Skip to content
Thailand

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแต่งตั้งนักการธนาคารมากประสบการณ์ ลิน ค็อก ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลุ่มแม่น้ำโขง

on 6 May 2014