Skip to content

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เปิดตัวโครงการเดือนแห่งกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในอาเซียน ยึดมั่นพันธสัญญาในการสนับสนุนชุมชมทั่วภูมิภาคอาเซียน

on 3 Oct 2014