八達通O! ePay

1120pximage

由即日起至2017年5月31日期間,只要係八達通好易畀Pro 賬戶持有人,你只要介紹班friends一齊登記O! ePay,就可以賺高達港幣500元推薦獎賞。你介紹嘅朋友新登記O! ePay賬戶,都會有港幣10元獎賞。

只需請你的朋友下載八達通O! ePay App,輸入推廣碼「MGM」及你的手機號碼為推薦人手機號碼,你同你朋友都有推薦獎賞。

請即了解不同八達通O‭! ‬ePay‭ ‬賬戶詳情

增值轉錢話咁易

 • oepay-v1

  透過渣打網上理財申請八達通
  O! ePay賬戶

 • oepay-v2

  下載八達通O! ePay App 並登記賬戶

 • oepay-v3

  於渣打網上理財轉錢入八達通
  O! ePay 賬戶,加入好友即時開始同朋友夾數

 • oepay-v4

  於 App內登記八達通卡,即時增值

特點

P2P付款話咁易

即時邀請好友使用八達通O! ePay,就可以隨時互相過數,收錢畀錢都話咁易。

即時增值八達通

八達通O! ePay App 可讓你登記多達10張八達通卡,並可即時增值。以後,為小朋友、老人家或工人姐姐增值,都可以足不出戶。

網上付款更輕鬆

透過八達通O! ePay, 可即時過數至指定網上商戶,網上付款簡易快捷。

登入渣打網上理財申請八達通O! ePay賬戶

1120pximage

立即登入

下載八達通O! ePay App

立即下載八達通O! ePay ,並根據您個人需要,選擇使用「好易畀Lite」或「好易畀Pro」賬戶按此參閱詳情

1120pximage 1120pximage

App Store為Apple Inc.之服務商標。Google Play 為Google Inc.之商標

註:

 1. 由2016年11月25日起,憑渣打 / MANHATTAN信用卡所作的任何轉賬 / 增值到八達通O! ePay賬戶將不會獲得任何獎賞包括但不只限於「360°全面賞」積分、額外積分、現金回贈、里數等。
 2. 信用卡客戶可憑渣打 / MANHATTAN信用卡透過不時生效之電子銀行服務、個人對個人(P2P)支付服務或流動裝置/應用程式/電子轉賬平台作任何轉賬/增值到指定賬戶(包括但不限於八達通O! ePay賬戶)。由2016年12月25日起,每位客戶以香港身份證號碼/護照(如適用)計算並透過上述方法轉賬之每月最高限額為港幣25,000元。如客戶於該月以上述方法(以交易日計算為準)累積轉賬多於港幣25,000元,本行會就港幣25,000元其後之所有轉賬金額收取3.5%手續費並誌賬於其中一張累積最多轉賬金額之有效信用卡賬戶內。如當月最後一天為星期日,任何當天之有關交易將計算於下一個月份內。
綜合存款戶口網上迎新優惠

網上申請可享高達港幣300元現金回贈網上迎新優惠及免費網上跨行轉賬服務!

條款及細則

條款及細則
 1. 一般條款及細則
  1. 八達通O! ePay為八達通卡有限公司提供的流動支付服務。
  2. 客戶應注意儲存在八達通O! ePay儲值設施的款項並不受香港存款保障計劃的保障。
  3. 客戶明白對於八達通卡有限公司就八達通O! ePay(包括八達通O! ePay手機應用程式)所提供之功能及服務,任何因使用八達通O! ePay所導致之損失,本行毋須負上責任。八達通O! ePay之申請及使用須受八達通O! ePay有關之條款及細則約束。詳情請瀏覽 www.octopus.com.hk。本行不會就有關八達通卡有限公司之任何改變或最新公佈通知客戶。客戶明白及接納本行並非八達通O! ePay之供應商。因此,有關供應商(包括其員工或代理人)就八達通O! ePay所提供之各方面,包括但不限於質數、供應量、八達通卡有限公司之服務說明、虛假商品說明、不實的陳述、誤導、遺漏、未獲授權的陳述、不良營商手法或誘導,本行毋須負上任何責任。
  4. 本行保留隨時更改、更新或終止有關獎賞,以及修訂所述任何條款及細則之權利,而不予事先通知。如有任何爭議,本行保留最終決定權。
  5. 中英文版之內容如有任何歧義,在任何情況下概以英文版為準。


FAQ

閣下即將離開本網站

此超連結可連接至由第三方於互聯網上編載和經營之其他網站。第三方乃非渣打銀行(香港)有限公司及其他渣打集團成員(合稱「本行」)所擁有、控制或相關之單位,亦與本行無任何關係。

此超連結只為閣下帶來方便及提供資訊之用。超連結本身不構成本行對第三方或其超連結之內容、產品、服務或其中包含或可用的資訊給予任何明示或暗示的批准、推薦、認可、保證及陳述。

本行對連結之第三方網站並無任何控制權(編輯或其他),對其包含之內容並不負任何責任。閣下須自行承擔使用或接入此連結的風險。在法律允許的範圍內,對任何由於閣下接入連結所引致或產生之損毀及損失,本行概不負責。

閣下須緊記當按下連結及於瀏覽器打開新的視窗時,閣下將受所瀏覽之第三方網站的使用條款及私隱政策所約束。

繼續

Back to Top