Skip to content
Thailand

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคาดธปท.เริ่มส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นในเดือนมิ.ย. เร่งฟื้นเศรษฐกิจไทยก่อนขยับดอกเบี้ย

8 Apr 2022