Skip to content
Thailand

Zeronomics: ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดชี้บริษัทส่วนใหญ่อาจพลาดการบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านในตอนนี้มีพัฒนาการที่ช้าเกินไป

on 29 Mar 2021