Skip to content
Polska

Ogłosiliśmy udzielenie finansowania na kwotę 159 milionów euro na realizację projektu z obszaru ochrony zdrowia w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

on 8 Jul 2021

Standard Chartered ogłosił podpisanie umowy udzielenia finansowania na kwotę 159 milionów euro z Ministerstwem Gospodarki i Finansów Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej z przeznaczeniem na modernizację oddziałów położniczych w 62 szpitalach w tym kraju.

Przy wsparciu duńskiej agencji kredytów eksportowych EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) i polskiej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), finansowanie udzielone przez Standard Chartered wesprze rozwój szpitali w 24 regionach Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej oraz w autonomicznym obszarze Abidżanu.

Person, Human, Sitting

Umowa została zawarta w momencie, w którym państwo to koncentruje się na poprawie stanu zdrowia noworodków. Jak wynika z danych UNICEF, odsetek zgonów w okresie między porodem a 28. dniem życia wśród dzieci w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej pozostaje wysoki. Zgony te często mają związek z brakiem jakościowej opieki w trakcie porodu i w pierwszych dniach życia. Poprawa jakości usług położniczych jest częścią Narodowego Planu Rozwoju, realizowanego przez rząd tego kraju przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Światowej Organizacji Zdrowia.

Finansowanie to będzie miało znaczny udział w realizacji zobowiązania złożonego przez władze tego kraju dotyczącego znacznych inwestycji w narodową infrastrukturę zdrowotną, szczególnie w okresie pandemii koronawirusa, i wpisuje się w Cel Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczący dobrego stanu zdrowia i samopoczucia.

Projekt modernizacji będzie realizowany przez wiodącego wykonawcę tego typu prac na rynku Bliskiego Wschodu i Afryki. Obejmie on modernizację systemów elektrycznych, teleinformatycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz instalację rozwiązań przeciwpożarowych na oddziałach położniczych.

Mustafa Sajjad Hussain, dyrektor ds. strukturyzowanego finansowania eksportu (Structured Export Finance) w banku Standard Chartered, powiedział: “Jesteśmy dumni ze wzmocnienia relacji z Ministerstwem Gospodarki i Finansów Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej oraz ze współpracy z EKF i KUKE w ramach finansowania tak istotnego dla tego kraju projektu z obszaru ochrony zdrowia. Poprawa jakości usług położniczych w całym kraju dzięki finansowaniu realizowanemu przy udziale agencji kredytów eksportowych to przykład wspierania krytycznej infrastruktury w zrównoważony sposób”.

Nasz udział w tym projekcie to doskonały przykład działania Standard Chartered zgodnie z obietnicą naszej marki, Here for good, oraz wspierania lokalnych społeczności. Działając w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej od 20 lat, mamy możliwości doradzania i odgrywania kluczowej roli w finansowaniu dużych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, aby pomóc temu krajowi w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

John Mokom, dyrektor zarządzający (CEO) banku Standard Chartered na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Thomas Hovard, dyrektor ds. komercyjnych w obszarze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych  (Chief Commercial Officer, Corporates and Institutions) w EKF, powiedział: “Udział w projekcie, który pomaga ograniczyć zjawisko zgonów wśród noworodków w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, a jednocześnie wspiera wzrost eksportu sprzętu medycznego przez duńskie firmy, to wspaniałe osiągnięcie dla EKF. Ten projekt to doskonały przykład pozytywnego wpływu silnej globalnej współpracy między instytucjami finansowymi na inicjowanie rozwoju w tych częściach świata, w których inwestorzy są zwykle ostrożniejsi”.

Polskie firmy coraz chętniej angażują się w projekty realizowane w Afryce. Współpraca w ramach konsorcjum wykonawców oraz wsparcie ze strony KUKE umożliwia im bezpieczny rozwój biznesu na nowych rynkach. Jeden z naszych pierwszych wspólnych projektów z EKF to dobry przykład wspierania unijnych eksporterów, który stosują najwyższe standardy handlu międzynarodowego i wspólnie realizują inicjatywy odpowiadające na wyzwania współczesnego świata.

Janusz Władyczak, prezes zarządu, KUKE

To kolejna duża transakcja wspierana przez agencje kredytów eksportowych zaaranżowana przez bank Standard Chartered w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Wcześniej bank dostarczył finansowanie o wartości 78 milionów euro dotyczące innego projektu z obszaru zdrowia publicznego oraz udzielił kredytu wartości 280 milionów euro na cele społeczne (tzw. Social Loan), z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury transportowej w Republice Ghany. Bank dostarczył również finansowanie wartości 194 milionów euro z przeznaczeniem na projekt związany ze zrównoważonym transportem w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej.