Skip to content
Thailand

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Policy)


นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้อธิบายถึงการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น พิกเซล บีคอน และแท็ก (รวมเรียกว่า คุกกี้) ที่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ในที่นี้เรียกว่า “เรา” หรือ “ของเรา”) ใช้ในเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นๆ ของธนาคาร (ตัวอย่างเช่น แอพลิเคชั่น การเข้าถึงข้อมูล และบริการต่างๆที่ใช้ คุกกี้)

คุกกี้คืออะไรและทำไมเราจึงใช้คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราเก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์ของคุณ ปกติใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ยังทำหน้าที่ที่มีประโยชน์อื่นๆ เช่น ช่วยบอกเราว่า คุณเข้าไปเยี่ยมชมหน้าไหนในเว็บไซต์มากที่สุด ช่วยทำให้เรารับรู้ว่าเว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพต่อคุณอย่างไร และปรับปรุงการสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เราไม่ได้ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณแง่ปัจเจกโดยตรง อย่างไรก็ดี ข้อมูลบางอย่างที่คุกกี้เก็บบันทึกอาจจัดได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ)

คุกกี้ที่ใช้อาจเป็นคุกกี้แบบช่วงเวลา (Session cookie) หรือ คุกกี้ถาวร (Persistent cookie) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่คุกกี้ต้องทำ

 • คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบคุกกี้นั้นเอง หรือเมื่อเบราว์เซอร์ของคุณลบคุกกี้นั้นเมื่อครบกำหนดเวลาในการจัดเก็บ
 • คุกกี้แบบช่วงเวลาจะเก็บไว้ชั่วคราวและถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์หรือหมดเวลาการใช้งานในเว็บไซต์นั้น

เราใช้คุกกี้ประเภทไหนบ้าง

เพื่อให้คุณเข้าใจดียิ่งขึ้นว่าเราใช้คุกกี้อะไรบ้างในเว็บไซต์ของเรา เราจึงแบ่งคุกกี้เป็นสี่ประเภท ได้แก่ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างย่ิง (Strictly Necessary) คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality) และคุกกี้เจาะจงเป้าหมาย (Targeting)

ประเภทที่ 1: คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ประสบการณ์ในการท่องเว็บของคุณ และยังใช้เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยด้วย

เราใช้ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บบันทึกไว้เพื่อ:

 • ติดตามตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้องและส่งมอบเนื้อหาให้คุณได้อย่างน่าไว้วางใจ
 • ถ้าจำเป็น สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังหน้าเว็บอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลซ้ำอีก

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างย่ิงนี้ มีความสำคัญต่อการทำงานเว็บไซต์ จึงไม่สามารถยกเลิกได้จากด้านของธนาคาร คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณสกัดหรือเตือนเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ แต่ถ้าเลือกไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้  อาจส่งผลให้บางส่วนของเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้

ประเภทที่ 2: คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณเข้าไปเยี่ยมชมหน้าไหน และคุณประสบปัญหาผิดพลาดใดๆ บ้างในระหว่างการเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังอาจใช้ในการวิเคราะห์เว็บไซต์ ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบผลรวม และจะไม่ระบุตัวตนของคุณในฐานะปัจเจกโดยตรง

เราใช้ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บบันทึกไว้เพื่อ:

 • รับรู้ถึงการใช้งานในเว็บไซต์ของเรา และประสิทธิภาพของแคมเปญต่างๆ  
 • ทดสอบความแตกต่างของเว็บไซต์แต่ละเวอร์ชัน เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

การเลือกไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา 

ประเภทที่ 3: คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้ทำหน้าที่จดจำคุณ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุง ยกระดับและให้บริการส่วนบุคคลเฉพาะสำหรับคุณในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เราใช้ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บบันทึกไว้เพื่อ:

 • จัดสรรเนื้อหาเว็บไซต์ให้เป็นส่วนบุคคลเพื่อความพึงพอใจของคุณ
 • ให้บริการต่างๆ ทางหน้าเว็บ รวมถึงความสามารถในการเข้าชมวิดีโอ

หากคุณจำกัดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ จะทำให้เว็บไซต์ของเราไม่สามารถจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ หรือให้บริการส่วนบุคคลในการท่องเว็บของคุณ

การไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ จะทำให้เว็บไซต์ของเราไม่สามารถจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ หรือให้บริการส่วนบุคคลในการท่องเว็บของคุณ

ประเภทที่ 4: คุกกี้เจาะจงเป้าหมาย

เราหรือพันธมิตรบุคคลที่สามของเราอาจใส่คุกกี้เจาะจงเป้าหมาย (อาจเรียกว่า คุกกี้เพื่อการโฆษณา) ไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถจัดสรรข้อมูลทางการตลาดให้คุณและเหมาะสมกับความสนใจของคุณ

คุกกี้เจาะจงเป้าหมายไม่ได้ใช้ในการระบุตัวตนของคุณโดยตรง คุกกี้เหล่านี้บันทึกข้อมูลเช่น การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดของเว็บไซต์อื่นๆ ที่นำคุณมายังเว็บไซต์ของเรา การตอบสนองของคุณต่อการโฆษณาออนไลน์ของเรา และหน้าเว็บที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เพื่อให้เราและพันธมิตรของเราเข้าใจในเชิงลึกถึงสิ่งที่จะสื่อสาร ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณหรือผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าอาจสนใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึก บางครั้งแราอาจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้างประวัติข้อมูลความสนใจและความพึงพอใจของคุณ เพื่อให้เราสามารถสื่อสารข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคุณและความสนใจของคุณ เรายังอาจใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลภายในและแหล่งข้อมูลภายนอกที่เป็นบุคคลที่สาม

เราใช้ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บบันทึกไว้เพื่อ:

 • จัดสรรโฆษณาและข้อเสนอต่างๆ ให้คุณ (รวมถึงของเราเองหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และอื่นๆ) 
 • ทำให้เว็บไซต์ของเราสอดคล้องกับความสนใจของคุณ โดยยึดจากข้อมูลที่ได้จากที่คุณเคยเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา
 • ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมทางการตลาดและแคมเปญโฆษณาต่างๆ ของเรา
 • ช่วยให้เราระบุหาลูกค้าที่คล้ายคลึงกันจากกลุ่มคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของเรา

ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บบันทึกไม่ได้นำไปใช้เพื่อส่งข่าวสารการตลาดไปยังคุณโดยตรง ดังนั้น การปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้อาจไม่สามารถสกัดกั้นการรับข่าวสารทางการตลาดจากเราได้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารการตลาดจากเราได้ตลอดเวลา รายละเอียดในเรื่องนี้ มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

พันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สาม ที่ใช้คุกกี้เจาะจงเป้าหมายบนเว็บไซต์ของธนาคาร ในนามของธนาคารจะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณได้เฉพาะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การป้องกันการทุจริต

โปรดทราบว่า เรายังอาจใช้ข้อมูลที่เก็บบันทึกโดยคุกกี้ที่กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อช่วยในการป้องกันการทุจริต

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

เราอาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามในการกำหนดคุกกี้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา บุคคลที่สามนี้รวมถึงพันธมิตรและผู้ให้บริการต่างๆ เช่น ผู้ลงโฆษณา โปรแกรมค้นหา (search engine) แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยให้เราปรับปรุงและสร้างประสบการณ์เฉพาะสำหรับคุณในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ

เราไม่ได้แบ่งปันข้อมูลใดๆ ที่อาจระบุตัวตนของคุณให้แก่บุคคลที่สามเหล่านี้

บุคคลที่สามอาจใส่คุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของธนาคาร หลักเกณฑ์ในการใช้คุกกี้เหล่านี้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งธนาคารไม่มีอำนาจก้าวก่าย คุณสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ของบุคคลที่สามนี้ได้โดยการตั้งค่าที่เบราว์เซอร์ของคุณ (ดูส่วนของการจัดการคุกกี้ที่อยู่ข้างล่าง)

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุณสามารถลบหรือจัดการความยินยอมในการใช้คุกกี้ของคุณได้ตลอดเวลา โดยใช้หน้าต่างการบริการจัดการคุกกี้ที่สามารถเข้าถึงได้จากลิงก์การบริการจัดการคุกกี้ที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละหน้าในเว็บไซต์ของธนาคาร

คุณยังสามารถเลือกไม่ยอมรับคุกกี้โดยเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ไว้ตั้งแต่แรก โดยวิธีเปลี่ยนการตั้งค่า ส่วนใหญ่คุณสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ใดๆ หรือไม่ยอมรับคุกกี้จากบุคคลที่สามได้

การลบคุกกี้ในการตั้งค่าที่เบราว์เซอร์ของคุณ อาจส่งผลให้การตั้งค่าใดๆ ที่คุณเลือกไว้ในเว็บไซต์อาจหายไปด้วย (รวมถึงความยินยอมใดๆ เกี่ยวกับคุกกี้ที่เลือกไว้แล้ว)

สิ่งที่พึงทราบคือ การบล็อกคุกกี้ทั้งหมดจะส่งผลให้การทำงานในเว็บไซต์ของเราสูญเสียประสิทธิภาพไปดังที่อธิบายไว้ข้างต้น เราจึงไม่แนะนำให้ปิดคุกกี้ทั้งหมดขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเพื่อจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ยอดนิยมต่างๆ ได้แก่: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-sg/guide/safari/sfri11471/mac

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ของ Google (รวมถึงคุกกี้ของ DoubleClick) โดยเข้าไปที่  Google’s Ad Settings สำหรับการใช้ข้อมูลพิกเซลของ Facebook เข้าไปที่  Facebook’s Ad settings สำหรับการใช้คุกกี้ของ LinkedIn เข้าไปที่ LinkedIn’s Settings และการใช้คุกกี้ของ Adobe เข้าไปที่  Adobe’s Settings

คุณยังสามารถเข้าไปยังไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบและเลือกโฆษณาออนไลน์ตามความพึงพอใจของคุณ:

Digital Advertising Alliance

Network Advertising Initiative

Internet Advertising Industry