Skip to content
Polska

Wspieramy młodych Polaków dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii

on 4 Mar 2021
Standard Chartered uruchamia projekt wsparcia młodych Polaków dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Projekt zostanie zrealizowany przez Enactus Polska i skupi się na wspieraniu osób w wieku 18-25 lat w zakresie rozwoju kompetencji poprawiających szanse na znalezienie zatrudnienia oraz przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie obejmuje szkolenia i mentoring, które prowadzić będą m.in. specjaliści zatrudnieni w liczącym ponad 700 osób polskim zespole Standard Chartered, w ramach wolontariatu pracowniczego.

Pandemia znacząco wpłynęła na życie wielu osób i funkcjonowanie firm w krajach, w których działa Standard Chartered. Nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie. Dlatego też wspieramy naszych klientów, pracowników i lokalne społeczności w tym trudnym dla wszystkich czasie. W 2020 roku uruchomiliśmy globalny fundusz pomocowy na ten cel, a środki z niego służą finansowaniu zarówno pomocy doraźnej, odpowiadającej na najpilniejsze potrzeby, jak i długofalowej

Anna Urbańska, dyrektor zarządzająca (CEO) polskiego biura banku Standard Chartered.

Środki z funduszu Standard Chartered zostały w minionym roku przeznaczone na wsparcie takich inicjatyw pomocowych realizowanych w Polsce, jak:

  • program “Badamy-Wspieramy” zorganizowany przez Grupę Diagnostyka w celu poprawy dostępności testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla personelu medycznego;
  • Fundusz Interwencyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z którego finansowany jest zakup sprzętu medycznego ratującego życie oraz środków ochronnych dla szpitali;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z domów dziecka w warunkach nauki zdalnej (darowizna na rzecz Stowarzyszenia Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Fundacji Digital University).
młodzi Polacy uzyskają wsparcie w postaci szkoleń i mentoringu od Enactus Polska i Standard Chartered

“Po przekazaniu darowizn na walkę z pandemią w minionym roku, w 2021 skupiamy się na wspieraniu młodych osób dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii. Cieszymy się, że możemy współpracować przy tym projekcie z Enactus, największym na świecie stowarzyszeniem łączącym środowisko akademickie z biznesowym. Organizacja ma 45-letnie doświadczenie w angażowaniu kolejnych pokoleń przedsiębiorczych liderów, którzy wykorzystują innowacje i działania biznesowe, aby świat stawał się lepszym miejscem”, dodaje Anna Urbańska.

„30 procent aktywnych zawodowo młodych ludzi w Polsce pracuje w sektorach bezpośrednio dotkniętych skutkami ograniczeń wprowadzonych w celu walki z pandemią. Studenci i młodzi absolwenci szkół wyższych potrzebują wsparcia w powrocie na rynek pracy i rozwijaniu własnej działalności gospodarczej. Cieszymy się z możliwości realizacji projektu odpowiadającego na tę potrzebę dzięki wsparciu Futuremarkers by Standard Chartered”, powiedziała Angela Czyżewska, Country Leader, Enactus Polska.

Projekt jest skierowany do młodych Polaków, którzy:

  • stracili zatrudnienie lub nie mają możliwości na zatrudnienie w następstwie pandemii;
  • pochodzą ze społeczności funkcjonujących w trudnych warunkach materialnych, które zostały znacząco dotknięte przez pandemię;
  • pochodzą ze społeczności funkcjonujących w trudnych warunkach materialnych i chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub podjęli już pierwsze kroki w tym kierunku;
  • odczuli psychologiczne skutki pandemii;
  • studiują na uczelniach i cierpią na brak możliwości rozwoju kompetencji oraz umiejętności menedżerskich.

Beneficjenci projektu zostaną zidentyfikowani we współpracy z organizacjami partnerskimi
i dostawcami usług, takimi jak biura karier czy biura wsparcia studentów, fundacje związane ze środowiskiem akademickim oraz lokalne organizacje pozarządowe. Projekt rusza w marcu i będzie trwał do października 2021 roku.

Przedsięwzięcie jest częścią “Futuremakers by Standard Chartered” – globalnej inicjatywy banku ukierunkowanej na walkę z nierównością – a finansowane jest przez Fundację Standard Chartered.