Skip to content
Thailand

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่ประจำประเทศไทย “พลากร หวั่งหลี” ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนไทยคนแรกของธนาคาร

on 1 Sep 2016