olmak üzere sürdürülebilir ve sorumlu büyümeyi desteklemek bizim için önemli bir hedeftir. Bu hedefi yakalamaya çalışırken, “İyiliğiniz için buradayız.” ana ilkemizle yön buluyoruz.