Skip to content
Thailand

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Policy)


นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้อธิบายถึงการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น พิกเซล บีคอน และแท็ก (รวมเรียกว่า คุกกี้) ที่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ในที่นี้เรียกว่า “เรา” หรือ “ของเรา”) ใช้ในเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นๆ ของธนาคาร (ตัวอย่างเช่น แอพลิเคชั่น การเข้าถึงข้อมูล และบริการต่างๆที่ใช้ คุกกี้)

คุกกี้คืออะไรและทำไมเราจึงใช้คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราเก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์ของคุณ ปกติใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ยังทำหน้าที่ที่มีประโยชน์อื่นๆ เช่น ช่วยบอกเราว่า คุณเข้าไปเยี่ยมชมหน้าไหนในเว็บไซต์มากที่สุด ช่วยทำให้เรารับรู้ว่าเว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพต่อคุณอย่างไร และปรับปรุงการสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เราไม่ได้ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณแง่ปัจเจกโดยตรง อย่างไรก็ดี ข้อมูลบางอย่างที่คุกกี้เก็บบันทึกอาจจัดได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ)

คุกกี้ที่ใช้อาจเป็นคุกกี้แบบช่วงเวลา (Session cookie) หรือ คุกกี้ถาวร (Persistent cookie) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่คุกกี้ต้องทำ

 • คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบคุกกี้นั้นเอง หรือเมื่อเบราว์เซอร์ของคุณลบคุกกี้นั้นเมื่อครบกำหนดเวลาในการจัดเก็บ
 • คุกกี้แบบช่วงเวลาจะเก็บไว้ชั่วคราวและถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์หรือหมดเวลาการใช้งานในเว็บไซต์นั้น

เราใช้คุกกี้ประเภทไหนบ้าง

เพื่อให้คุณเข้าใจดียิ่งขึ้นว่าเราใช้คุกกี้อะไรบ้างในเว็บไซต์ของเรา เราจึงแบ่งคุกกี้เป็นสี่ประเภท ได้แก่ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างย่ิง (Strictly Necessary) คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality) และคุกกี้เจาะจงเป้าหมาย (Targeting)

ประเภทที่ 1: คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ประสบการณ์ในการท่องเว็บของคุณ และยังใช้เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยด้วย

เราใช้ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บบันทึกไว้เพื่อ:

 • ติดตามตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้องและส่งมอบเนื้อหาให้คุณได้อย่างน่าไว้วางใจ
 • ถ้าจำเป็น สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังหน้าเว็บอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลซ้ำอีก

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างย่ิงนี้ มีความสำคัญต่อการทำงานเว็บไซต์ จึงไม่สามารถยกเลิกได้จากด้านของธนาคาร คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณสกัดหรือเตือนเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ แต่ถ้าเลือกไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้  อาจส่งผลให้บางส่วนของเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้

รายการต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างย่ิงที่เราใช้:

ชื่อคุกกี้คำอธิบายและวัตถุประสงค์เป็นคุกกี้ถาวรหรือแบบช่วงเวลาถ้าเป็นคุกกี้ถาวร ระยะเวลาที่เก็บ
closestLocationเป็นคุกกี้ของเรา วัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานว่าควรเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของประเทศไหนถาวร1 สัปดาห์
wp32585เป็นคุกกี้ของเรา วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้งานตลอดช่วงเวลาของผู้ใช้บริการที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ถาวร12 เดือน

ประเภทที่ 2: คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณเข้าไปเยี่ยมชมหน้าไหน และคุณประสบปัญหาผิดพลาดใดๆ บ้างในระหว่างการเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังอาจใช้ในการวิเคราะห์เว็บไซต์ ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบผลรวม และจะไม่ระบุตัวตนของคุณในฐานะปัจเจกโดยตรง

เราใช้ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บบันทึกไว้เพื่อ:

 • รับรู้ถึงการใช้งานในเว็บไซต์ของเรา และประสิทธิภาพของแคมเปญต่างๆ  
 • ทดสอบความแตกต่างของเว็บไซต์แต่ละเวอร์ชัน เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

การเลือกไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา 

รายการต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้เพื่อประสิทธิภาพที่เราใช้:

ชื่อคุกกี้คำอธิบายและวัตถุประสงค์เป็นคุกกี้ถาวรหรือแบบช่วงเวลาถ้าเป็นคุกกี้ถาวร ระยะเวลาที่เก็บ
AKA_A2เป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Akamai ซึ่งใช้ข้อมูลที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่อง (cached data)เพื่อทำให้ความเร็วในการตอบสนองเมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ของเราเกิดประสิทธิภาพสูงสุดถาวร1 ชั่วโมง
_gaเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Analytics เพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้งานของเว็บไซต์เราถาวร2 ปี (ปรับแต่งได้แต่ไม่เปลี่ยนแปลง)
_gidเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Analytics เพื่อติดตามเซสชันของผู้ใช้งานถาวร24 ชั่วโมง
_gatเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Analytics เพื่อใช้จำกัดจำนวนการเรียกใช้งาน (request) ของผู้ใช้งานแต่ละรายแบบช่วงเวลา1 นาที
AMP_TOKENเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Analytics เพื่อแจกรหัสที่เป็น token แก่ผู้ใช้งานในการระบุตัวตนตาม User ID เพื่อใช้ตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้งานครั้งแรกที่มาจาก Accelerated Mobile Page หรีือไม่ หากไม่ใช่ ID นั้นอาจอยู่ได้นานถึง 1 ปี และติดตามเพจอ้างอิงแหล่งที่มาของผู้ใช้งานตลอดช่วงเวลานั้นถาวร30 วินาที – 1 ปี (ขึ้นอยู่กับการลบออก)
gac <property-id>เป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Analytics ใช้ในกรณีที่ Google Analytics และบัญชีโฆษณา (Ads account) ผูกกันไว้และไม่ได้เลือกออก โดยเว็บไซต์ของเราจะอ่านค่า conversion tags เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาถาวร90 วัน
Cookietestเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Turtl ที่ Modernizr ใช้เพื่อติดตามหากเบราว์เซอร์รองรับคุกกี้แบบช่วงเวลาไม่มีข้อมูล
sessionเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Turtl เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้ามาเยี่ยมชมในช่วงเวลาการใช้งานในเว็บไซต์สำหรับกรณีที่เข้าสู่ระบบด้วยเครื่องมือแบบช่วงเวลาไม่มีข้อมูล
isAuthenticatedเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Turtl เพื่อตรวจสอบหากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบทางแพลตฟอร์มแบบช่วงเวลาไม่มีข้อมูล
readerIdเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Turtl เพื่อตรวจสอบหากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบทางแพลตฟอร์มถาวร4 วัน
ASP.NET_SessionIdเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Euroland ใช้งานโดย ASP.net ASP.NET เพื่อเก็บค่าเอกลักษณ์ (Unique Identifier) ของผู้ใช้งานในช่วงเวลาการเข้ามาในเว็บไซต์แบบช่วงเวลาไม่มีข้อมูล
PBSECURESUSIDเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Podbean เพื่อเก็บข้อมูลหมายเลขประจำตัวที่เป็น session ID ของผู้ใช้งานแบบช่วงเวลาไม่มีข้อมูล
_cf_bmเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Podbean เพื่อรองรับ Cloudflare Bot Management โดยทำหน้าที่ช่วยบริหารจากรับส่งข้อมูลขาเข้าให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สัมพันธ์กับโปรแกรมอัตโนมัติ (bot)ถาวร30 นาที
AWSELB / AWSELBCORSเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Podbean ซึ่งสัมพันธ์กับการทำงานของ Amazon Web Services Elastic Load Balancing เพื่อจัดส่งความต้องการของลูกค้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ถาวร60 นาที

ประเภทที่ 3: คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้ทำหน้าที่จดจำคุณ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุง ยกระดับและให้บริการส่วนบุคคลเฉพาะสำหรับคุณในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เราใช้ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บบันทึกไว้เพื่อ:

 • จัดสรรเนื้อหาเว็บไซต์ให้เป็นส่วนบุคคลเพื่อความพึงพอใจของคุณ
 • ให้บริการต่างๆ ทางหน้าเว็บ รวมถึงความสามารถในการเข้าชมวิดีโอ

หากคุณจำกัดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ จะทำให้เว็บไซต์ของเราไม่สามารถจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ หรือให้บริการส่วนบุคคลในการท่องเว็บของคุณ

การไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ จะทำให้เว็บไซต์ของเราไม่สามารถจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ หรือให้บริการส่วนบุคคลในการท่องเว็บของคุณ

รายการต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ที่เราใช้:

ชื่อคุกกี้คำอธิบายและวัตถุประสงค์เป็นคุกกี้ถาวรหรือแบบช่วงเวลาถ้าเป็นคุกกี้ถาวร ระยะเวลาที่เก็บ
_cfduidเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Maxmind ใช้เพื่อนำผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ในประเทศที่สอดคล้องกับ IP address ที่ใช้งานถาวร1 ปี
lisscเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก LinkedIn (รวมถึงคุกกี้จากโดเมน adsymptotic.com ที่สร้างขึ้นโดย Drawbridge และ LinkedIn เป็นเจ้าของ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการล็อกอินหรือติดตามใน LinkedIn ต่อไปได้ถาวร1 ปี
liapเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก LinkedIn (รวมถึงคุกกี้จากโดเมน adsymptotic.com ที่สร้างขึ้นโดย Drawbridge และ LinkedIn เป็นเจ้าของ) ซึ่ง non-www.domains ใช้เพื่อแสดงสถานะการล็อกอินของสมาชิกแบบช่วงเวลา1 ปี

ประเภทที่ 4: คุกกี้เจาะจงเป้าหมาย

เราหรือพันธมิตรบุคคลที่สามของเราอาจใส่คุกกี้เจาะจงเป้าหมาย (อาจเรียกว่า คุกกี้เพื่อการโฆษณา) ไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถจัดสรรข้อมูลทางการตลาดให้คุณและเหมาะสมกับความสนใจของคุณ

คุกกี้เจาะจงเป้าหมายไม่ได้ใช้ในการระบุตัวตนของคุณโดยตรง คุกกี้เหล่านี้บันทึกข้อมูลเช่น การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดของเว็บไซต์อื่นๆ ที่นำคุณมายังเว็บไซต์ของเรา การตอบสนองของคุณต่อการโฆษณาออนไลน์ของเรา และหน้าเว็บที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เพื่อให้เราและพันธมิตรของเราเข้าใจในเชิงลึกถึงสิ่งที่จะสื่อสาร ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณหรือผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าอาจสนใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึก บางครั้งแราอาจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้างประวัติข้อมูลความสนใจและความพึงพอใจของคุณ เพื่อให้เราสามารถสื่อสารข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคุณและความสนใจของคุณ เรายังอาจใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลภายในและแหล่งข้อมูลภายนอกที่เป็นบุคคลที่สาม

เราใช้ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บบันทึกไว้เพื่อ:

 • จัดสรรโฆษณาและข้อเสนอต่างๆ ให้คุณ (รวมถึงของเราเองหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และอื่นๆ) 
 • ทำให้เว็บไซต์ของเราสอดคล้องกับความสนใจของคุณ โดยยึดจากข้อมูลที่ได้จากที่คุณเคยเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา
 • ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมทางการตลาดและแคมเปญโฆษณาต่างๆ ของเรา
 • ช่วยให้เราระบุหาลูกค้าที่คล้ายคลึงกันจากกลุ่มคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของเรา

รายการต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้เจาะจงเป้าหมายที่เราใช้:

ชื่อคุกกี้คำอธิบายและวัตถุประสงค์เป็นคุกกี้ถาวรหรือแบบช่วงเวลาถ้าเป็นคุกกี้ถาวร ระยะเวลาที่เก็บ
_qcaเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Quantcast เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งาน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และที่อยู่ IP โดยนำไปเทียบกับข้อมูลคล้ายคลึงกันนี้จากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อสร้างรายงานการจัดกลุ่มทางการตลาดแบบต่างๆถาวร13 เดือน
mcเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Quantcast เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งาน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และที่อยู่ IP โดยนำไปเทียบกับข้อมูลคล้ายคลึงกันนี้จากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อสร้างรายงานการจัดกลุ่มทางการตลาดแบบต่างๆถาวร13 เดือน
crefเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Quantcast เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งาน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และที่อยู่ IP โดยนำไปเทียบกับข้อมูลคล้ายคลึงกันนี้จากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อสร้างรายงานการจัดกลุ่มทางการตลาดแบบต่างๆถาวร13 เดือน
APISID / NID / SID / 1P_JAR / 3PSID / _Secure-3PAPISID / __Secure-HSID / __Secure-3PSID / __Secure-APISID / __Secure-SSID / SEARCH_SAMESITE / ID / DSID / IDE / test_cookie / __Secure-3PSIDCC / __Secure-3PAPISID / SIDCCเป็นคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อแสดงโฆษณาที่จัดสรรแบบเฉพาะรายให้สอดคล้องตามความสนใจของคุณบนเว็บไซต์ของ Google ตามประวัติการสืบค้นข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของคุณถาวร2 ปี
_gcl_au / _gclxxxxเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Adsense เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาเมื่อผู้ใช้เข้ามาในเว็บไซต์จากโฆษณาถาวร3 เดือน
AID / TAID / ONZ / ANIDเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อจัดสรรโฆษณาแบบเฉพาะรายจากอุปกรณ์ต่างๆ และติดตามผลของ conversion โดยใช้ข้อมูลผู้ใช้งานจากบัญชี Google เพื่อติดตามข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันถาวร2 ปี
HSID / SSID / APISID / SAPISID / VISITOR_INFO1_LIVE cookie / YSC PREF cookie / LOGIN_INFO / GPS / YTSESSION / awxxxxเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อบันทึกการเข้าชม You Tube และพฤติกรรมในหน้าเพจต่างๆ รวมถึงคลิปวิดีโอที่อยู่ในนั้นส่วนใหญ่เป็นแบบถาวร มีบางกรณีเป็นแบบช่วงเวลา2 ปี
DVเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพสูงสุดตามความพึงพอใจในการแสดงผลการค้นหาส่วนใหญ่เป็นแบบถาวร มีบางกรณีเป็นแบบช่วงเวลา6 สัปดาห์
CONSENTเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อบันทึกการตั้งค่าในการให้ความยินยอมเรื่องคุกกี้ส่วนใหญ่เป็นแบบถาวร มีบางกรณีเป็นแบบช่วงเวลา20 ปี
_atuvs / _atuvcเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก AddThis เพื่อส่งต่อเนื้อหาของสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ดผ่านปุ่มแชร์สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้่ยังช่วยติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งานในเว็บไซต์และไซต์อื่นๆ ของ AddThisถาวรจนถึง 5 ปี
mus / loc / Uid / ouid / uvc / xtc / ssc / s_fid / notice_gdpr_prefs / s_nr / notice_preferencesเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก AddThis เพื่อส่งต่อเนื้อหาของสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ดผ่านปุ่มแชร์สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้่ยังช่วยติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งานในเว็บไซต์และไซต์อื่นๆ ของ AddThisถาวรจนถึง 5 ปี
frเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Facebook เพื่อนำเสนอโฆษณาให้ผู้ใช้งานที่เข้ามายัง sc.com เมื่ออยู่ใน Facebook หรือแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย Facebook Advertisingถาวร3 เดือน
_fbpเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Facebook เพื่อนำเสนอโฆษณาให้ผู้ใช้งานที่เข้ามายัง sc.com เมื่ออยู่ใน Facebook หรือแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย Facebook Advertisingแบบช่วงเวลาไม่มีข้อมูล
langเป็นคุกกี้ของธนาคารเพื่อช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่จัดสรรแบบเฉพาะรายตามการจัดกลุ่มที่ได้จากพฤติกรรมการเรียกดูข้อมูลคุณ และวัดผลประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์แบบช่วงเวลาไม่มีข้อมูล
lidcเป็นคุกกี้ของธนาคารใช้เพื่อส่งข้อมูลมาจากปุ่ม LinkedIn Share และบริการโฆษณาต่างๆถาวร1 วัน
Bcookie / bscookieเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อจัดเก็บเบราว์เซอร์ ID คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเจาะจงเป้าหมาย/โฆษณาของ LinkedInถาวร2 ปี
JSESSIONIDเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามที่ LinkedIn ใช้เพื่อป้องกันการถูกโจมตีจาก CSRFแบบช่วงเวลาไม่มีข้อมูล
UserMatchHistoryใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของ LinkedIn Insight ในการรายงานและจัดสรรโฆษณาแบบเฉพาะราย ใช้ติดตามผู้ใช้งานที่เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เป็นประโยชน์ตามความพึงพอใจของผู้ใช้งานถาวร30 วัน
li_oatmlเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อระบุตัวตนสมาชิกของ LinkedIn เพื่อการโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูลถาวร9 เดือน
_cc_aud / _cc_cc / _cc_id / _cc_dcเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Lotame เพื่อติดตามผู้ใช้งานในไซต์ต่างๆ และพัฒนาประวัติผู้ใช้งานสำหรับการโฆษณาถาวร9 เดือน
aam_uuidเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Adobe Audience Manage เพื่อกำหนด ID เฉพาะบุคคลเมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในเว็บไซต์ถาวร12 เดือน
AMCVS_ 14215E3D5995C57C0A495C55 %40AdobeOrgเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Adobe Marketing Cloud เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลระบุตัวตนเฉพาะบุคคล และใช้การระบุตัวตนองค์กรถาวร12 เดือน
AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrgเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Adobe Marketing Cloud เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลระบุตัวตนเฉพาะบุคคล และใช้การระบุตัวตนองค์กรเพื่อให้บริษัทติดตามผู้ใช้งานได้จากโดเมนและบริการต่างๆ ขององค์กรถาวร12 เดือน
_HA_hid / -hidเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Hypers ใช้สำหรับการติดตามประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์ และเจาะจงเป้าหมายซ้ำได้อีกถาวร90 วัน
tp, pi, optout, u, mltp, AWSELBเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Bombora สำหรับเก็บข้อมูลที่นำไปใช้ในรูปแบบผลรวมเพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ และประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา หรืออาจช่วยในการจัดสรรเนื้อหาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับผู้เข้ามาเยี่ยมชมถาวร12 เดือน

ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บบันทึกไม่ได้นำไปใช้เพื่อส่งข่าวสารการตลาดไปยังคุณโดยตรง ดังนั้น การปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้อาจไม่สามารถสกัดกั้นการรับข่าวสารทางการตลาดจากเราได้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารการตลาดจากเราได้ตลอดเวลา รายละเอียดในเรื่องนี้ มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

พันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สาม ที่ใช้คุกกี้เจาะจงเป้าหมายบนเว็บไซต์ของธนาคาร ในนามของธนาคารจะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณได้เฉพาะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การป้องกันการทุจริต

โปรดทราบว่า เรายังอาจใช้ข้อมูลที่เก็บบันทึกโดยคุกกี้ที่กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อช่วยในการป้องกันการทุจริต

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

เราอาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามในการกำหนดคุกกี้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา บุคคลที่สามนี้รวมถึงพันธมิตรและผู้ให้บริการต่างๆ เช่น ผู้ลงโฆษณา โปรแกรมค้นหา (search engine) แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยให้เราปรับปรุงและสร้างประสบการณ์เฉพาะสำหรับคุณในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ

เราไม่ได้แบ่งปันข้อมูลใดๆ ที่อาจระบุตัวตนของคุณให้แก่บุคคลที่สามเหล่านี้

บุคคลที่สามอาจใส่คุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของธนาคาร หลักเกณฑ์ในการใช้คุกกี้เหล่านี้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งธนาคารไม่มีอำนาจก้าวก่าย คุณสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ของบุคคลที่สามนี้ได้โดยการตั้งค่าที่เบราว์เซอร์ของคุณ (ดูส่วนของการจัดการคุกกี้ที่อยู่ข้างล่าง)

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุณสามารถลบหรือจัดการความยินยอมในการใช้คุกกี้ของคุณได้ตลอดเวลา โดยใช้หน้าต่างการบริการจัดการคุกกี้ที่สามารถเข้าถึงได้จากลิงก์การบริการจัดการคุกกี้ที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละหน้าในเว็บไซต์ของธนาคาร

คุณยังสามารถเลือกไม่ยอมรับคุกกี้โดยเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ไว้ตั้งแต่แรก โดยวิธีเปลี่ยนการตั้งค่า ส่วนใหญ่คุณสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ใดๆ หรือไม่ยอมรับคุกกี้จากบุคคลที่สามได้

การลบคุกกี้ในการตั้งค่าที่เบราว์เซอร์ของคุณ อาจส่งผลให้การตั้งค่าใดๆ ที่คุณเลือกไว้ในเว็บไซต์อาจหายไปด้วย (รวมถึงความยินยอมใดๆ เกี่ยวกับคุกกี้ที่เลือกไว้แล้ว)

สิ่งที่พึงทราบคือ การบล็อกคุกกี้ทั้งหมดจะส่งผลให้การทำงานในเว็บไซต์ของเราสูญเสียประสิทธิภาพไปดังที่อธิบายไว้ข้างต้น เราจึงไม่แนะนำให้ปิดคุกกี้ทั้งหมดขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเพื่อจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ยอดนิยมต่างๆ ได้แก่: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-sg/guide/safari/sfri11471/mac

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ของ Google (รวมถึงคุกกี้ของ DoubleClick) โดยเข้าไปที่  Google’s Ad Settings สำหรับการใช้ข้อมูลพิกเซลของ Facebook เข้าไปที่  Facebook’s Ad settings สำหรับการใช้คุกกี้ของ LinkedIn เข้าไปที่ LinkedIn’s Settings และการใช้คุกกี้ของ Adobe เข้าไปที่  Adobe’s Settings

คุณยังสามารถเข้าไปยังไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบและเลือกโฆษณาออนไลน์ตามความพึงพอใจของคุณ:

Digital Advertising Alliance

Network Advertising Initiative

Internet Advertising Industry