Skip to content
Thailand

เกี่ยวกับเรา

เคียงข้างกันตลอดไป

ในฐานะที่เป็นธนาคารชั้นนำระดับสากล เรามุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วทั้งเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

Human, Person, Phone

เกี่ยวกับเรา

เรามีเครือข่ายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชำนาญที่หยั่งลึกในตลาดที่มีศักยภาพเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยเรามุ่งช่วยสนับสนุนลูกค้าทั้งในด้านการค้า การดำเนินงาน และการลงทุนในทุกตลาดที่เราดำเนินงาน

ในทุกที่ที่เราดำเนินงาน เรามุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน โดยผ่านธุรกิจหลักด้านการธนาคารของเรา โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การลงทุนในบุคลากรของเรา และการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นในการช่วยเหลือสังคม