Skip to content
Polska

Dostępność


Chcemy zapewnić wszystkim użytkownikom dostęp do naszej strony internetowej. Dążymy do inkluzywnego i dostępnego projektu strony oraz do spełniania standardów “W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0” na poziomie AA.

Kompatybilność z przeglądarkami

Niniejsza strona jet kompatybilna z następującymi przeglądarkami:

  • Najnowsza i dwie poprzednie wersje Chrome
  • Najnowsza i dwie poprzednie wersje Firefox
  • Najnowsza i dwie poprzednie wersje Safari
  • Internet Explorer 11 oraz 10
  • Microsoft Edge

Responsywność

Niniejsza strona współpracuje z następującymi urządzeniami

  • iPhone
  • iPad
  • Urządzenia z systemem Android w wersji 320px i wyższych