Skip to content
Türkiye

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İyilik için güç

Yeşil dönüşüm finansmanı kapsamında 300 milyar USD tutarında bir kaynağı seferber ederek müşterilerimize 2030 yılı itibarıyla net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktayız

Yaklaşımımız

Dünyanın en dinamik bölgelerinde bireylere ve şirketlere yürüttükleri faaliyetlerde başarılı olmalarının yanı sıra refah, istihdam ve ekonomik büyümeye katkı sağlamalarına yardımcı olan bankacılık hizmetlerini 150 yılı aşkın bir süredir sunmaktayız.

“İyiliğiniz için buradayız” ana ilkemizle “Asla pes etme”, “Birlikte daha iyiyiz” ve “Doğru olanı yap” prensiplerimiz doğrultusunda; sürdürülebilir ve eşitlikçi bir şekilde, hizmet verdiğimiz pazarlarda ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeye kararlıyız.

Sürdürülebilirlik felsefemiz, sürdürülebilirliği kurumsal karar alma süreçlerimize nasıl entegre ettiğimizi ortaya koymaktadır.

Hizmet verdiğimiz pazarlardaki ekonomik büyüme, hızlı kentleşmeye yol açarak; altyapı ve teknolojiye olan ihtiyacı artırmaktadır. Finansın bu ihtiyaçları karşılamada kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu; bireylerin kendileri ve aileleri için olumlu bir gelecek inşa etmelerine, işletmelerin gelişimlerine ve büyümelerine, devletlerin de daha geniş toplumsal kesimlere ekonomik refah sunmalarına katkı sağlar.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni sağlamak da dahil olmak üzere sürdürülebilir ve sorumlu büyümeyi desteklemek bizim için önemli bir hedeftir. Bu hedefi yakalamaya çalışırken, “İyiliğiniz için buradayız.” ana ilkemizle yön buluyoruz.