Skip to content
Polska

O nas

Jesteśmy tu na dobre

Decyzja o rozpoczęciu działalności w Polsce wzmacnia naszą obecność w Europie i umożliwia nam lepszą obsługę strategicznej bazy klientów w tym regionie

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY

Ponad 86 tys. pracowników i obecność w przeszło 60 krajach i terytoriach Europy i obu Ameryk, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki umożliwia nam obsługę klientów na prawie 150 rynkach świata. Jesteśmy spółką notowaną na giełdach w Londynie i Hongkongu.
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Person, Human, Sitting

Standard Chartered w Polsce

Grupa Standard Chartered uruchomiła działalność w Polsce pod szyldem Standard Chartered Global Business Services Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie. Polska spółka rozpoczęła działalność operacyjną we wrześniu 2018 roku. Jest czwartym globalnym centrum usług biznesowych Standard Chartered na świecie i pierwszym w Europie.

Warszawskie biuro pełni funkcję regionalnej bazy i koncentruje się na wspieraniu działalności Standard Chartered w Europie i obu Amerykach. Polska została wybrana jako optymalna lokalizacja dla wspierania kientów i innych spółek z Grupy z tych części świata w dogodniejszej strefie czasowej i przy udziale wysoko wykwalifikowanych pracowników

Indoors, Person, Human

Globalne centra usług

Globalne centra zespołów Standard Chartered to wielofunkcyjne organizacje zdolne obsługiwać złożone procesy na dużą, międzynarodową skalę. W ujęciu globalnym centra te zatrudniają ponad 21 tys. pracowników na czterech rynkach – w Chinach, Indiach, Malezji i Polsce.

Są sercem operacyjnych i technologicznych zespołów wspierających bank w dostarczaniu produktów i usług klientom Standard Chartered. To tzw. centra doskonałości dla naszych gałęzi biznesowych i funkcji wsparcia na całym świecie, które stoją na czele naszej transformacji procesowej i operacyjnej.

Accessory, Tie, Accessories

Standard Chartered w Europie i obu Amerykach

W Europie i obu Amerykach zatrudniamy prawie 3 tys. osób w 14 różnych krajach i prowadzimy obsługę bankową niemal 75% z 20 największych globalnych marek pochodzących z tego regionu.

Europa jest sercem wiedzy i doświadczenia banku w głównych grupach produktowych, dzięki którym możemy oferować szeroką gamę rozwiązań i platform spełniających potrzeby naszych klientów, zarówno tym zlokalizowanym w Europie i chcących rozwijać swoją działalność na innych rynkach, jak i tym, których korzenie tkwią poza Europą, a które chcą zwiększać swój biznes w tym regionie. Londyn jest siedzibą naszej centrali od 1907 roku i centrum obsługi klientów korporacyjnych i instytucjonalnych na cały kontynent.

Standard Chartered prowadzi działalność również w wielu lokalizacjach w Ameryce Północnej i Południowej. Regionalna centrala banku znajduje się w Nowym Jorku. W tej części świata świadczymy usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej, bankowości transakcyjnej, związane z rynkiem walutowym i stóp procentowych, oraz klientom z sektora finansowego, technologicznego oraz ropy i gazu.

NASI LIDERZY W POLSCE

Anna Urbańska

Dyrektor Zarządzająca, Standard Chartered Global Business Services Polska

Anna odpowiada za strategiczny rozwój i zarządzanie działalnością operacyjną globalnego centrum usług biznesowych banku Standard Chartered w Polsce. Anna ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zgromadzone w sektorze finansowym, funduszy inwestycyjnych i konsultingowym.

Do grona pracowników Standard Chartered dołączyła w pażdzierniku 2018 roku z zadaniem zbudowania zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej, którym kieruje jednocześnie z pełnieniem roli dyrektor zarządzającej polskiej spółki. Wcześniej kierowała zespołem ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej w PWC, pełniła funkcję dyrektora operacyjnego w randze wiceprezesa zarządu w , a wcześniej zbudowała od podstaw i zarządzała centrum operacyjnym RBS (obecnie NatWest).

Pracowała również na kierowniczych stanowiskach w jednostkach operacyjnych takich instytucji finansowych jak Cetelem, HSBC i GMAC. Jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz sudiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Anna Jarczewska, Dyrektor ds. HR, Standard Chartered Global Business Services Polska

Anna Jarczewska

Dyrektor ds. HR, Standard Chartered Global Business Services Polska

Anna Jarczewska objęła stanowisko Dyrektora ds. HR w Standard Chartered GBS Polska na początku kwietnia 2020 roku. Anna odpowiedzialna jest za strategię zarządzania zasobami ludzkimi we wszystkich liniach biznesowych polskiej spółki.Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które zdobywała w międzynarodowych firmach z różnych sektorów – zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zanim dołączyła do Standard Chartered, pełniła funkcję kierownika działu HR na Polskę i Szwajcarię w Diageo oraz członka zarządu w polskim oddziale tego koncernu. W firmie odpowiadała za kształtowanie i wdrażanie strategii organizacyjnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto, dbając o odpowiednią strukturę, zasoby i kompetencje umożliwiła jej rozwój w kolejnych latach. Wcześniej, przez 4 lata, pracowała na różnych stanowiskach z obszaru HR w firmie konsultingowej Deloitte w Polsce, gdzie uczestniczyła w budowaniu jej wizerunku pod kątem silnej marki jako pracodawcy i tworzeniu skutecznej strategii przyciągania kandydatów. Anna Jarczewska była również członkiem zespołu HR w irlandzkiej filii firmy Ericsson oraz zarządzała procesami rekrutacyjnymi w renomowanych sieciach hoteli w USA.

Jest absolwentką studiów magisterskich z zakresu psychologii w biznesie oraz inżynierskich z zakresu ochrony środowiska. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim, posiada akredytację CIPD zdobytą w International College of Ireland.

NASZA GLOBALNA SIEĆ

Jesteśmy obecni na 60 rynkach

Bank Standard Chartered powstał w 1969 roku

Nasza historia w skrócie