Skip to content
Polska

Polityka prywatności

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w Standard Chartered Bank AG, Polska.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SC
(Polska)
REKRUTACJA

Ochrona danych osobowych użytkowników

Twoje dane osobowe są dla nas ważne i chcemy mieć pewność, że wiesz, w jaki sposób je wykorzystujemy i chronimy. Dane osobowe to informacje, które Cię identyfikują lub dotyczą jako jednostki.  W niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poinformujemy Cię również o przysługujących Ci prawach i o tym, jak możesz z nich skorzystać. Od czasu do czasu, w stosownych przypadkach, możemy również przekazywać Ci dodatkowe informacje na temat prywatności w oddzielnych informacjach dotyczących określonych kanałów, produktów, usług, firm i działań.

W niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych następujące wyrażenia: “my”, “nas” lub “nasz” odnoszą się do oddziału Standard Chartered Group, spółki zależnej lub podmiotu prawnego działającego pod marką Standard Chartered, z którym wchodzisz w interakcję bezpośrednio lub pośrednio, który przetwarza Twoje dane osobowe oraz decyduje o sposobie ich gromadzenia i wykorzystywania.  Grupa Standard Chartered oznacza każdą ze spółek lub łącznie Standard Chartered PLC, jej spółki zależne i stowarzyszone, w tym każdy oddział lub przedstawicielstwo. Szczegółowe informacje na temat odpowiednich członków Grupy Standard Chartered udostępniających niniejszą informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w sekcji “Jak się z nami skontaktować” niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Niektóre strony internetowe naszych podmiotów stowarzyszonych posiadają własną markę i odrębne informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu zapewnienia odpowiednich informacji o konkretnych produktach i usługach, które świadczą. Powinieneś zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z zaleceniami tych podmiotów stowarzyszonych w odniesieniu do sposobu, w jaki wykorzystują one Twoje dane osobowe. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych nie ma zastosowania do zewnętrznych stron internetowych, na których wyświetlane są nasze reklamy internetowe, ani do powiązanych zewnętrznych stron internetowych, których nie obsługujemy ani nie kontrolujemy. Strony te powinny mieć własne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, które można przeczytać, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą i przetwarzają Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują.

Co pewien czas będziemy aktualizować niniejszą informację o przetwarzaniu danych osobowych. Data aktualnej wersji znajduje się na końcu niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. (nasze dane można znaleźć w sekcji “Jak się z nami skontaktować” poniżej).

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące rodzaje Twoich danych osobowych, gdy ubiegasz się o pracę u nas lub jesteś zaangażowany w świadczenie nam usług, w zależności od przypadku i zgodnie z prawem. Jeśli przekazujesz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać jej zgodę i wyjaśnić jej, w jaki sposób będziemy je wykorzystywać:

 • Dane identyfikacyjne – informacje, które Cię identyfikują (jednoznacznie lub częściowo). Na przykład imię i nazwisko, zdjęcia, nagrania CCTV i wideo, dane dostępu do budynku, dane profilu w mediach społecznościowych i inne identyfikatory, w tym oficjalne/rządowe identyfikatory, takie jak krajowy numer identyfikacyjny, numer paszportu i numer identyfikacji podatkowej, jeśli dokonujesz zgłoszenia, na przykład za pośrednictwem formularza online lub wiadomości e-mail
 • Dane kontaktowe – informacje umożliwiające adresowanie, wysyłanie lub przekazywanie wiadomości do użytkownika. Na przykład adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz adres zamieszkania lub adres firmy.
 • Dane zawodowe – informacje o Twoim wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym, na przykład jeśli dokonujesz zgłoszenia za pośrednictwem formularza online lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • Dane finansowe i handlowe – informacje identyfikujące historię operacji finansowych użytkownika. Na przykład numer konta bankowego, gdy użytkownik jest odbiorcą płatności dokonywanej przez naszego klienta.
 • Dane geolokalizacyjne – informacje, które podają lub zawierają lokalizację urządzenia. Na przykład adres protokołu internetowego (IP) lub identyfikator plików cookie.
 • Dane behawioralne – informacje analityczne opisujące cechy behawioralne użytkownika związane z korzystaniem przez niego z naszych produktów i usług. Na przykład zwykłe działania transakcyjne, zachowanie podczas przeglądania naszych witryn internetowych oraz sposób interakcji użytkownika z naszymi produktami i usługami lub produktami i usługami dostarczanymi przez organizacje zewnętrzne, takie jak nasi partnerzy reklamowi i dostawcy platform mediów społecznościowych.
 • Dane dotyczące relacji osobistych – informacje o powiązaniach lub bliskich powiązaniach między osobami lub podmiotami, które mogą określać tożsamość użytkownika. Na przykład agencja, firma, przedsiębiorstwo lub organizacja, którą użytkownik reprezentuje lub jest z nim powiązana.
 • Dane dotyczące komunikacji – informacje na Twój temat zawarte w wiadomościach głosowych, komunikatach, wiadomościach e-mail, czatach na żywo i innej komunikacji, którą prowadzimy z Tobą. Na przykład za pośrednictwem formularzy online i subskrypcji online

Gromadzimy wyżej wymienione rodzaje danych osobowych tylko tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo i tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.

Czasami możemy być zmuszeni do gromadzenia bardziej wrażliwych danych osobowych na Twój temat, ale robimy to tylko wtedy, gdy jest to konieczne i za Twoją zgodą lub gdy jest to dozwolone przez prawo. Te wrażliwe dane osobowe (czasami nazywane danymi osobowymi specjalnej kategorii) mogą obejmować takie elementy, jak

 • Dane zdrowotne – informacje dotyczące stanu zdrowia użytkownika (o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo)
 • Członkostwo w związkach zawodowych – jeśli ma to znaczenie w niektórych jurysdykcjach (jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo).

Zobowiązujemy się do zapewnienia równych szans i sprawiedliwego traktowania w zakresie zatrudnienia i rekrutacji. W związku z tym zadajemy opcjonalne pytania demograficzne w ramach naszego procesu aplikacyjnego. Pytania te są zadawane wyłącznie w celu wspierania tych celów i tworzenia zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Odpowiedzi na te pytania nie stanowią części naszego procesu selekcji i nie są ujawniane odpowiednim decydentom. Są one analizowane wyłącznie jako zagregowany i zanonimizowany raport dla naszych wewnętrznych zespołów ds. globalnej różnorodności i integracji oraz zespołów analitycznych, aby lepiej ocenić i zająć się naszym obecnym poziomem różnorodności. Możesz nie odpowiadać na te pytania.

Zazwyczaj uzyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, ale w razie potrzeby możemy również uzyskać Twoje dane osobowe z innych źródeł, w tym od: 

 • Osób, które znasz – takich jak
  • znajomi lub krewni, którzy skierowali Cię do nas
  • agencje rekrutacyjne
  • inne osoby wyznaczone przez Ciebie do pełnienia roli Twoich referencji
  • inne osoby wyznaczone przez Ciebie do działania w Twoim imieniu
 • Przedsiębiorstwa i inne organizacje – takie jak:
  • Twój pracodawca i/lub spółka, firma lub organizacja, którą reprezentujesz lub jest z Tobą powiązana
  • agencje informacji kredytowej i zapobiegania oszustwom
  • biuro rejestrów karnych (jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo)
  • strona internetowa kariery Standard Chartered
  • portale społecznościowe o charakterze zawodowym, na przykład LinkedIn, Facebook i Google+
 • Publicznie dostępne zasoby – takie jak katalogi online, platformy kariery, publikacje, posty w mediach społecznościowych na profesjonalnych platformach społecznościowych (np. LinkedIn) i inne informacje, które są publicznie dostępne
 •   Pliki cookie – gdy odwiedzasz, przeglądasz lub korzystasz z naszych witryn internetowych, bankowości internetowej lub aplikacji mobilnych, możemy używać plików cookie do automatycznego gromadzenia pewnych informacji z Twojego urządzenia. Możemy wykorzystywać takie informacje, w stosownych przypadkach, do wewnętrznej analizy i rozwiązywania problemów, do rozpoznawania Ciebie i zapamiętywania Twoich preferencji, do poprawy jakości i personalizacji naszych treści oraz do określania stanu bezpieczeństwa Twojego konta. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i jak można je kontrolować podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie na stronie https://www.sc.com/pl/polityka-pliki-cookie/.

Nasze działania rekrutacyjne zasadniczo nie są skierowane do osób niepełnoletnich (zwykle oznacza to osoby poniżej 18 roku życia, ale może to być młodszy wiek w zależności od miejsca zamieszkania).  Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią w danej jurysdykcji, musisz uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna przed skontaktowaniem się z nami w związku z rekrutacją.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe użytkowników?

Gromadzimy Twoje dane osobowe, aby móc zarządzać naszymi relacjami z Tobą, odpowiadać na Twoje prośby, prowadzić naszą działalność oraz dostarczać nasze produkty i usługi.

Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to w inny sposób dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo, w tym z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Umowa – gdy wykonujemy zobowiązania umowne
 • Obowiązek prawny – gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i regulacji
 • Uzasadniony interes – gdy jest to zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami w celu przetwarzania, które obejmują
  • administracja wewnętrzna
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; oraz

To, do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe, jest często określane jako nasze cele przetwarzania i są one wyszczególnione poniżej. Możemy nie być w stanie oferować lub dostarczać naszych produktów i usług, jeśli nie podasz nam niezbędnych danych osobowych lub nie chcesz, abyśmy przetwarzali dane osobowe, które uważamy za niezbędne i / lub wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Cele przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, w zależności od potrzeb:

Ocena i przetwarzanie podania o pracę (podstawa prawna: umowa, obowiązek prawny, uzasadniony interes, zgoda)

Obejmuje to:

 • rozpatrzenie podania o pracę (które może obejmować rozmowę wideo)
 • ocenę umiejętności, kwalifikacji i predyspozycji kandydata do objęcia stanowiska lub zaangażowania, o które się ubiega
 • przetwarzanie aplikacji
 • przeprowadzanie wyszukiwania przed zatrudnieniem lub zatrudnieniem, sprawdzanie przeszłości w celu weryfikacji tożsamości (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo)
 • uzyskiwanie referencji
 • komunikowanie się z użytkownikiem w związku z jego aplikacją. Jeśli użytkownik zarejestruje się w Talent Network, możemy również powiadomić go o innych potencjalnych możliwościach kariery lub wolnych stanowiskach pracy, które naszym zdaniem mogą mu odpowiadać.

Ulepszanie naszych produktów i usług (podstawa prawna: uzasadniony interes lub zgoda)

Obejmuje to:

 • angażowanie się w zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem, takie jak wykonywanie zadań administracyjnych, zarządzanie ryzykiem, audyty oraz zapewnianie działania i bezpieczeństwa naszych systemów komunikacji i przetwarzania danych
 • przeprowadzanie audytów operacji biznesowych
 • gromadzenie spostrzeżeń poprzez agregowanie danych z naszego procesu rekrutacji w celu usprawnienia procesu rekrutacji, w tym procesu sprawdzania kandydatów do pracy.

Zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i naszym pracownikom (podstawa prawna: obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa weryfikacji tożsamości w celu uzyskania dostępu do budynku
 • korzystanie z nagrań z monitoringu CCTV w naszych oddziałach w celu zapobiegania i wykrywania oszustw i/lub innych przestępstw, takich jak kradzieże
 • badanie i zgłaszanie incydentów lub sytuacji awaryjnych w naszych nieruchomościach i obiektach
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów i sieci, aby Twoje dane były bezpieczne i poufne
 • do innych celów związanych ze zgodnością z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykrywanie, badanie i zapobieganie przestępstwom finansowym (podstawa prawna: umowa, zgoda, obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • spełnianie lub przestrzeganie polityk Standard Chartered Group, w tym identyfikowanie osób i wykonywanie procedur dochodzeniowych, środków lub ustaleń dotyczących udostępniania danych i informacji w ramach Standard Chartered Group
 • przeprowadzanie weryfikacji tożsamości przed zatrudnieniem lub zaangażowaniem, w tym wyszukiwanie w agencji informacji kredytowej, sprawdzanie sankcji i sprawdzanie rejestrów karnych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa
 • nagrywanie i monitorowanie komunikacji głosowej i elektronicznej z nami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi oraz politykami wewnętrznymi.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji i innych wymogów (podstawa prawna: obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • spełnianie lub przestrzeganie polityk Standard Chartered Group, w tym identyfikowanie osób i wykonywanie procedur dochodzeniowych, środków lub ustaleń dotyczących udostępniania danych i informacji w ramach Standard Chartered Group
 • przestrzeganie odpowiednich lokalnych i zagranicznych przepisów prawa, regulacji, zasad, dyrektyw, orzeczeń lub nakazów sądowych, wniosków, wytycznych, sankcji rządowych, embarga, wymogów sprawozdawczych, ograniczeń, żądań lub umów z jakimkolwiek organem (w tym krajowymi lub zagranicznymi organami podatkowymi), sądem lub trybunałem, agencją egzekucyjną lub organem wymiany w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji, w której działa Standard Chartered Group
 • przestrzeganie wszelkich dobrowolnych wytycznych lub zaleceń, które mogą być okresowo aktualizowane przez organy prawne, regulacyjne, rządowe, podatkowe, organy ścigania lub inne organy, organy samoregulacyjne lub branżowe lub stowarzyszenia dostawców usług finansowych w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji, w której Grupa Standard Chartered prowadzi działalność.

Wykonywanie praw przysługujących Standard Chartered Group i prowadzenie postępowań sądowych (podstawa prawna: obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • śledzenie i wykonywanie naszych praw oraz ochronę przed naruszeniem naszych praw i interesów
 • przechowywanie dokumentacji, która może być niezbędna jako dowód w potencjalnym postępowaniu sądowym lub dochodzeniu
 • odzyskiwanie długów i zaległości
 • prowadzenie postępowań sądowych w celu wyegzekwowania naszych praw lub praw dowolnego innego członka Standard Chartered Group
 • uzyskanie profesjonalnej porady
 • dochodzenie lub składanie roszczeń ubezpieczeniowych
 • odpowiadanie na wszelkie sprawy, działania lub postępowania związane z ubezpieczeniem
 • obrona lub reagowanie na wszelkie bieżące lub przyszłe sprawy, działania lub postępowania prawne, rządowe lub quasi-rządowe, regulacyjne lub związane z organami lub stowarzyszeniami branżowymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw.

Kiedy prowadzimy marketing bezpośredni?

Czasami, za Twoją zgodą wyrażoną poprzez podanie dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możemy czasami wykorzystywać Twoje dane kontaktowe do wysyłania Ci odpowiednich komunikatów marketingowych (takich jak poczta, e-mail, telefon, SMS, bezpieczne wiadomości, aplikacja mobilna lub media społecznościowe) w celach marketingu bezpośredniego.

Możemy wysyłać następujące rodzaje wiadomości (pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas takich wiadomości):

 • oferty pracy
 • seminaria i webinaria
 • inne wydarzenia lub możliwości.

Możemy udostępniać ograniczone informacje na Twój temat dostawcom platform mediów społecznościowych, z którymi współpracujemy w celu reklamy online w mediach społecznościowych, jeśli zezwoliłeś nam i dostawcom platform mediów społecznościowych na korzystanie z plików cookie, które wspierają nasz marketing na tych platformach. Na przykład w celu sprawdzenia, czy posiadasz konto u dostawców platform mediów społecznościowych, aby poprosić ich o wyświetlanie bardziej odpowiednich komunikatów marketingowych dotyczących naszych ofert pracy.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie w związku z marketingiem, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie na stronie https://www.sc.com/pl/polityka-pliki-cookie/

Możesz wycofać swoją zgodę lub zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów marketingowych zgodnie ze swoimi prawami, na przykład kontaktując się z nami, korzystając z danych w sekcji “Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Kiedy korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe do przeprowadzania analizy danych, w tym profilowania i analizy behawioralnej, w celu podejmowania szybszych zautomatyzowanych decyzji w naszych operacjach biznesowych oraz do oceny Twoich cech osobowych w celu przewidywania wyników i ryzyka, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo lub za Twoją zgodą. Wymagamy, aby zasady stosowane przez takie zautomatyzowane systemy były zaprojektowane w celu podejmowania sprawiedliwych i obiektywnych decyzji. Możemy korzystać ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby poprawić naszą komunikację i doświadczenie kandydatów, uczynić nasz proces rekrutacji bezpieczniejszym i bardziej wydajnym oraz umożliwić nam szybsze udzielanie odpowiedzi i skrócenie czasu realizacji. Możemy na przykład wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji w testach psychometrycznych w procesie rekrutacji.

Więcej informacji na temat Twoich praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, które mają na Ciebie wpływ, można znaleźć w sekcji “Jakie są Twoje prawa do ochrony danych osobowych?”.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach Standard Chartered Group. Grupa Standard Chartered może udostępniać Twoje dane osobowe do celów przetwarzania określonych w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym naszym usługodawcom, partnerom biznesowym, innym stronom trzecim oraz zgodnie z wymogami prawa lub na żądanie jakiegokolwiek organu. To, kim są te osoby, zależy od interakcji, w które wchodzisz z nami jako osoba fizyczna.

Ograniczamy to, w jaki sposób i komu udostępniamy Twoje dane osobowe oraz podejmujemy kroki w celu zapewnienia poufności i ochrony Twoich danych osobowych podczas ich udostępniania. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe do celów przetwarzania następującym podmiotom, o ile jest to właściwe i dozwolone przez prawo:

 • Innym członkowiom Grupy Standard Chartered
 • Upoważnionym stronom trzecim
  • wszelkim innym osobom, które upoważniłeś do udostępniania nam swoich danych osobowych za Twoją zgodą.
 • Stronom trzecim, które mogą zweryfikować informacje o Tobie
  • byłym pracodawcom
  • biurom kredytowym lub agencjom informacji kredytowej (w tym operatorom wszelkich scentralizowanych baz danych wykorzystywanych przez biura informacji kredytowej), dostawcom ochrony kredytowej, agencjom ratingowym, agencjom windykacyjnym, agencjom i organizacjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom.
 • Naszym partnerom będącym dostawcami usług
  • agencje rekrutacyjne
  • profesjonalni doradcy, tacy jak audytorzy i radcy prawni
  • ubezpieczyciele lub brokerzy ubezpieczeniowi
  • dostawcy usług, tacy jak dostawcy usług operacyjnych, administracyjnych, przetwarzania danych i innych usług technologicznych, w tym wszyscy zaangażowani lub współpracujący w celu analizowania i ułatwiania usprawnień lub ulepszeń w działalności Standard Chartered Group lub dostarczaniu produktów i usług
  • dostawcy usług profesjonalnych, takich jak dostawcy usług w zakresie badań przesiewowych i uwierzytelniania, dostawcy testów zdrowotnych przed zatrudnieniem, badacze rynku i konsultanci ds. zarządzania
  • firmy reklamowe i dostawcy platform mediów społecznościowych
 • Organom rządowym i organom ścigania
  • zgodnie z wymogami prawa lub na wniosek dowolnego organu, w tym dowolnego organu rządowego, quasi-rządowego, regulacyjnego, administracyjnego, regulacyjnego lub nadzorczego, sądu, trybunału, organu egzekucyjnego, organu giełdowego lub krajowych lub zagranicznych organów podatkowych, sprawującego jurysdykcję nad dowolnym członkiem Grupy Standard Chartered, niezależnie od tego, czy podlega on jurysdykcji użytkownika, czy też nie, i niezależnie od tego, czy członek Grupy Standard Chartered ma z Tobą relacje, czy też nie
  • organy samoregulacyjne lub branżowe lub stowarzyszenia dostawców usług finansowych w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji, w której działa Grupa Standard Chartered.
 • Innym osobom trzecim
  • strony trzecie w przypadku fuzji, przejęcia lub zbycia: jeśli przenosimy (lub planujemy przenieść) jakąkolwiek część naszej działalności lub aktywów. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, zainteresowana strona może wykorzystywać lub ujawniać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o ochronie prywatności, a następnie powiadomić Cię o wszelkich zmianach, jakie może wprowadzić w zakresie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • wszelkie inne osoby zobowiązane do zachowania poufności wobec nas, w tym inni członkowie Grupy Standard Chartered, którzy zobowiązali się do zachowania poufności takich informacji.

Gdzie przekazujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, przechowywane, udostępniane, przekazywane lub ujawniane przez nas w ramach Grupy Standard Chartered lub innym stronom trzecim w celach opisanych w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Robimy to w celu skutecznego, wydajnego i bezpiecznego działania w zakresie ułatwiania transakcji i dostarczania produktów i usług naszym klientom, ulepszania i wspierania naszych procesów i operacji biznesowych oraz przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Może się to wiązać z przetwarzaniem, przechowywaniem, udostępnianiem, przekazywaniem lub ujawnianiem danych osobowych użytkownika za granicą do innych jurysdykcji.

W przypadku, gdy odbiorcy Twoich danych osobowych znajdują się w jurysdykcjach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a lokalne przepisy mogą nie mieć podobnych przepisów o ochronie danych jak Unia Europejska (tj. ponieważ nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony), podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki niezbędne do zapewnienia, że Twoje dane osobowe mają odpowiedni odpowiedni poziom ochrony i zabezpieczeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z nami w celu uzyskania kopii odpowiednich standardowych klauzul umownych lub innych odpowiednich zabezpieczeń.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Bardzo poważnie traktujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Aby chronić Twoje dane, wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia i zachowania poufności Twoich danych osobowych, na przykład poprzez stosowanie umów z odpowiednimi warunkami umownymi dotyczącymi poufności, ochrony danych i bezpieczeństwa w naszych ustaleniach ze stronami trzecimi. Grupa Standard Chartered wdrożyła politykę prywatności w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym procedury zarządzania i zgłaszania incydentów, zasady i środki techniczne w celu ochrony danych osobowych oraz zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Szkolimy i wymagamy od pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych, aby przestrzegali naszych standardów prywatności i bezpieczeństwa danych. Wymagamy od naszych usługodawców lub innych stron trzecich, z którymi współpracujemy i którym ujawniamy dane osobowe użytkownika, aby wdrożyli podobne standardy i środki w zakresie poufności, prywatności danych i bezpieczeństwa, gdy obsługują, uzyskują dostęp lub przetwarzają Twoje dane osobowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W celach opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności przechowujemy Twoje dane osobowe ze względów operacyjnych lub prawnych, gdy współpracujesz z nami, nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji tych celów i możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres późniejszy tylko wtedy, gdy musimy wypełnić zobowiązania prawne lub urzędowe, np. ustawowe obowiązki przechowywania, lub jeśli dane mogą być przechowywane dłużej, np. z powodu rozpoczynającego się procesu sądowego w celu wykonania lub obrony naszych roszczeń, w zależności od rodzaju danych osobowych, zgodnie z naszymi standardami polityki przechowywania danych i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i przepisów.  Usuniemy, zanonimizujemy i/lub zniszczymy dane osobowe, gdy nie będą nam już potrzebne.

Jakie są Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

Szanujemy Twoje dane osobowe i masz następujące prawa dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje informacje:

 • Prawo dostępu do danych – masz prawo sprawdzić, czy przechowujemy Twoje dane osobowe, i możesz poprosić nas o kopię takich danych oraz informacje o tym, jak je wykorzystaliśmy.
 • Prawo do poprawiania danych – jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie lub uważasz, że posiadamy nieprawidłowe lub nieaktualne informacje na Twój temat, możesz poprosić nas o ich aktualizację.
 • Prawo do usunięcia danych – możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych. Możemy jednak potrzebować pewnych danych osobowych, aby dostarczać użytkownikowi nasze produkty i usługi.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych lub zmianę sposobu, w jaki je wykorzystujemy. Możemy jednak potrzebować pewnych danych osobowych, aby nawiązać z Tobą kontakt lub dostarczać Ci nasze produkty i usługi.
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji – możesz poprosić nas o weryfikację decyzji podjętej wyłącznie w drodze zautomatyzowanego przetwarzania, jeśli ma ona na Ciebie negatywny wpływ.
 • Twoje prawo do wycofania zgody na marketing bezpośredni – możesz wycofać swoją zgodę i powiedzieć nam, abyśmy przestali wysyłać Ci marketingowe wiadomości e-mail lub zaproszenia do udziału w ankietach w dowolnym momencie.
 • Prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić nas o przekazanie Twoich danych osobowych innej organizacji w formacie, który może być łatwo odczytany przez maszyny.
 • Prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić nas o przekazanie Twoich danych osobowych innej organizacji w formacie, który może być łatwo odczytany przez maszyny.
 • Prawo użytkownika do nieudzielenia zgody, zmiany lub wycofania już udzielonej zgody – możemy od czasu do czasu prosić użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Możesz zrezygnować z udzielenia takiej zgody lub powiadomić nas w dowolnym momencie, jeśli zmienisz zdanie na temat już udzielonej zgody. Jeśli zmienisz zdanie na temat zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Możemy jednak nie być w stanie dostarczać naszych produktów i usług lub współpracować z Tobą bez określonych danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu -z zastrzeżeniem pewnych warunków wstępnych, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, a my możemy zostać zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci dodatkowe prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, jeśli jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku dane osobowe nie będą już przetwarzane przez nas w tych celach.

Odpowiemy na wnioski o skorzystanie z praw dotyczących danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed rozpatrzeniem wniosku możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

Jak się z nami skontaktować

Następująca spółka z Grupy Standard Chartered działa jako administrator danych osobowych w Polsce:

Standard Chartered Global Business Services Sp. z o.o.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności lub chęci skorzystania z któregokolwiek z praw dotyczących ochrony danych osobowych, można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

Standard Chartered Global Business Services
sp. z o.o.
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa, Polska

Email:  GBSPoland.DPO@sc.com

Masz skargę?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego dane można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl.

Pliki cookies

Zapoznaj się z naszą odrębną Polityką plików cookies https://www.sc.com/pl/polityka-pliki-cookie/

Pliki cookie

Zapoznaj się z naszą oddzielną Polityką dotyczącą plików cookie https://www.sc.com/pl/polityka-pliki-cookie/

Inne warunki i postanowienia

W naszym procesie rekrutacji mogą obowiązywać określone warunki, które regulują gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych. Takie inne warunki należy czytać w połączeniu z niniejszą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsza informacją o przetwarzaniu danych osobowych została zaktualizowana 14 grudnia 2023 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SC
(Polska)
DOSTAWCY

Ochrona danych osobowych użytkowników

Twoje dane osobowe są dla nas ważne i chcemy mieć pewność, że wiesz, w jaki sposób je wykorzystujemy i chronimy. Dane osobowe to informacje, które Cię identyfikują lub dotyczą jako jednostki.  W niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poinformujemy Cię również o przysługujących Ci prawach i o tym, jak możesz z nich skorzystać. Od czasu do czasu, w stosownych przypadkach, możemy również przekazywać Ci dodatkowe informacje na temat prywatności w oddzielnych informacjach dotyczących określonych kanałów, produktów, usług, firm i działań.

W niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych następujące wyrażenia: “my”, “nas” lub “nasz” odnoszą się do oddziału Standard Chartered Group, spółki zależnej lub podmiotu prawnego działającego pod marką Standard Chartered, z którym wchodzisz w interakcję bezpośrednio lub pośrednio, który przetwarza Twoje dane osobowe oraz decyduje o sposobie ich gromadzenia i wykorzystywania.  Grupa Standard Chartered oznacza każdą ze spółek lub łącznie Standard Chartered PLC, jej spółki zależne i stowarzyszone, w tym każdy oddział lub przedstawicielstwo. Szczegółowe informacje na temat odpowiednich członków Grupy Standard Chartered udostępniających niniejszą informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w sekcji “Jak się z nami skontaktować” niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Niektóre strony internetowe naszych podmiotów stowarzyszonych posiadają własną markę i odrębne informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu zapewnienia odpowiednich informacji o konkretnych produktach i usługach, które świadczą. Powinieneś zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z zaleceniami tych podmiotów stowarzyszonych w odniesieniu do sposobu, w jaki wykorzystują one Twoje dane osobowe. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych nie ma zastosowania do zewnętrznych stron internetowych, na których wyświetlane są nasze reklamy internetowe, ani do powiązanych zewnętrznych stron internetowych, których nie obsługujemy ani nie kontrolujemy. Strony te powinny mieć własne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, które można przeczytać, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą i przetwarzają Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują.

Co pewien czas będziemy aktualizować niniejszą informację o przetwarzaniu danych osobowych. Data aktualnej wersji znajduje się na końcu niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami (nasze dane można znaleźć w sekcji “Jak się z nami skontaktować” poniżej).

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące rodzaje Twoich danych osobowych. W niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych termin “użytkownik” odnosi się do Ciebie jako osoby fizycznej, jeśli jesteś:

 • indywidualnym sprzedawcą;
 • przedstawicielem lub osobą powiązaną z indywidualnym sprzedawcą; lub
 • przedstawicielem lub osobą powiązaną ze spółką, firmą lub organizacją, która jest naszym dostawcą biznesowym lub korporacyjnym.

Dane osobowe gromadzone przez nas w odniesieniu do naszych dostawców ograniczają się przede wszystkim do informacji na temat dyrektorów i kierowników, innych pracowników, bezpośrednich i pośrednich beneficjentów rzeczywistych oraz osób upoważnionych, których potrzebujemy, aby umożliwić nam wypełnienie naszych zobowiązań w zakresie należytej staranności, danych sygnatariuszy i danych kontaktowych osób, z którymi współpracujemy, aby umożliwić dostarczanie produktów i/lub usług Grupie Standard Chartered.

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać jej zgodę i wyjaśnić jej, w jaki sposób będziemy je wykorzystywać.

Możemy gromadzić następujące rodzaje Twoich danych osobowych, o ile jest to stosowne i dozwolone przez prawo:

 • Dane identyfikacyjne -informacje umożliwiające (jednoznaczną lub częściowo jednoznaczną) identyfikację Ciebie. Na przykład Twoje imię i nazwisko, Twoje zdjęcia, nagrania CCTV i wideo, dane dostępu do naszych budynków i inne identyfikatory, w tym identyfikatory oficjalne/rządowe, takie jak krajowy numer identyfikacyjny, numer paszportu i numer identyfikacji podatkowej.
 • Dane zawodowe – informacje o Twoim wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym, na przykład jeśli dokonujesz zgłoszenia za pośrednictwem formularza online lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • Dane finansowe i handlowe – informacje identyfikujące Twoją sytuację finansową oraz pochodzenie, status i historię. Na przykład dane dotyczące Twojego konta, gdy jesteś odbiorcą płatności dokonywanej przez nas, Twoje informacje ogólne, takie jak raport finansowy i ocena kredytowa Twojej firmy.
 • Dane geolokalizacyjne – informacje, które podają lub zawierają lokalizację urządzenia. Na przykład adres protokołu internetowego (IP) lub identyfikator plików cookie.
 • Dane behawioralne – informacje analityczne opisujące cechy behawioralne użytkownika związane z korzystaniem przez niego z naszych produktów i usług. Na przykład zwykłe działania transakcyjne, zachowanie podczas przeglądania naszych witryn internetowych oraz sposób interakcji użytkownika z naszymi produktami i usługami lub produktami i usługami dostarczanymi przez organizacje zewnętrzne, takie jak nasi partnerzy reklamowi i dostawcy platform mediów społecznościowych.
 • Dane dotyczące relacji osobistych – informacje o powiązaniach lub bliskich powiązaniach między osobami lub podmiotami, które mogą określać tożsamość użytkownika. Na przykład agencja, firma, przedsiębiorstwo lub organizacja, którą użytkownik reprezentuje lub jest z nim powiązana.
 • Dane dotyczące komunikacji – informacje na Twój temat zawarte w wiadomościach głosowych, komunikatach, wiadomościach e-mail, czatach na żywo i innej komunikacji, którą prowadzimy z Tobą. Na przykład za pośrednictwem formularzy online i subskrypcji online.

Czasami możemy być zmuszeni do gromadzenia Twoich bardziej wrażliwych danych osobowych, ale robimy to tylko wtedy, gdy jest to konieczne i za jego zgodą lub gdy jest to dozwolone przez prawo. Te wrażliwe dane osobowe (czasami nazywane danymi osobowymi specjalnej kategorii) mogą obejmować takie rzeczy jak:

 • Dane dotyczące wyroków skazujących, postępowań lub zarzutów – informacje o wyrokach skazujących za przestępstwa lub powiązane informacje, które zidentyfikujemy w związku z naszymi obowiązkami w zakresie zapobiegania przestępstwom finansowym, na przykład szczegóły dotyczące wszelkich wyroków skazujących za przestępstwa lub powiązane informacje. Obejmuje to szczegóły dotyczące przestępstw, domniemanych przestępstw lub wyroków skazujących.

Zazwyczaj uzyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, ale w razie potrzeby możemy również uzyskiwać je z innych źródeł, w tym od:

 • Osób, które Cię znają – takich jak współpracownicy, kontrahenci i współpracownicy
 • Firm i innych organizacji – takich jak:
  • Twój pracodawca i/lub spółka, firma lub organizacja, którą reprezentujesz lub jest z Tobą powiązana
  • inne instytucje finansowe i dostawcy usług finansowych
 • Publicznie dostępnych zasobów – takie jak rejestry lub katalogi online lub publikacje online, posty w mediach społecznościowych i inne informacje, które są publicznie dostępne
 • Pliki cookie – gdy odwiedzasz, przeglądasz lub korzystasz z naszych stron internetowych, bankowości internetowej lub aplikacji mobilnych, możemy wykorzystywać pliki cookie do automatycznego gromadzenia pewnych informacji z Twojego urządzenia. Możemy wykorzystywać takie informacje, w stosownych przypadkach, do wewnętrznej analizy i rozwiązywania problemów, do rozpoznawania Ciebie i zapamiętywania Twoich preferencji, do poprawy jakości i personalizacji naszych treści oraz do określania stanu bezpieczeństwa Twojego konta. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i jak można je kontrolować podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie na stronie https://www.sc.com/pl/polityka-pliki-cookie/.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe użytkowników?

Gromadzimy Twoje dane osobowe, aby móc zarządzać naszymi relacjami z Tobą lub osobą fizyczną, spółką, firmą lub organizacją, którą reprezentujesz lub z którą jesteś powiązany, oraz aby prowadzić naszą działalność.

Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to w inny sposób dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w tym z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Umowa – gdy wykonujemy zobowiązania umowne lub w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy
 • Obowiązek prawny – gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i regulacji
 • Uzasadniony interes – gdy jest to zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami w celu przetwarzania, które obejmują
  • zapobieganie oszustwom
  • administracja wewnętrzna
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; oraz
  • zgłaszanie możliwych czynów przestępczych lub zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego lub właściwego organu.

To, do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe, jest często określane jako nasze cele przetwarzania i zostały one wyszczególnione poniżej. Ty lub osoba fizyczna, spółka, firma lub organizacja, z którą jesteś powiązany/a lub którą reprezentujesz, może nie być w stanie oferować lub dostarczać nam produktów i/lub usług, jeśli nie dostarczysz nam niezbędnych danych osobowych lub nie chcesz, abyśmy przetwarzali dane osobowe, które uważamy za niezbędne i/lub wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Cele przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, w zależności od tego, czy dostarczasz nam towary i/lub usługi bezpośrednio, czy też reprezentujesz lub jesteś powiązany z innymi osobami, firmami, przedsiębiorstwami lub organizacjami, które dostarczają nam towary i/lub usługi.

Wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie naszych relacji z dostawcami (podstawa prawna: umowa, obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • przeprowadzanie analizy due diligence dostawcy podczas wdrażania, odnawiania umowy i zgodnie z wymaganiami w trakcie realizacji umowy
 • współpracę z Tobą jako przedstawicielem naszego dostawcy/usługodawcy w celu dostarczania nam towarów i/lub usług
 • tworzenie i utrzymywanie konta sprzedawcy
 • kontaktowanie się z Tobą
 • monitorowanie realizacji umów z dostawcami
 • rozliczanie rachunków i kont

Prowadzenie naszej działalności (podstawa prawna: obowiązek prawny, zgoda lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • angażowanie się w zarządzanie operacyjne działalnością, takie jak wykonywanie zadań administracyjnych, działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, audytów oraz zapewnianie działania i bezpieczeństwa naszych systemów komunikacji i przetwarzania danych
 • opracowywanie, testowanie i analizowanie naszych systemów, produktów i usług, na przykład w celu oferowania użytkownikom dobrze funkcjonującej strony internetowej lub innych aplikacji
 • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa weryfikacji tożsamości w rządowych i innych oficjalnych scentralizowanych bazach danych, zgodnie z wymogami prawa
 • monitorowanie i rejestrowanie naszej komunikacji z użytkownikiem, na przykład rozmów telefonicznych, do celów szkoleniowych i jakościowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i naszym pracownikom (podstawa prawna: obowiązek prawny, uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa weryfikacji tożsamości w celu uzyskania dostępu do budynku
 • korzystanie z nagrań z monitoringu CCTV w naszych oddziałach, obiektach i bankomatach w celu zapobiegania i wykrywania oszustw i/lub innych przestępstw, takich jak kradzieże
 • badanie i zgłaszanie incydentów lub sytuacji awaryjnych w naszych nieruchomościach i obiektach
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów i sieci, aby dane użytkownika były bezpieczne i poufne
 • dla innych celów związanych ze zgodnością z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykrywanie, badanie i zapobieganie przestępstwom finansowym (podstawa prawna: umowa, zgoda, obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • spełnianie lub przestrzeganie polityk Standard Chartered Group, w tym identyfikowanie osób i wykonywanie procedur dochodzeniowych, środków lub ustaleń dotyczących udostępniania danych i informacji w ramach Standard Chartered Group
 • wszelkie inne wykorzystanie danych i informacji zgodnie z programami obejmującymi całą grupę, mającymi na celu przestrzeganie sankcji, zapobieganie lub wykrywanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych niezgodnych z prawem działań
 • monitorowanie i rejestrowanie komunikacji głosowej i elektronicznej oraz sprawdzanie wniosków i transakcji w związku z faktycznymi lub podejrzewanymi oszustwami, przestępstwami finansowymi lub innymi działaniami przestępczymi
 • rejestrowanie i monitorowanie komunikacji głosowej i elektronicznej z nami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi oraz politykami wewnętrznymi.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji i innych wymogów (podstawa prawna: obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • spełnianie lub przestrzeganie polityk Standard Chartered Group, w tym identyfikowanie osób i wykonywanie procedur dochodzeniowych, środków lub ustaleń dotyczących udostępniania danych i informacji w ramach Standard Chartered Group
 • przestrzeganie odpowiednich lokalnych i zagranicznych przepisów prawa, regulacji, zasad, dyrektyw, orzeczeń lub nakazów sądowych, wniosków, wytycznych, sankcji rządowych, embarga, wymogów sprawozdawczych, ograniczeń, żądań lub umów z jakimkolwiek organem (w tym krajowymi lub zagranicznymi organami podatkowymi), sądem lub trybunałem, agencją egzekucyjną lub organem wymiany w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji, w której działa Standard Chartered Group
 • przestrzeganie wszelkich dobrowolnych wytycznych lub zaleceń, które mogą być okresowo aktualizowane przez organy prawne, regulacyjne, rządowe, podatkowe, organy ścigania lub inne organy, organy samoregulacyjne lub branżowe lub stowarzyszenia dostawców usług finansowych w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji, w której Grupa Standard Chartered prowadzi działalność.

Wykonywanie praw przysługujących Standard Chartered Group i prowadzenie postępowań sądowych (podstawa prawna: obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • śledzenie i wykonywanie naszych praw oraz ochronę przed naruszeniem naszych praw i interesów
 • przechowywanie dokumentacji, która może być niezbędna jako dowód w potencjalnym postępowaniu sądowym lub dochodzeniu
 • odzyskiwanie długów i zaległości
 • prowadzenie postępowań sądowych w celu wyegzekwowania naszych praw lub praw dowolnego innego członka Standard Chartered Group
 • uzyskanie profesjonalnej porady
 • dochodzenie lub składanie roszczeń ubezpieczeniowych
 • odpowiadanie na wszelkie sprawy, działania lub postępowania związane z ubezpieczeniem
 • obrona lub reagowanie na wszelkie bieżące lub przyszłe sprawy, działania lub postępowania prawne, rządowe lub quasi-rządowe, regulacyjne lub związane z organami lub stowarzyszeniami branżowymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach Standard Chartered Group. Grupa Standard Chartered może udostępniać Twoje dane osobowe do celów przetwarzania określonych w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym naszym usługodawcom, partnerom biznesowym, innym stronom trzecim oraz zgodnie z wymogami prawa lub na żądanie jakiegokolwiek organu. To, kim są te osoby, zależy od interakcji, w które wchodzisz z nami jako osoba fizyczna.

Ograniczamy to, w jaki sposób i komu udostępniamy Twoje dane osobowe oraz podejmujemy kroki w celu zapewnienia poufności i ochrony Twoich danych osobowych podczas ich udostępniania. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe do celów przetwarzania następującym podmiotom, o ile jest to właściwe i dozwolone przez prawo:

 • Innym członkom Grupy Standard Chartered
 • Upoważnionym stronom trzecim
  • wszelkim innym osobom, które upoważniłeś do udostępniania nam swoich danych osobowych za Twoją zgodą.
 • Stronom trzecim, które mogą zweryfikować informacje o Tobie
  • biurom kredytowym lub agencjom informacji kredytowej (w tym operatorzy wszelkich scentralizowanych baz danych wykorzystywanych przez biura informacji kredytowej) oraz agencjom i organizacjom zajmującym się zapobieganiem nadużyciom finansowym
  • inne pozarządowym stronom trzecim, które przeprowadzają kontrole baz danych zapobiegających przestępstwom finansowym w celu zapobiegania praniu pieniędzy, terroryzmowi, oszustwom i innym przestępstwom finansowym.
 • Naszym partnerom będącym dostawcami usług
  • profesjonalnym doradco, tacy jak audytorzy i radcy prawni
  • ubezpieczycielom lub brokerom ubezpieczeniowym
  • dostawcom usług, tacy jak dostawcy usług operacyjnych, administracyjnych, przetwarzania danych i innych usług technologicznych, w tym wszyscy zaangażowani lub współpracujący z nami w celu analizowania i ułatwiania usprawnień lub ulepszeń w działalności Standard Chartered Group lub dostarczaniu produktów i usług
  • dostawcom usług profesjonalnych, takich jak badacze rynku, śledczy i konsultanci ds. zarządzania
  • firmom reklamowym i dostawcom platform mediów społecznościowych.
 • Innym organizacjom świadczącym usługi finansowe
  • innym instytucjom finansowym, takie jak banki handlowe, banki korespondenci lub banki krajowe
 • Organom rządowym i organom ścigania
  • zgodnie z wymogami prawa lub na wniosek dowolnego organu, w tym dowolnego organu rządowego, quasi-rządowego, regulacyjnego, administracyjnego, regulacyjnego lub nadzorczego, sądu, trybunału, organu egzekucyjnego, organu giełdowego lub krajowych lub zagranicznych organów podatkowych, sprawującego jurysdykcję nad dowolnym członkiem Grupy Standard Chartered, niezależnie od tego, czy podlega on jurysdykcji użytkownika, czy też nie, i niezależnie od tego, czy członek Grupy Standard Chartered ma z Tobą relacje, czy też nie
  • organom samoregulacyjnym lub branżowym lub stowarzyszeniom dostawców usług finansowych w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji, w której działa Grupa Standard Chartered.
 • Innym osobom trzecim
  • osobom fizycznym, spółkom, firmom lub organizacjom, odpowiednio, którr reprezentujesz lub którr są z Tobą powiązane
  • strony trzecie w przypadku fuzji, przejęcia lub zbycia: jeśli przenosimy (lub planujemy przenieść) lub cedujemy jakąkolwiek część naszej działalności lub aktywów. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, zainteresowana strona może wykorzystywać lub ujawniać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o ochronie prywatności, a następnie powiadomić użytkownika o wszelkich zmianach, jakie może wprowadzić w zakresie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • wszelkim innym osobom zobowiązanym do zachowania poufności wobec nas, w tym innym członkom Grupy Standard Chartered, którzy zobowiązali się do zachowania poufności takich informacji.

Gdzie przekazujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, przechowywane, udostępniane, przekazywane lub ujawniane przez nas w ramach Grupy Standard Chartered lub innym stronom trzecim w celach opisanych w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Robimy to w celu skutecznego, wydajnego i bezpiecznego działania w zakresie ułatwiania transakcji i dostarczania produktów i usług naszym klientom, ulepszania i wspierania naszych procesów i operacji biznesowych oraz przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Może się to wiązać z przetwarzaniem, przechowywaniem, udostępnianiem, przekazywaniem lub ujawnianiem danych osobowych użytkownika za granicą do innych jurysdykcji.

W przypadku, gdy odbiorcy Twoich danych osobowych znajdują się w jurysdykcjach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a lokalne przepisy mogą nie mieć podobnych przepisów o ochronie danych jak Unia Europejska (tj. ponieważ nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony), podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki niezbędne do zapewnienia, że Twoje dane osobowe mają odpowiedni poziom ochrony i zabezpieczeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z nami w celu uzyskania kopii odpowiednich standardowych klauzul umownych lub innych odpowiednich zabezpieczeń.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Bardzo poważnie traktujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Aby chronić Twoje dane, wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia i zachowania poufności Twoich danych osobowych, na przykład poprzez stosowanie umów z odpowiednimi warunkami umownymi dotyczącymi poufności, ochrony danych i bezpieczeństwa w naszych ustaleniach ze stronami trzecimi. Grupa Standard Chartered wdrożyła politykę prywatności w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym procedury zarządzania i zgłaszania incydentów, zasady i środki techniczne w celu ochrony danych osobowych oraz zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Szkolimy i wymagamy od pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych, aby przestrzegali naszych standardów prywatności i bezpieczeństwa danych. Wymagamy od naszych usługodawców lub innych stron trzecich, z którymi współpracujemy i którym ujawniamy dane osobowe użytkownika, aby wdrożyli podobne standardy i środki w zakresie poufności, prywatności danych i bezpieczeństwa, gdy obsługują, uzyskują dostęp lub przetwarzają Twoje dane osobowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W celach opisanych w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przechowujemy Twoje dane osobowe ze względów operacyjnych lub prawnych, gdy współpracujesz z nami, nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji tych celów i możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres późniejszy tylko wtedy, gdy musimy wypełnić zobowiązania prawne lub urzędowe, np. ustawowe obowiązki przechowywania, np. ustawowe obowiązki przechowywania lub jeśli dane mogą być przechowywane dłużej, np. z powodu pojawiającego się procesu sądowego w celu wykonania lub obrony naszych roszczeń, w zależności od rodzaju danych osobowych, zgodnie z naszymi standardami polityki przechowywania danych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Usuniemy, zanonimizujemy i/lub zniszczymy dane osobowe, gdy nie będą nam już potrzebne.

Jakie są Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

Szanujemy Twoje dane osobowe i masz następujące prawa dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje informacje:

 • Prawo dostępu do danych – masz prawo sprawdzić, czy przechowujemy Twoje dane osobowe, i możesz poprosić nas o kopię takich danych oraz informacje o tym, jak je wykorzystaliśmy.
 • Prawo do poprawiania danych – jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie lub uważasz, że posiadamy nieprawidłowe lub nieaktualne informacje na Twój temat, możesz poprosić nas o ich aktualizację.
 • Prawo do usunięcia danych – możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych. Możemy jednak potrzebować pewnych danych osobowych, aby dostarczać użytkownikowi nasze produkty i usługi.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych lub zmianę sposobu, w jaki je wykorzystujemy. Możemy jednak potrzebować pewnych danych osobowych, aby nawiązać z Tobą kontakt lub dostarczać Ci nasze produkty i usługi.
 • Prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić nas o przekazanie Twoich danych osobowych innej organizacji w formacie, który może być łatwo odczytany przez maszyny.
 • Prawo do nieudzielenia zgody, zmiany lub wycofania już udzielonej zgody – możemy od czasu do czasu prosić użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Możesz zrezygnować z udzielenia takiej zgody lub powiadomić nas w dowolnym momencie, jeśli zmienisz zdanie na temat już udzielonej zgody. Jeśli zmienisz zdanie na temat zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Możemy jednak nie być w stanie dostarczać naszych produktów i usług lub współpracować z Tobą bez określonych danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji – możesz poprosić nas o weryfikację decyzji podjętej wyłącznie w drodze zautomatyzowanego przetwarzania, jeśli ma ona na Ciebie negatywny wpływ.
 • Prawo do wycofania zgody na marketing bezpośredni – możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę i poinformować nas o zaprzestaniu wysyłania mu marketingowych wiadomości e-mail lub zaproszeń do udziału w ankietach.
 • Prawo do sprzeciwu -Z zastrzeżeniem pewnych warunków wstępnych, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, a my możemy zostać zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz dodatkowe prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, jeśli jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku dane osobowe nie będą już przetwarzane przez nas w tych celach.

Odpowiemy na wnioski o skorzystanie z praw dotyczących danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed rozpatrzeniem wniosku możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

Jak się z nami skontaktować

Następująca spółka z Grupy Standard Chartered działa jako administrator danych osobowych w Polsce:

Standard Chartered Global Business Services Sp. z o.o.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności lub chęci skorzystania z któregokolwiek z praw dotyczących ochrony danych osobowych, można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

Standard Chartered Global Business Services Sp. z o.o.
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa, Polska

Email: GBSPoland.DPO@sc.com

Masz skargę?

Je Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego dane można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl.

Pliki cookies

Zapoznaj się z naszą oddzielną Polityką dotyczącą plików cookie na stronie https://www.sc.com/pl/polityka-pliki-cookie/.

Inne warunki i postanowienia

W naszych umowach z dostawcami mogą znajdować się określone warunki, które regulują gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych użytkowników. Takie inne warunki należy czytać w połączeniu z niniejszą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych została zaktualizowana 14 grudnia 2023 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SC
(Polska)
ODWIEDZAJĄCY I INNE OSOBY NIEBĘDĄCE KLIENTAMI

Ochrona danych osobowych użytkowników

Twoje dane osobowe są dla nas ważne i chcemy mieć pewność, że wiesz, w jaki sposób je wykorzystujemy i chronimy. Dane osobowe to informacje, które Cię identyfikują lub dotyczą jako jednostki.  W niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poinformujemy Cię również o przysługujących Ci prawach i o tym, jak możesz z nich skorzystać. Od czasu do czasu, w stosownych przypadkach, możemy również przekazywać Ci dodatkowe informacje na temat prywatności w oddzielnych informacjach dotyczących określonych kanałów, produktów, usług, firm i działań.

W niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych następujące wyrażenia: “my”, “nas” lub “nasz” odnoszą się do oddziału Standard Chartered Group, spółki zależnej lub podmiotu prawnego działającego pod marką Standard Chartered, z którym wchodzisz w interakcję bezpośrednio lub pośrednio, który przetwarza Twoje dane osobowe oraz decyduje o sposobie ich gromadzenia i wykorzystywania.  Grupa Standard Chartered oznacza każdą ze spółek lub łącznie Standard Chartered PLC, jej spółki zależne i stowarzyszone, w tym każdy oddział lub przedstawicielstwo. Szczegółowe informacje na temat odpowiednich członków Grupy Standard Chartered udostępniających niniejszą informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w sekcji “Jak się z nami skontaktować” niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Niektóre strony internetowe naszych podmiotów stowarzyszonych posiadają własną markę i odrębne informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu zapewnienia odpowiednich informacji o konkretnych produktach i usługach, które świadczą. Powinieneś zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z zaleceniami tych podmiotów stowarzyszonych w odniesieniu do sposobu, w jaki wykorzystują one Twoje dane osobowe. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych nie ma zastosowania do zewnętrznych stron internetowych, na których wyświetlane są nasze reklamy internetowe, ani do powiązanych zewnętrznych stron internetowych, których nie obsługujemy ani nie kontrolujemy. Strony te powinny mieć własne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, które można przeczytać, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą i przetwarzają Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują.

Co pewien czas będziemy aktualizować niniejszą informację o przetwarzaniu danych osobowych. Data aktualnej wersji znajduje się na końcu niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. (nasze dane można znaleźć w sekcji “Jak się z nami skontaktować” poniżej).

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące rodzaje Twoich danych osobowych. W niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych termin “użytkownik” odnosi się do Ciebie jako osoby fizycznej, jeśli jesteś:

 • odwiedzającym nasze strony internetowe, strony w mediach społecznościowych, lokale lub bankomaty
 • odbiorcą działań marketingowych, na przykład w przypadku udziału w naszych ankietach, quizach, zaproszeniach na wydarzenia lub webinaria
 • beneficjent sponsoringu lub darowizny
 • subskrybent, który subskrybuje otrzymywanie naszych publikacji, raportów i badań
 • osobą, która kontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji 
 • osobą zgłaszającą problem lub skargę, na przykład za pośrednictwem formularza online lub wiadomości e-mail
 • beneficjentem lub płatnikiem transakcji płatniczej; lub
 • każdą inną osobą fizyczną, która nie jest klientem ani nie jest powiązana z klientem, kandydatem do pracy w procesie rekrutacji, sprzedawcą/dostawcą usług lub akcjonariuszem.

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać jej zgodę i wyjaśnić jej, w jaki sposób będziemy je wykorzystywać.

Możemy gromadzić następujące rodzaje Twoich danych osobowych, o ile jest to stosowne i dozwolone przez prawo:

 • Dane identyfikacyjne – informacje, które Cię identyfikują (jednoznacznie lub częściowo). Na przykład imię i nazwisko, zdjęcia, nagrania CCTV i wideo, dane dostępu do budynku, dane profilu w mediach społecznościowych i inne identyfikatory, w tym oficjalne/rządowe identyfikatory, takie jak krajowy numer identyfikacyjny, numer paszportu i numer identyfikacji podatkowej, jeśli dokonujesz zgłoszenia, na przykład za pośrednictwem formularza online lub wiadomości e-mail
 • Dane kontaktowe – informacje umożliwiające adresowanie, wysyłanie lub przekazywanie wiadomości do użytkownika. Na przykład adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz adres zamieszkania lub adres firmy.
 • Dane zawodowe – informacje o Twoim wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym, na przykład jeśli dokonujesz zgłoszenia za pośrednictwem formularza online lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • Dane geolokalizacyjne – informacje, które podają lub zawierają lokalizację urządzenia. Na przykład adres protokołu internetowego (IP) lub identyfikator plików cookie.
 • Dane dotyczące komunikacji – informacje na Twój temat zawarte w wiadomościach głosowych, komunikatach, wiadomościach e-mail, czatach na żywo i innej komunikacji, którą prowadzimy z Tobą. Na przykład za pośrednictwem formularzy online i subskrypcji online.

Zazwyczaj uzyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, ale w razie potrzeby możemy również uzyskać Twoje dane osobowe z innych źródeł, w tym od: 

 • Osób, które znasz – takich jak rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni (zwykle oznacza to, że ma mniej niż 18 lat, ale może to być młodszy wiek w zależności od miejsca zamieszkania). Uzyskamy zgodę rodzica lub opiekuna przed gromadzeniem, wykorzystywaniem lub udostępnianiem Twoich danych osobowych
 • Przedsiębiorstwa i inne organizacje – takie jak:
  • agencja, firma, przedsiębiorstwo lub organizacja, którą reprezentujesz lub która jest z Tobą powiązana
  • inne instytucje finansowe i dostawcy usług finansowych
  • strategiczni partnerzy polecający, w tym partnerzy biznesowi, partnerzy co-brandingowi lub inne firmy lub organizacje, z którymi Grupa Standard Chartered współpracuje na podstawie naszych ustaleń umownych lub innych wspólnych przedsięwzięć w celu dostarczania odpowiednich produktów i usług stron trzecich
   • partnerzy usługowi, tacy jak firmy reklamowe i badające rynek oraz dostawcy platform mediów społecznościowych
 •   Publicznie dostępne zasoby – takie jak rejestry lub katalogi online lub publikacje online, posty w mediach społecznościowych i inne informacje, które są publicznie dostępne
 •   Pliki cookie – gdy odwiedzasz, przeglądasz lub korzystasz z naszych witryn internetowych, bankowości internetowej lub aplikacji mobilnych, możemy używać plików cookie do automatycznego gromadzenia pewnych informacji z Twojego urządzenia. Możemy wykorzystywać takie informacje, w stosownych przypadkach, do wewnętrznej analizy i rozwiązywania problemów, do rozpoznawania Ciebie i zapamiętywania Twoich preferencji, do poprawy jakości i personalizacji naszych treści oraz do określania stanu bezpieczeństwa Twojego konta. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i jak można je kontrolować podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie na stronie https://www.sc.com/pl/polityka-pliki-cookie/.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe użytkowników?

Gromadzimy Twoje dane osobowe, aby móc zarządzać naszymi relacjami z Tobą, odpowiadać na Twoje prośby, prowadzić naszą działalność oraz dostarczać nasze produkty i usługi.

Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to w inny sposób dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo, w tym z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Umowa – gdy wykonujemy zobowiązania umowne
 • Obowiązek prawny – gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i regulacji
 • Uzasadniony interes – gdy jest to zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami w celu przetwarzania, które obejmują:
  • zapobieganie oszustwom
  • administracja wewnętrzna
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; oraz
  • zgłaszanie możliwych czynów przestępczych lub zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego lub właściwego organu.

To, do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe, jest często określane jako nasze cele przetwarzania i są one wyszczególnione poniżej. Możemy nie być w stanie oferować lub dostarczać naszych produktów i usług, jeśli nie podasz nam niezbędnych danych osobowych lub nie chcesz, abyśmy przetwarzali dane osobowe, które uważamy za niezbędne i / lub wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Cele przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, w zależności od potrzeb:

Prowadzenie naszej działalności (podstawa prawna: obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • angażowanie się w zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem, takie jak wykonywanie zadań administracyjnych, działania związane z zarządzaniem ryzykiem, audyty oraz zapewnianie działania i bezpieczeństwa naszych systemów komunikacji i przetwarzania danych
 • opracowywanie, testowanie i analizowanie naszych systemów, produktów i usług, na przykład w celu oferowania użytkownikom dobrze funkcjonującej strony internetowej lub innych aplikacji
 • monitorowanie i rejestrowanie naszej komunikacji z Tobą, na przykład rozmów telefonicznych, w celach szkoleniowych i jakościowych
 • realizacji transakcji i działania zgodnie z instrukcjami lub żądaniami, takimi jak przelewanie pieniędzy między rachunkami i dokonywanie płatności na rzecz stron trzecich w imieniu klientów.

Ulepszanie naszych produktów i usług (podstawa prawna: uzasadniony interes lub zgoda)

Obejmuje to:

 • rozwijanie, testowanie i analizowanie naszych systemów, produktów i usług
 • monitorowanie i rejestrowanie naszej komunikacji z Tobą, na przykład rozmów telefonicznych, w celach szkoleniowych i jakościowych
 • prowadzenie badań rynkowych
 • przeprowadzanie analiz demograficznych i gromadzenie spostrzeżeń poprzez agregowanie danych, takich jak dane behawioralne.

Promowanie i ochrona naszej marki (podstawa prawna: zgoda lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • zarządzanie marką i sprawami korporacyjnymi, tworzenie publikacji, kampanii marketingowych i produkcję reklam
 • gromadzenie spostrzeżeń poprzez agregowanie danych pochodzących z korzystania z naszych produktów i usług oraz naszych aplikacji, na przykład nasłuchiwanie mediów społecznościowych w celu identyfikacji, oceny i odkrywania kluczowych trendów i spostrzeżeń klientów
 • monitorowanie mediów społecznościowych w celu identyfikacji wzmianek o naszej marce, aby chronić naszą markę i reputację
 • ułatwianie sponsoringu, darowizn i wydarzeń.

Kontakt z Tobą (podstawa prawna: zgoda, obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • wysyłanie Ci żądanych publikacji, biuletynów, raportów i odpowiednich treści
 • dostarczanie Ci informacji jak również naszej gamy produktów i usług zgodnie z żądaniem
 • reagowanie na zgłoszenia o nieprawidłowościach i skargi, w tym whistleblowing.

Zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i naszym pracownikom (podstawa prawna: obowiązek prawny, uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa weryfikacji tożsamości w celu uzyskania dostępu do budynku
 • korzystanie z nagrań z monitoringu CCTV w naszych oddziałach, obiektach i bankomatach w celu zapobiegania i wykrywania oszustw i/lub innych przestępstw, takich jak kradzieże
 • badanie i zgłaszanie incydentów lub sytuacji awaryjnych w naszych nieruchomościach i obiektach
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów i sieci, aby dane użytkownika były bezpieczne i poufne
 • dla innych celów związanych ze zgodnością z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykrywanie, badanie i zapobieganie przestępstwom finansowym (podstawa prawna: umowa, zgoda, obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • spełnianie lub przestrzeganie polityk Standard Chartered Group, w tym identyfikowanie osób i wykonywanie procedur dochodzeniowych, środków lub ustaleń dotyczących udostępniania danych i informacji w ramach Standard Chartered Group
 • wszelkie inne wykorzystanie danych i informacji zgodnie z programami obejmującymi całą grupę, mającymi na celu przestrzeganie sankcji, zapobieganie lub wykrywanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych niezgodnych z prawem działań
 • monitorowanie i rejestrowanie komunikacji głosowej i elektronicznej oraz sprawdzanie wniosków i transakcji w związku z faktycznymi lub podejrzewanymi oszustwami, przestępstwami finansowymi lub innymi działaniami przestępczymi
 • rejestrowanie i monitorowanie komunikacji głosowej i elektronicznej z nami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi oraz politykami wewnętrznymi.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji i innych wymogów (podstawa prawna: obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • spełnianie lub przestrzeganie polityk Standard Chartered Group, w tym identyfikowanie osób i wykonywanie procedur dochodzeniowych, środków lub ustaleń dotyczących udostępniania danych i informacji w ramach Standard Chartered Group
 • przestrzeganie odpowiednich lokalnych i zagranicznych przepisów prawa, regulacji, zasad, dyrektyw, orzeczeń lub nakazów sądowych, wniosków, wytycznych, sankcji rządowych, embarga, wymogów sprawozdawczych, ograniczeń, żądań lub umów z jakimkolwiek organem (w tym krajowymi lub zagranicznymi organami podatkowymi), sądem lub trybunałem, agencją egzekucyjną lub organem wymiany w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji, w której działa Standard Chartered Group
 • przestrzeganie wszelkich dobrowolnych wytycznych lub zaleceń, które mogą być okresowo aktualizowane przez organy prawne, regulacyjne, rządowe, podatkowe, organy ścigania lub inne organy, organy samoregulacyjne lub branżowe lub stowarzyszenia dostawców usług finansowych w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji, w której Grupa Standard Chartered prowadzi działalność.

Wykonywanie praw przysługujących Standard Chartered Group i prowadzenie postępowań sądowych (podstawa prawna: obowiązek prawny lub uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • śledzenie i wykonywanie naszych praw oraz ochronę przed naruszeniem naszych praw i interesów
 • przechowywanie dokumentacji, która może być niezbędna jako dowód w potencjalnym postępowaniu sądowym lub dochodzeniu
 • odzyskiwanie długów i zaległości
 • prowadzenie postępowań sądowych w celu wyegzekwowania naszych praw lub praw dowolnego innego członka Standard Chartered Group
 • uzyskanie profesjonalnej porady
 • dochodzenie lub składanie roszczeń ubezpieczeniowych
 • odpowiadanie na wszelkie sprawy, działania lub postępowania związane z ubezpieczeniem
 • obrona lub reagowanie na wszelkie bieżące lub przyszłe sprawy, działania lub postępowania prawne, rządowe lub quasi-rządowe, regulacyjne lub związane z organami lub stowarzyszeniami branżowymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw.

Ułatwianie fuzji, przejęć i zbycia Grupy Standard Chartered (podstawa prawna: uzasadniony interes)

Obejmuje to:

 • ocenę naszej działalności i zapewnienie ciągłości usług świadczonych na rzecz użytkownika po przeniesieniu naszej działalności w wyniku fuzji, przejęcia, sprzedaży lub dezinwestycji
 • umożliwienie faktycznemu lub potencjalnemu cesjonariuszowi całości lub części naszej działalności i/lub aktywów lub uczestnikowi lub sub-uczestnikowi naszych praw w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą, oceny transakcji, która ma być przedmiotem cesji, uczestnictwa lub sub-uczestnictwa.

Kiedy prowadzimy marketing bezpośredni?

Czasami, za Twoją zgodą wyrażoną poprzez podanie dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możemy czasami wykorzystywać Twoje dane kontaktowe do wysyłania Ci odpowiednich komunikatów marketingowych (takich jak poczta, e-mail, telefon, SMS, bezpieczne wiadomości, aplikacja mobilna lub media społecznościowe) w celach marketingu bezpośredniego.

Możemy wysyłać następujące rodzaje wiadomości (pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas takich wiadomości):

 • wiadomości, oferty i promocje dotyczące naszych lub innych produktów i usług Standard Chartered Group
 • informacje o produktach i usługach pochodzących od stron trzecich lub z nimi związanych, takich jak instytucje finansowe, ubezpieczyciele, firmy obsługujące karty kredytowe, papiery wartościowe i inwestycje, portfele mobilne i dostawcy usług płatności cyfrowych
 • szczegóły naszych lub odpowiednich programów nagród, lojalnościowych lub przywilejów stron trzecich oraz powiązanych usług i produktów
 • informacje o produktach i usługach oferowanych przez naszych partnerów co-brandingowych (nazwy takich partnerów co-brandingowych można znaleźć w formularzach zgłoszeniowych dla odpowiednich produktów i usług, w zależności od przypadku)
 • badania rynku
 • informacje o konkursach i losowaniach organizowanych przez nas lub odpowiednie strony trzecie
 • apele nas lub odpowiednich stron trzecich o darowizny, sponsoring i wpłaty na cele charytatywne i/lub non-profit; oraz
 • informacje i komunikacja dotyczące seminariów, webinariów i innych istotnych wydarzeń lub możliwości organizowanych przez nas lub odpowiednie osoby trzecie.

Możemy przeprowadzać badania rynkowe z wykorzystaniem analiz demograficznych i analitycznych poprzez agregowanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, aby zapewnić Ci komunikację marketingową, która jest dla Ciebie bardziej odpowiednia i dostosowana.

Możemy udostępniać ograniczone informacje o Tobie dostawcom platform mediów społecznościowych, z którymi współpracujemy w celu reklamy online w mediach społecznościowych, jeśli zezwoliłeś nam i dostawcom platform mediów społecznościowych na korzystanie z plików cookie, które wspierają nasz marketing na tych platformach. Na przykład w celu sprawdzenia, czy posiadasz konto u dostawców platform mediów społecznościowych, aby poprosić ich o wyświetlanie bardziej odpowiednich komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów i usług.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie w związku z marketingiem, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie na stronie https://www.sc.com/pl/polityka-pliki-cookie/.

Możesz wycofać swoją zgodę lub zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów marketingowych zgodnie ze swoimi prawami, na przykład kontaktując się z nami, korzystając z danych w sekcji “Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach Standard Chartered Group. Grupa Standard Chartered może udostępniać Twoje dane osobowe do celów przetwarzania określonych w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym naszym usługodawcom, partnerom biznesowym, innym stronom trzecim oraz zgodnie z wymogami prawa lub na żądanie jakiegokolwiek organu. To, kim są te osoby, zależy od Twoich interakcji z nami jako jednostką.

Ograniczamy to, w jaki sposób i komu udostępniamy Twoje dane osobowe oraz podejmujemy kroki w celu zapewnienia poufności i ochrony Twoich danych osobowych podczas ich udostępniania. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe do celów przetwarzania następującym podmiotom, o ile jest to właściwe i dozwolone przez prawo:

 • Innym członkom Grupy Standard Chartered
 • Upoważnionym stronom trzecim
  • wszelkie inne osoby, które upoważniłeś do udostępniania nam swoich danych osobowych za Twoją zgodą.
 • Stronom trzecim, które mogą zweryfikować informacje o Tobie
  • agencjom i organizacjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom
  • innym pozarządowym stronom trzecim, które przeprowadzają kontrole baz danych zapobiegania przestępstwom finansowym w celu zapobiegania praniu pieniędzy, terroryzmowi, oszustwom i innym przestępstwom finansowym.
 • Naszym partnerom będącym dostawcami usług
  • Profesjonalnym doradcom, takim jak audytorzy i radcy prawni
  • ubezpieczycielom lub brokerom ubezpieczeniowym
  • dostawcom usług, takim jak dostawcy usług operacyjnych, administracyjnych, przetwarzania danych i innych usług technologicznych, w tym wszyscy zaangażowani lub współpracujący z nami w celu analizowania i ułatwiania usprawnień lub ulepszeń w działalności Standard Chartered Group lub dostarczaniu produktów i usług
  • dostawcom usług profesjonalnych, takich jak badacze rynku, śledczy i konsultanci ds. zarządzania
  • firmom reklamowym i dostawcom platform mediów społecznościowych.
 • Strategicznym partnerom polecającym
  • partnerzy biznesowi, partnerzy co-brandingowi lub inne spółki lub organizacje, z którymi Grupa Standard Chartered współpracuje na podstawie ustaleń umownych lub innych wspólnych przedsięwzięć
  • media społecznościowe i firmy reklamowe
  • organizacje charytatywne i non-profit.
 • Innym organizacjom świadczącym usługi finansowe
  • innym instytucjom finansowym, takim jak banki handlowe, banki korespondenci lub banki krajowe
  • dostawcom usług płatniczych, w tym dostawcom portfeli mobilnych i usług płatności cyfrowych, sprzedawcy, firmom obsługującym akceptantów, firmom obsługującym karty kredytowe, podmiotom przetwarzającym płatności i członkom stowarzyszeń kartowych, dostawcom usług inicjowania płatności i instrumentów płatniczych opartych na kartach, takich jak VISA i Mastercard
  • wszelkim instytucjom finansowym i firmom zajmujące się pozyskiwaniem akceptantów, z którymi użytkownik ma lub zamierza mieć do czynienia.
 • Organom rządowym i organom ścigania
  • zgodnie z wymogami prawa lub na wniosek dowolnego organu, w tym dowolnego organu rządowego, quasi-rządowego, regulacyjnego, administracyjnego, regulacyjnego lub nadzorczego, sądu, trybunału, organu egzekucyjnego, organu giełdowego lub krajowych lub zagranicznych organów podatkowych, sprawującego jurysdykcję nad dowolnym członkiem Grupy Standard Chartered, niezależnie od tego, czy podlega on jurysdykcji użytkownika, czy też nie, i niezależnie od tego, czy członek Grupy Standard Chartered ma z Tobą relacje, czy też nie
  • organy samoregulacyjne lub branżowe lub stowarzyszenia dostawców usług finansowych w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji, w której działa Grupa Standard Chartered.
 • Innym osobom trzecim
  • wszelkim innym osobom zobowiązanym do zachowania poufności wobec nas, w tym innym członkowom Grupy Standard Chartered, którzy zobowiązali się do zachowania poufności takich informacji.

Gdzie przekazujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, przechowywane, udostępniane, przekazywane lub ujawniane przez nas w ramach Grupy Standard Chartered lub innym stronom trzecim w celach opisanych w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Robimy to w celu skutecznego, wydajnego i bezpiecznego działania w zakresie ułatwiania transakcji i dostarczania produktów i usług naszym klientom, ulepszania i wspierania naszych procesów i operacji biznesowych oraz przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Może się to wiązać z przetwarzaniem, przechowywaniem, udostępnianiem, przekazywaniem lub ujawnianiem danych osobowych użytkownika za granicą do innych jurysdykcji.

W przypadku, gdy odbiorcy Twoich danych osobowych znajdują się w jurysdykcjach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a lokalne przepisy mogą nie mieć podobnych przepisów o ochronie danych jak Unia Europejska (tj. ponieważ nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony), podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki niezbędne do zapewnienia, że Twoje dane osobowe mają odpowiedni odpowiedni poziom ochrony i zabezpieczeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z nami w celu uzyskania kopii odpowiednich standardowych klauzul umownych lub innych odpowiednich zabezpieczeń.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Bardzo poważnie traktujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Aby chronić Twoje dane, wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia i zachowania poufności Twoich danych osobowych, na przykład poprzez stosowanie umów z odpowiednimi warunkami umownymi dotyczącymi poufności, ochrony danych i bezpieczeństwa w naszych ustaleniach ze stronami trzecimi. Grupa Standard Chartered wdrożyła politykę prywatności w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym procedury zarządzania i zgłaszania incydentów, zasady i środki techniczne w celu ochrony danych osobowych oraz zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Szkolimy i wymagamy od pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych, aby przestrzegali naszych standardów prywatności i bezpieczeństwa danych. Wymagamy od naszych usługodawców lub innych stron trzecich, z którymi współpracujemy i którym ujawniamy dane osobowe użytkownika, aby wdrożyli podobne standardy i środki w zakresie poufności, prywatności danych i bezpieczeństwa, gdy obsługują, uzyskują dostęp lub przetwarzają Twoje dane osobowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W celach opisanych w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przechowujemy Twoje dane osobowe ze względów operacyjnych lub prawnych, gdy współpracujesz z nami, nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji tych celów i możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres późniejszy tylko wtedy, gdy musimy wypełnić zobowiązania prawne lub urzędowe, np. ustawowe obowiązki przechowywania, np. ustawowe obowiązki przechowywania lub jeśli dane mogą być przechowywane dłużej, np. z powodu pojawiającego się procesu sądowego w celu wykonania lub obrony naszych roszczeń, w zależności od rodzaju danych osobowych, zgodnie z naszymi standardami polityki przechowywania danych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Usuniemy, zanonimizujemy i/lub zniszczymy dane osobowe, gdy nie będą nam już potrzebne.

Jakie są Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

Szanujemy Twoje dane osobowe i masz następujące prawa dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje informacje:

 • Prawo dostępu do danych – masz prawo sprawdzić, czy przechowujemy Twoje dane osobowe, i możesz poprosić nas o kopię takich danych oraz informacje o tym, jak je wykorzystaliśmy.
 • Prawo do poprawiania danych – jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie lub uważasz, że posiadamy nieprawidłowe lub nieaktualne informacje na Twój temat, możesz poprosić nas o ich aktualizację.
 • Prawo do usunięcia danych – możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych. Możemy jednak potrzebować pewnych danych osobowych, aby dostarczać użytkownikowi nasze produkty i usługi.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych lub zmianę sposobu, w jaki je wykorzystujemy. Możemy jednak potrzebować pewnych danych osobowych, aby nawiązać z Tobą kontakt lub dostarczać Ci nasze produkty i usługi.
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji – możesz poprosić nas o weryfikację decyzji podjętej wyłącznie w drodze zautomatyzowanego przetwarzania, jeśli ma ona na Ciebie negatywny wpływ.
 • Prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić nas o przekazanie Twoich danych osobowych innej organizacji w formacie, który może być łatwo odczytany przez maszyny.
 • Prawo użytkownika do nieudzielenia zgody, zmiany lub wycofania już udzielonej zgody – możemy od czasu do czasu prosić użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Możesz zrezygnować z udzielenia takiej zgody lub powiadomić nas w dowolnym momencie, jeśli zmienisz zdanie na temat już udzielonej zgody. Jeśli zmienisz zdanie na temat zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Możemy jednak nie być w stanie dostarczać naszych produktów i usług lub współpracować z Tobą bez określonych danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody na marketing bezpośredni – możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę i poprosić nas o zaprzestanie wysyłania Ci marketingowych wiadomości e-mail lub zaproszeń do udziału w ankietach.

Jak się z nami skontaktować

Następująca spółka z Grupy Standard Chartered działa jako administrator danych osobowych w Polsce:

Standard Chartered Global Business Services sp. z o.o.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i lub chęci skorzystania z któregokolwiek z praw dotyczących ochrony danych osobowych, można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

Standard Chartered Global Business Services
sp. z o.o.
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa, Polska

Email: GBSPoland.DPO@sc.com

Masz skargę?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego dane można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl.

Pliki cookies

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w osobnej Polityce plików cookies na stronie https://www.sc.com/pl/polityka-pliki-cookie/.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych została zaktualizowana w dniu 21 grudnia 2023 r.