Skip to content
Thailand

ข้อมูลสำคัญ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

อ่านประกาศและข้อมูลเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น เราได้อัพเดทข้อมูลที่มีความสำคัญต่อลูกค้าและสังคมของเราให้ทันต่อสถานการณ์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 กรุณาคลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจําปีของกลุ่มธนาคาร

จดหมายชี้แจงการให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับเช็คและเงินโอนลงวันที่ 4 มกราคม 2564

การเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์ Pillar 3

การเปิดเผยข้อมูลการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1)

รายงานประจำปี

งบการเงินของธนาคาร/รายงานทางการเงิน

แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น

ประกาศสำคัญที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ

การคืนภาษีนิติบุคคล เอกสาร และวิธีการผูกพร้อมเพย์

Privacy Statement

Thailand Privacy Statement

Thailand Privacy Statement for Events

ข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับลูกค้า

โปรดระวังอันตรายจากฟิชชิ่ง

โปรดระวังภัยคุกคามจากมัลแวร์

ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือ

รหัสผ่านของคุณปลอดภัยหรือไม่

คุณกำลังแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับอาชญากรไซเบอร์หรือเปล่า?

การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล (ปี 2566)

การจ่ายเงินปันผล (ปี 2565)

การจ่ายเงินปันผล (ปี 2564)

การจ่ายเงินปันผล ( ปี 2563)

การจ่ายเงินปันผล (ปี 2562)

การจ่ายเงินปันผล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดถ่ายโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยให้แก่ทิสโก้เสร็จสมบูรณ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดถ่ายโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยให้แก่ทิสโก้เสร็จสมบูรณ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการและการสนับสนุนลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ประกาศสำคัญของธุรกิจบุคคลธนกิจ

ตัวอย่างจดหมายสำหรับลูกค้าเรื่องการโอนย้ายธุรกิจบุคคลธนกิจในประเทศไทย

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

Cut-off time การจ่ายชำระภาษี

ประกาศรายงานทางธุรกรรมธนาคาร 

Trade Service Levels

Trade Finance Forms

Global Master Trade Terms

Bank Guarantees and Standby Letters of Credit Terms and Conditions

รหัสวัตถุประสงค์สำหรับการทำธุรกรรม (มีผลบังคับใช้ มกราคม 2563)

รหัสวัตถุประสงค์สำหรับการทำธุรกรรมบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (มีผลบังคับใช้ มกราคม 2563)

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการด้าน Account Services สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ณ.ปัจจุบัน ลงวันที่ 22 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์ม Straight2Bank

แบบฟอร์มคำขอโอนเงิน**

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) แบบฟอร์มคำขอโอนเงิน

**แบบฟอร์มคำขอโอนเงิน ทำงานได้ดีที่สุดบนเบราว์เซอร์ Internet Explorer หากท่านใช้เบราว์เซอร์อื่น ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader (เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป) หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Adobe