Skip to content
Thailand

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Policy)


นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้อธิบายถึงการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า คุกกี้) ที่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดใช้ (ในที่นี้เรียกว่า “เรา” หรือ “ของเรา”)

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา คลิกเข้ามาในโฆษณาออนไลน์ของเรา หรือได้รับอีเมลจากเรา

เราจะเก็บข้อมูลคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณถ้าข้อมูลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานเพื่อให้บริการคุณในเว็บไซต์ของเรา สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นๆ ทุกประเภทที่นอกเหนือจากนี้ เราจำเป็นต้องได้ความยินยอมจากคุณก่อน

คุกกี้สามารถแยกประเภทแบบกว้างๆ ได้ 3 ประเภท คือ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ระยะเวลาในการจัดเก็บ และแหล่งที่มาของคุกกี้ ในแง่ระยะเวลาของการจัดเก็บ คุกกี้ประเภทนี้แบ่งได้เป็นคุกกี้ถาวร (Persistent cookies) และคุกกี้แบบช่วงเวลา (Session cookies)  คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบคุกกี้นั้นเอง หรือเมื่อเบราว์เซอร์ของคุณลบคุกกี้นั้นเมื่อครบกำหนดเวลาในการจัดเก็บ ส่วนคุกกี้แบบช่วงเวลาจะเก็บไว้ชั่่วคราวและถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์หรือหมดเวลาการใช้งานในเว็บไซต์นั้น

สำหรับแหล่งที่มาของคุกกี้ ถ้าเป็นคุกกี้ที่สร้างขึ้นโดยธนาคารเอง เราเรียกว่า คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (first-party cookies) ส่วนคุกกี้ที่สร้างจากโดเมนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของธนาคารเอง เราเรียกว่า คุกกี้ของบุคคลที่สาม (third-party cookies)

คุกกี้ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่สาม เช่น Facebook, LinkedIn และอื่นๆ เราไม่มีอำนาจควบคุมคุกกี้เหล่านี้ แต่ก็ไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใดๆ กับบุคคลที่สามเหล่านี้

คุกกี้ประเภทที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่สามนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลที่สามดังกล่าว เราจะพยายามปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ แต่ขอให้ระลึกไว้ด้วยว่าคุกกี้ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้อาจไม่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันในการใช้งาน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

เราใช้คุกกี้อะไรบ้าง

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้:

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง(Strictly Necessary cookies) เป็นคุกกี้ที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา โดย:

  1. ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรารู้ว่าการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเปิดหรือปิดการใช้งานคุกกี้ไว้ ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ว่าสามารถเก็บข้อมูลจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้หรือไม่
  2. อนุญาตชั่วคราวให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราได้เพื่อจะได้ไม่ต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวซ้ำ
  3. ระบุตัวตนชั่วคราวของอุปกรณ์ที่คุณใช้งานเมื่อคุณล็อกอินเข้ามายังหน้าเว็บที่ความปลอดภัยในเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราสื่อสารกับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ทำให้คุณใช้บริการที่ต้องการได้อย่างราบรื่น

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดได้ในระบบของเรา คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณสกัดหรือเตือนเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ แต่จะส่งผลให้การทำงานบางส่วนในเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนตัวใดๆThe following table lists the รายการต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างย่ิงที่เราใช้:

ชื่อคุกกี้คำอธิบายและวัตถุประสงค์เป็นคุกกี้ถาวรหรือแบบช่วงเวลาถ้าเป็นคุกกี้ถาวร ระยะเวลาที่เก็บ
closestLocationเป็นคุกกี้ของเรา วัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานว่าควรเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของประเทศไหนถาวร1 สัปดาห์
wp32585เป็นคุกกี้ของเรา วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้งานตลอดช่วงเวลาของผู้ใช้บริการที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ถาวร12 เดือน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality cookies) ใช้เพื่อจดจำผู้ใช้บริการเมื่อคุณกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง คุกกี้นี้ช่วยให้เรา:

  1. จดจำสิ่งที่คุณเลือกไว้แล้ว (เช่น ชื่อผู้ใช้งานของคุณ ภาษาและภูมิภาคที่อยู่)พื่อให้คุณไม่ต้องใส่ข้อมูลซ้ำอีกเมื่อกลับมาเข้าที่เว็บไซต์ของเรา
  2. จัดทำเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เป็นส่วนบุคคลเฉพาะสำหรับคุณ 

รายการต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ที่เราใช้:

ชื่อคุกกี้คำอธิบายและวัตถุประสงค์เป็นคุกกี้ถาวรหรือแบบช่วงเวลาถ้าเป็นคุกกี้ถาวร ระยะเวลาที่เก็บ
_cfduidเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Maxmind ใช้เพื่อนำผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ในประเทศที่สอดคล้องกับ IP address ที่ใช้งานถาวร1 ปี
lisscเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก LinkedIn (รวมถึงคุกกี้จากโดเมน adsymptotic.com ที่สร้างขึ้นโดย Drawbridge และ LinkedIn เป็นเจ้าของ)ใช้โดย non-www.domains เพื่อแสดงสถานะการล็อกอินของสมาชิกถาวร1 ปี
liapเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก LinkedIn (รวมถึงคุกกี้จากโดเมน adsymptotic.com ที่สร้างขึ้นโดย Drawbridge และ LinkedIn เป็นเจ้าของ)ถาวร1 ปี

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) ใช้เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้นโดยติดตามพฤติกรรมของคุณในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และจดจำเว็บเบราว์เซอร์ของคุณไว้เมื่อคุณกลับเข้ามาใช้บริการ ทำให้เราสามารถรวบรวมสถิติของผู้เยี่ยมชมว่าเป็นรายใหม่หรือเคยเข้ามาแล้วเพื่อประเมินประสิทธิผลของเว็บไซต์

รายการต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพที่เราใช้:

ชื่อคุกกี้คำอธิบายและวัตถุประสงค์เป็นคุกกี้ถาวรหรือแบบช่วงเวลาถ้าเป็นคุกกี้ถาวร ระยะเวลาที่เก็บ
AKA_A2เป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Akamai ที่ใช้ข้อมูลที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่อง (cached data)เพื่อทำให้ความรวดเร็วในการตอบสนองเมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ของเราเกิดประสิทธิภาพสูงสุดถาวร1 ชั่วโมง
_gaเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Analytics เพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้งานของเว็บไซต์เราถาวร2 ปี (ปรับแต่งได้แต่ไม่เปลี่ยนแปลง)
_gidเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Analytics เพื่อติดตามเซสชันของผู้ใช้งานถาวร24 ชั่วโมง
_gat1 นาทีเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Analytics เพื่อใช้จำกัดจำนวนการเรียกใช้งาน (request) ของผู้ใช้งานแต่ละรายแบบช่วงเวลา1 นาที
AMP_TOKENเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Analytics เพื่อแจกรหัสที่เป็น token แก่ผู้ใช้งานในการระบุตัวตนตาม User ID เพื่อใช้ตรวจสอบว่าเป็นเป็นผู้ใช้งานครั้งแรกที่มาจาก Accelerated Mobile Page หรีือไม่ หากไม่ใช่ ID นั้นอาจอยู่ได้นานถึง 1 ปี และติดตามเพจอ้างอิงแหล่งที่มาของผู้ใช้งานตลอดช่วงเวลานั้นถาวร30 วินาที – 1 ปี (ขึ้นอยู่กับการลบออก)
_gac_<property-id>เป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Analytics ใช้ในกรณีที่ Google Analytics และบัญชีโฆษณา (Ads account) ผูกกันไว้และไม่ได้เลือกออก (opt-out) โดยเว็บไซต์ของเราจะอ่านค่า conversion tags เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาถาวร90 วัน

คุกกี้เจาะจงเป้าหมาย/เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) ใช้บันทึกการเข้ามาของคุณในเว็บไซต์ของเรา การตอบสนองของคุณต่อโฆษณาออนไลน์ของเรา ติดตามเพจต่างๆ ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม และลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณติดตาม เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

  1. ทำให้เว็บไซต์ของเราสอดคล้องกับความสนใจของคุณโดยยึดจากพฤติกรรมของคุณที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา
  2. จัดสรรโฆษณาและข้อเสนอต่างๆ ให้คุณ (รวมถึงของเราเองหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) ที่น่าจะอยู่ในความสนใจของคุณมากที่สุด
  3. ประเมินประสิทธิผลของการตลาดออนไลน์และแคมเปญโฆษณาต่างๆ ของเรา

รายการต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้เจาะจงเป้าหมาย/เพื่อการโฆษณาที่เราใช้:

ชื่อคุกกี้คำอธิบายและวัตถุประสงค์เป็นคุกกี้ถาวรหรือแบบช่วงเวลาถ้าเป็นคุกกี้ถาวร ระยะเวลาที่เก็บ
_qcaเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Quantcast เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งาน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และที่อยู่ IP โดยนำไปเทียบกับข้อมูลคล้ายคลึงกันนี้จากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อสร้างรายงานการจัดกลุ่มทางการตลาดแบบต่างๆถาวร13 เดือน
mcเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Quantcast เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งาน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และที่อยู่ IP โดยนำไปเทียบกับข้อมูลคล้ายคลึงกันนี้จากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อสร้างรายงานการจัดกลุ่มทางการตลาดแบบต่างๆถาวร13 เดือน
crefเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Quantcast เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งาน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และที่อยู่ IP โดยนำไปเทียบกับข้อมูลคล้ายคลึงกันนี้จากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อสร้างรายงานการจัดกลุ่มทางการตลาดแบบต่างๆถาวร13 เดือน
APISID / NID / SID / 1P_JAR / 3PSID / _Secure-3PAPISID / __Secure-HSID / __Secure-3PSID / __Secure-APISID / __Secure-SSID / SEARCH_SAMESITE / ID / DSID / IDE / test_cookie / __Secure-3PSIDCC / __Secure-3PAPISID / SIDCCเป็นคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อแสดงโฆษณาที่จัดสรรแบบเฉพาะรายให้สอดคล้องตามความสนใจของคุณบนเว็บไซต์ของ Google ตามประวัติการสืบค้นข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของคุณถาวร2 ปี
_gcl_auเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google Adsense เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาเมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในเว็บไซต์จากโฆษณาถาวร3 เดือน
AID / TAID / ONZ / ANIDเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อจัดสรรโฆษณาแบบเฉพาะรายจากอุปกรณ์ต่างๆ และติดตามผลของ conversion โดยใช้ข้อมูลผู้ใช้งานจากบัญชี Google เพื่อติดตามข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันถาวร2 ปี
HSID / SSID / APISID / SAPISID / VISITOR_INFO1_LIVE cookie / YSC
PREF cookie / LOGIN_INFO / GPS
เป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อบันทึกการเข้าชม You Tube และพฤติกรรมในหน้าเพจต่างๆ รวมถึงคลิปวิดีโอที่อยู่ในนั้นส่วนใหญ่เป็นแบบถาวร มีบางกรณีเป็นแบบช่วงเวลา2 ปี
DVเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Googleเพื่อทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพสูงสุดตามความพึงพอใจในการแสดงผลการค้นหาส่วนใหญ่เป็นแบบถาวร มีบางกรณีเป็นแบบช่วงเวลา6 สัปดาห์
CONSENTเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อบันทึกการตั้งค่าในการให้ความยินยอมเรื่องคุกกี้ส่วนใหญ่เป็นแบบถาวร มีบางกรณีเป็นแบบช่วงเวลา20 ปี
_atuvs / _atuvcเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก AddThis เพื่อส่งต่อเนื้อหาของสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ดผ่านปุ่มแชร์สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ยังช่วยติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งานในเว็บไซต์และไซต์อื่นๆ ของ AddThisถาวรจนถึง 5 ปี
mus / loc / Uid / ouid / uvc / ssc / s_fid / notice_gdpr_prefs / s_nr / notice_preferencesเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก AddThis เพื่อส่งต่อเนื้อหาของสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด ผ่านปุ่มแชร์สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ยังช่วยติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งานในเว็บไซต์และไซต์อื่นๆ ของ AddThisถาวรจนถึง 5 ปี
frเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Facebook เพื่อนำเสนอโฆษณาให้ผู้ใช้งานที่เข้ามายัง sc.com เมื่ออยู่ใน Facebook หรือแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย Facebook Advertisingถาวร3 เดือน
_fbpเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Facebook เพื่อนำเสนอโฆษณาให้ผู้ใช้งานที่เข้ามายัง sc.com เมื่ออยู่ใน Facebook หรือแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย Facebook Advertisingแบบช่วงเวลาไม่มีข้อมูล
langเป็นคุกกี้ของธนาคารเพื่อช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่จัดสรรแบบเฉพาะรายตามการจัดกลุ่มที่ได้จากพฤติกรรมการดูข้อมูลของคุณ และวัดผลประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์แบบช่วงเวลาไม่มีข้อมูล
lidcเป็นคุกกี้ของธนาคารใช้เพื่อส่งข้อมูลมาจากปุ่ม LinkedIn Share และบริการโฆษณาต่างๆถาวร1 วัน
bcookieเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อจัดเก็บเบราว์เซอร์ ID คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเจาะจงเป้าหมาย/โฆษณาของ LinkedInถาวร2 ปี
UserMatchHistoryใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของ LinkedIn Insight ในการรายงานและจัดสรรโฆษณาแบบเฉพาะราย ใช้ติดตามผู้ใช้งานที่เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เป็นประโยชน์ตามความพึงพอใจของผู้ใช้งานถาวร30 วัน
li_oatmlเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อระบุตัวตนสมาชิกของ LinkedIn เพื่อการโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูลถาวร9 เดือน
_cc_aud / _cc_cc / _cc_id / _cc_dcเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Lotame เพื่อติดตามผู้ใช้งานในไซต์ต่างๆ และพัฒนาประวัติผู้ใช้งานสำหรับการโฆษณาถาวร9 เดือน
aam_uuidเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Adobe Audience Manage เพื่อกำหนด ID เฉพาะบุคคลเมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในเว็บไซต์ถาวร12 เดือน
AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrgเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Adobe Marketing Cloud เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลระบุตัวตนเฉพาะบุคคล และใช้การระบุตัวตนองค์กรถาวร12 เดือน
AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrgเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Adobe Marketing Cloud เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลระบุตัวตนเฉพาะบุคคล และใช้การระบุตัวตนองค์กรเพื่อให้บริษัทติดตามผู้ใช้งานได้จากโดเมนและบริการต่างๆ ขององค์กรถาวร12 เดือน

คุกกี้ข้างต้นอาจเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณโดยธนาคารหรือโดยบุคคลที่สาม เช่น Google, DoubleClick, Adobe และ Facebook

การป้องกันการทุจริต

เรายังอาจใช้คุกกี้ที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อช่วยป้องกันการทุจริต

คุณควบคุมได้เอง

คุณสามารถถอนหรือจัดการความยินยอมในการใช้คุกกี้ของคุณได้ตลอดเวลา โดยใช้หน้าต่างการบริการจัดการคุกกี้ที่สามารถเข้าถึงได้จากลิงก์การบริการจัดการคุกกี้ที่อยู่ในหน้าโฮมเพจของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

คุณยังสามารถถอนคุกกี้ที่สร้างไว้แล้วออกไปได้โดยการลบออกจากเบราว์ซอร์ของคุณ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ไว้ตั้งแต่แรก คุณสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ใดๆ หรือไม่ยอมรับคุกกี้จากบุคคลที่สาม โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

ขอให้ทราบว่า ถ้าคุณบล็อกหรือถอดคุกกี้ทั้งหมดออก รวมถึงคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างย่ิง คุณอาจพบว่าคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถทำงานได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกออก (opt out) จากการใช้คุกกี้ของ Google โดยเข้าไปที่การตั้งค่าโฆษณาของ Google ดับเบิลคลิกที่การใช้คุกกี้โดยดับเบิลคลิกหน้า opt out สำหรับการใช้ข้อมูลพิกเซลของ Facebook เข้าไปตั้งค่าที่ Facebook’s Ad สำหรับการใช้คุกกี้ของ LinkedIn เข้าไปที่การตั้งค่าของ LinkedIn และการใช้คุกกี้ของ Adobe เข้าไปที่การตั้งค่าของ Adobe

คุณยังสามารถเข้าไปยังไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบและเลือกโฆษณาออนไลน์ตามความพึงพอใจของคุณ: