Skip to content
Polska

Wspieramy digitalizację archiwum materiałów poświęconych społeczności LGBTQIAPF++ w Polsce

on 30 Jun 2021

Wspieramy projekt digitalizacji Archiwum Lambdy Warszawa. Jest to najstarszy i największy zbiór materiałów poświęconych społeczności osób nieheteronormatywnych (LGBTQIAPF++, queer) w Polsce.

W skład Archiwum wchodzi obecnie około 100 tys. materiałów dotyczących tej społeczności, w tym pełne wydania oraz wycinki prasowe, czasopisma przeznaczone dla tej społeczności wydawane od 1983 r., plakaty, ulotki, broszury oraz dokumenty przedstawiające sytuację prawną osób nieheteronormatywnych w Polsce i inne.

Person, Human, Computer Keyboard

Wspieranie różnorodności i włączania to dla nas tematyka niezwykle ważna. Poprzez codzienną pracę wielu zaangażowanych osób tworzymy inkluzywne i elastyczne środowisko, gdzie każdy może być sobą i realizować swój potencjał, wnosząc pozytywny wkład w funkcjonowanie organizacji. Ponadto jako członek lokalnego środowiska biznesowego wspieramy inicjatywy promujące różnorodność i zwiększające świadomość nt. istotnej roli kultury włączania w rozwoju otwartego społeczeństwa. Digitalizacja Archiwum Stowarzyszenia Lambda Warszawa to wspaniały przykład takiej inicjatywy i bardzo się cieszę, że możemy ją wesprzeć. Angażując się w ten projekt, chcemy nie tylko pomóc w zachowaniu unikatowych zasobów wiedzy o społeczności osób nieheteronormatywnych w Polsce. Zależało nam także, aby ułatwić dostęp do tych zasobów osobom, którym tematyka ta jest bliska ze względów osobistych i/lub zawodowych.

Ewa Kuchcińska, globalna dyrektor ds. zachowania zgodności w globalnych centrach usług banku Standard Chartered oraz szefowa funkcjonującej w polskich strukturach banku grupy pracowniczej SC Pride, skupionej na tematyce nieheteronormatywnej.

Archiwum prezentuje queerową historię Polski, pokazuje korzenie naszej społeczności i buduje jej tożsamość. Istnieje, aby wspierać proces edukacji zarówno naszej społeczności, jak i szerszego grona osób zainteresowanych tą tematyką. Dzięki wsparciu finansowemu
i kompetencyjnemu ze strony banku Standard Chartered, będziemy mogli przenieść te unikatowe zbiory do świata cyfrowego. Umożliwi to przetrwanie Archiwum w formie elektronicznej oraz szeroki dostęp do jego zasobów osobom, które z różnych względów nie mogą odwiedzić naszej siedziby, aby zapoznać się z ich papierowymi wersjami. Liczymy, że pomoże też w popularyzacji wiedzy o istnieniu tego Archiwum i usprawni proces transferu wiedzy między kolejnymi pokoleniami liderów społeczności LGBTQIAPF++ w naszym kraju.

Krzysztof Kliszczyński, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Lambda Warszawa, które od 20 lat gromadzi materiały związane z funkcjonowaniem społeczności queer w Polsce.

Ze zbiorów Archiwum korzystają osoby pracujące naukowo na wyższych uczelniach, studenci
i studentki, dziennikarze i historycy. W bardzo wielu przypadkach w Archiwum znajdują się jedyne egzemplarze danego druku czy czasopisma, jakie są dostępne w Polsce. Docelowo,
w perspektywie 5-6 lat, Stowarzyszenie Lambda Warszawa chce stworzyć w Warszawie jednostkę badawczo-muzealno-kulturalną pod roboczą nazwą QueerMuzeum, na wzór berlińskiego Schwules Museum. Archiwum ma być jej integralną częścią.