Những lợi ích

Một số ATMs có thể vẫn chưa chấp nhận thẻ chip

card atm
 • Rút tiền (từ tài khoản chính)
 • Kiểm tra số dư
 • Thay đổi số PIN (**)

(**) Chỉ áp dụng tại máy ATM của một số ngân hàng thành viên của Smartlink

atm convenient withdrawal
 • Rút tiền
 • Kiểm tra số dư
 • Chi trả hoá đơn
 • Thay đổi số PIN
 • Sao kê 10 giao dịch gần nhất
 • Yêu cầu bản sao kê tài khoản
 • Yêu cầu sổ Séc
 • Chuyển khoản (giữa tài khoản của chủ thẻ và tài khoản bên thứ ba tại Standard Chartered)
 • Rút tiền nhanh (từ tài khoản chính)
 • Rút tiền (từ tài khoản chính)
 • Kiểm tra số dư.

Tính đủ điều kiện của đơn đăng ký

 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Hiện đang sống tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu ứng dụng

 • CMND/CCCD
 • Đơn đăng ký đã hoàn thành

Tính đủ điều kiện của đơn đăng ký

 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên
 • Hiện đang sống tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu ứng dụng

 • Hộ chiếu
 • Đơn đăng ký đã hoàn thành
 • Được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên
Thẻ ATM Standard Chartered Mang đến cho bạn sự tiện lợi ở mọi nơi trên toàn cầu.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH