Skip to content
Polska

Powołaliśmy Annę Urbańską na stanowisko CEO naszego Globalnego Centrum Usług Biznesowych w Polsce

on 27 Jan 2021

Anna Urbańska została powołana na stanowisko Dyrektora Zarządzającego (CEO) i Członka Zarządu Globalnego Centrum Usług Biznesowych Standard Chartered w Polsce. Nowa CEO będzie jednocześnie kontynuować pracę na dotychczasowym stanowisku – Dyrektora Pionu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w Polsce (Conduct & Financial Crime Compliance Site Lead, Poland).

Person, Human, Sitting

Anna Urbańska ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zgromadzone w sektorze bankowym, funduszy inwestycyjnych i konsultingowym. Do grona pracowników Standard Chartered dołączyła jesienią 2018 roku. Jej zadaniem było zbudowanie od podstaw zespołu doświadczonych specjalistów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przestępczości finansowej, który tworzy dziś przeszło 350 ekspertów.

Zanim rozpoczęła pracę w Standard Chartered kierowała zespołem ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej w PwC. Pełniła też funkcję dyrektora operacyjnego w randze wiceprezesa zarządu w spółce działającej w sektorze technologii finansowych (fintech), zarządzanej przez amerykański fundusz private equity, a wcześniej zbudowała od podstaw i kierowała centrum operacyjnym RBS (obecnie NatWest). Pracowała również na kierowniczych stanowiskach w jednostkach operacyjnych takich instytucji finansowych jak Cetelem, HSBC i GMAC. Jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ekonomii w Szkole Głównej Handlowej.

Anna Urbańska zastępuje na stanowisku CEO Rowenę Everson, która odpowiadała za zarządzanie działalnością operacyjną i rozwój strategiczny spółki od momentu jej zarejestrowania w czerwcu 2018 roku. Dotychczasowa dyrektor zarządzająca została powołana w strukturach banku na stanowisko Dyrektora ds. Kanałów Cyfrowych i Analizy Danych w regionie Europy i Ameryk, z siedzibą w Londynie. Jednocześnie pozostaje ona w zarządzie polskiej spółki, aby wspierać jej dalszy rozwój.

Wieloletni staż menedżerski w połączeniu z doświadczeniem zdobytym w globalnych instytucjach finansowych i dogłębną znajomością lokalnego rynku sprawiają, że Anna jest doskonale przygotowana, aby kierować dalszym rozwojem naszej działalności w Polsce. W planach jest zarówno rozwój istniejących obszarów, jak i tworzenie nowych, związanych np. z nowoczesnymi technologiami i zrównoważonym finansowaniem. Pod jej przewodnictwem zostanie też wprowadzony m.in. elastyczny system pracy, uwzględniający różne potrzeby pracowników w zakresie czasu i lokalizacji.

Matthew Norris, Globalny Dyrektor Zarządzający Globalnych Centrów Usług Biznesowych banku Standard Chartered

U podstaw utworzenia naszego warszawskiego biura, pierwszego Globalnego Centrum Usług Biznesowych Standard Chartered na zachodniej półkuli, leżało zadanie wspierania rozwoju bazy klientów banku w regionie Europy i Ameryk. Zespół tego centrum doskonale się z tego zadania wywiązuje we współpracy z regionalnymi i globalnymi partnerami. Wysoki poziom kompetencji i jakość świadczonych przez ten zespół usług umożliwiły rozszerzenie zakresu geograficznej aktywności polskiej spółki. Dziś wspiera ona działalność całej naszej globalnej sieci. To sukces, którego Anna Urbańska jest współautorką i jestem przekonany, że razem z lokalnym zespołem będzie kontynuowała rozwój palety strategicznie istotnych usług oferowanych przez naszą polską spółkę.

Torry Berntsen, Dyrektor Zarządzający banku Standard Chartered w regionie Europy i Ameryk

W naszym Globalnym Centrum Usług Biznesowych w Polsce zatrudniamy prawie 700 pracowników, którzy świadczą specjalistyczne usługi na rzecz innych spółek z Grupy Standard Chartered. Do najważniejszych obszarów kompetencyjnych polskiej spółki należą: przeciwdziałanie przestępczości finansowej, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem płynności, zarządzanie międzynarodowymi projektami z obszaru HR, rekrutacja pracowników Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz negocjowanie umów na instrumenty pochodne z klientami korporacyjnymi i instytucjonalnymi.